Ý nghĩa ứng nghiệm của 64 quẻ dịch

Với ngẫu nhiên ai quyên tâm sử dụng Quẻ Kinc Dịch thì phần nặng nề nhất có lẽ rằng là Việc cắt nghĩa Quẻ . Hầu hết những tư liệu online những chỉ giới thiệu “mô tả” hoặc “ý nghĩa” với duy nhất vài ba loại và mơ hồ, đặc trưng với cùng 1 người mới bắt đầu. Đa phần vẫn chỉ giới thiệu phần nghĩa bình thường, tuy thế làm cho phương pháp nào chúng ta có thể thực hiện chúng cho 1 gieo quẻ về tình yêu, hay là 1 bói quẻ về công việc? Giải nghĩa 64 quẻ kinh dịch với các hào động vào nó của công ty chúng tôi được chia thành lời gốc, lược giản, tự khóa, giải pháp áp dụng vào hành động, các Quẻ công ty, cung cấp và đối lập, bộc lộ, với ứng dụng trong mỗi hoàn cảnh bói quẻ nắm thể: quá trình, tình cảm, tài chính, sức khỏe cùng tinc thần……… Chúng tôi mong muốn các bạn sẽ kiếm tìm thấy thật những ý nghĩa sâu sắc và tính ứng dụng trong những gieo quẻ dịch kinh mà lại các bạn sử dụng.

Bạn đang xem: Ý nghĩa ứng nghiệm của 64 quẻ dịch


Những cắt nghĩa Quẻ chất dịch này không tính lời cội còn lược giản với từ bỏ khóa chỉ mang ý nghĩa chất gợi ý. Không ý nghĩa sâu sắc nào là “cứng nhắc”. Chúng sẽ có nghĩa nhỏng các bạn nghĩ. Đối cùng với hầu hết Quẻ dịch bạn sẽ Cảm Xúc rằng giải nghĩa của Cửa Hàng chúng tôi cân xứng, nhưng trường hợp tất cả một quẻ khác gợi cho mình một nghĩa không giống thì các bạn cũng đừng hổ thẹn theo trực quan của chính bản thân mình.

*

Ý Nghĩa Quẻ 1 Thuần Càn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thuần Càn đồ hình |||||| còn gọi là quẻ Càn (乾 qián), tức Trời là quẻ số 1 trong những Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quỷ quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn xuất xắc Trời (天) cùng Ngoại tai ác là: ☰ (||| 乾 qián) Càn xuất xắc Trời (天).

*

Ý Nghĩa Quẻ 2 Thuần Khôn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Khôn thiết bị hình :::::: nói một cách khác là quẻ Khôn (坤 kūn), tức Đất là quẻ số 2 vào Kinc Dịch. Đất người mẹ, nhu thuận, tạo nên với nâng đỡ muôn đồ vật, Quẻ được phối kết hợp vị Nội quỷ quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn tốt (地) Đất và Ngoại tai ác là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn hay (地) Đất.

*

Ý Nghĩa Quẻ 3 Thủy Lôi Truân

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Tdiệt Lôi Truân đồ gia dụng hình :|:::| quẻ Tdiệt Lôi Truân nói một cách khác là quẻ Truân (屯 chún) là quẻ số 03 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội quái ác là ☳ (|:: 震 zhẽn) Chấn hay (雷) Snóng với Ngoại quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tốt (水) Nước.

*

Ý Nghĩa Quẻ 4 Sơn Tdiệt Mông

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Thủy Mông đồ vật hình 1::::1: quẻ Sơn Tdiệt Mông nói một cách khác là quẻ Mông (蒙 mèng), là quẻ máy 04 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay (水) Nước với Ngoại quỷ quái là ☶ (::| 艮 gẽn) Cấn xuất xắc (山) Núi.

*

Ý Nghĩa Quẻ 5: Tbỏ Thiên Nhu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Tbỏ Thiên Nhu, thứ hình |||:|: quẻ Tdiệt Thiên Nhu nói một cách khác là quẻ Nhu (需 xú). Nội quỷ quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Ttách (天). Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt Nước (水).

*

Ý Nghĩa Quẻ 6 Thiên Tdiệt Tụng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Thủy Tụng đồ gia dụng hình :|:||| quẻ Thiên Thủy Tụng có cách gọi khác là quẻ Tụng 訟 (sõng), là quẻ đồ vật 06 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm giỏi Nước (水) và Ngoại quái quỷ là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Ttách (天).

*

Ý Nghĩa Quẻ 7 Địa Tdiệt Sư

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa )

Quẻ Địa Tdiệt Sư trang bị hình :|:::: quẻ Địa Tdiệt Sư còn được gọi là quẻ Sư 師 (shí), là quẻ số 07 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội tai ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm xuất xắc Nước (水) và Ngoại quái quỷ là ☷ (::: 坤 kún) Khôn xuất xắc Đất (地).

*

Ý Nghĩa Quẻ 8 Tdiệt Địa Tỷ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thủy Địa Tỷ đồ gia dụng hình ::::|: quẻ Tdiệt Địa Tỷ còn được gọi là quẻ Tỷ (比 bỉ), là quẻ sản phẩm công nghệ 08 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội tai quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tốt Đất (地) với Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tốt Nước (水).

*

Ý Nghĩa Quẻ 9 Phong Thiên Tiểu Súc

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa )

Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc đồ hình |||:|| nói một cách khác là quẻ Tiểu Súc (小畜 xiảo chũ), là quẻ vật dụng 09 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Ttách (天) cùng Ngoại quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn giỏi Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 10 Thiên Trạch Lý

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa )

Quẻ Thiên Trạch Lý đồ gia dụng hình ||:||| nói một cách khác là quẻ Lý (履 lủ), là quẻ thiết bị 10 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài tốt Đầm (澤) cùng Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn xuất xắc Ttránh (天).

Ý Nghĩa Quẻ 11 Địa Thiên Thái

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Địa Thiên Thái thiết bị hình |||::: còn gọi là quẻ Thái (泰 tãi), là quẻ số 11 trong các Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội tai quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tốt Trời (天) cùng Ngoại tai ác là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tuyệt Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 12 Thiên Địa Bĩ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thiên Địa Bĩ đồ vật hình :::||| nói một cách khác là quẻ Bĩ (否 pỉ), là quẻ số 12 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quỷ quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tuyệt Đất (地) với Ngoại tai quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Ttránh (天).

Ý Nghĩa Quẻ 13 Thiên Hỏa Đồng Nhân

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, vật dụng hình |:|||| có cách gọi khác là quẻ Đồng Nhân (同人 tong2 ren2), là quẻ số 13 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火) cùng Ngoại quái ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn giỏi Ttránh (天).

Ý Nghĩa Quẻ 14 Hỏa Thiên Đại Hữu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, đồ hình ||||:| nói một cách khác là quẻ Đại Hữu (大有 da4 you3), là quẻ máy 14 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vị Nội quái ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tốt Ttách (天) với Ngoại tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 15 Địa Sơn Khiêm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Địa Sơn Khiêm, đồ vật hình ::|::: có cách gọi khác là quẻ Khiêm (謙 qian1), là quẻ lắp thêm 15 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山) cùng Ngoại tai quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tuyệt Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 16 Lôi Địa Dự

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Địa Dự, trang bị hình :::|:: còn gọi là quẻ Dự (豫 yu4), là quẻ sản phẩm 16 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vị Nội quỷ quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地) với Ngoại tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 17 Trạch Lôi Tùy

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Lôi Tùy, trang bị hình |::||: còn được gọi là quẻ Tùy (隨 sui2), là quẻ trang bị 17 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Snóng (雷) cùng Ngoại tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 18 Sơn Phong Cổ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Sơn Phong Cổ, đồ vật hình :||::| có cách gọi khác là quẻ Cổ (蠱 gu3), là quẻ lắp thêm 18 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) cùng Ngoại tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 19 Địa Trạch Lâm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Địa Trạch Lâm, đồ dùng hình ||:::: còn được gọi là quẻ Lâm (臨 lin2), là quẻ lắp thêm 19 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤) với Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ đôi mươi Phong Địa Quan

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Địa Quan, đồ gia dụng hình ::::|| có cách gọi khác là quẻ Quan (觀 guan1), là quẻ máy 20 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地) cùng Ngoại quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 21 Hỏa Lôi Phệ Hạp

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp, còn gọi là quẻ Phệ Hạp, đồ gia dụng hình |::|:| (噬嗑 shi4 ke4), là quẻ sản phẩm 21 trong những Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷) và Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 22 Sơn Hỏa Bí

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Sơn Hỏa Bí, đồ vật hình |:|::| còn được gọi là quẻ Bí (賁 bi4), là quẻ sản phẩm công nghệ 22 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội tai ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火) với Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 23 Sơn Địa Bác

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Địa Bác đồ vật hình :::::| có cách gọi khác là quẻ Bác (剝 bo1), là quẻ trang bị 23 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội tai ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地) với Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 24 Địa Lôi Phục

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Địa Lôi Phục, thứ hình |::::: còn gọi là quẻ Phục (復 fu4), là quẻ sản phẩm 24 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷) cùng Ngoại quái ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 25 Thiên Lôi Vô Vọng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, trang bị hình |::||| còn được gọi là quẻ Vô Vọng (無妄 wu2 wang4), là quẻ đồ vật 25 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Snóng (雷) cùng Ngoại quỷ quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tốt Trời (天).

Ý Nghĩa Quẻ 26 Sơn Thiên Đại Súc

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thiên Sơn Đại Súc, thiết bị hình |||::| nói một cách khác là quẻ Đại Súc (大畜 da4 chu4), là quẻ máy 26 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn giỏi Trời (天) với Ngoại quỷ quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 27 Sơn Lôi Di

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Lôi Di, đồ dùng hình |::::| còn gọi là quẻ Di (頤 yi2), là quẻ sản phẩm 27 trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Snóng (雷) với Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Phong Đại Quá, thứ hình :||||: còn được gọi là quẻ Đại Quá (大過 da4 guo4), là quẻ lắp thêm 28 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) cùng Ngoại tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 29 Thuần Khảm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Khảm, đồ vật hình :|::|: có cách gọi khác là quẻ Khảm (坎 kan3), là quẻ trang bị 29 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội tai quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tốt Nước (水) cùng Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 30 Thuần Ly

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Ly, thiết bị hình |:||:| nói một cách khác là quẻ Ly (離 li2), là quẻ sản phẩm công nghệ 30 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội quái ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火) cùng Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 31 Trạch Sơn Hàm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Sơn Hàm, vật dụng hình ::|||: nói một cách khác là quẻ Hàm (咸 xian2), là quẻ thiết bị 31 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山) cùng Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤).

Xem thêm: Game Tập Lái Xe Ô Tô Trên Máy Tính Mới Nhất 2021, Trường Mô Phỏng Lái Ô Tô

Ý Nghĩa Quẻ 32 Lôi Phong Hằng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Phong Hằng, đồ dùng hình :|||:: còn được gọi là quẻ Hằng (恆 heng2), là quẻ thứ 32 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風) cùng Ngoại quỷ quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 33 Thiên Sơn Độn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thiên Sơn Độn, thiết bị hình ::|||| có cách gọi khác là quẻ Độn (遯 dun4), là quẻ sản phẩm công nghệ 33 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội quái ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山) cùng Ngoại quái ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tốt Ttách (天).

Ý Nghĩa Quẻ 34 Lôi Thiên Đại Tráng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Thiên Đại Tthay, vật dụng hình ||||:: còn được gọi là quẻ Đại Tnúm (大壯 da4 zhuang4), là quẻ sản phẩm công nghệ 34 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội tai ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn giỏi Ttránh (天) với Ngoại tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 35 Hỏa Địa Tấn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Địa Tấn đồ vật hình :::|:| nói một cách khác là quẻ Tấn (晉 jĩn), là quẻ sản phẩm công nghệ 35 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội quái quỷ là ☷ (::: 坤 kún) Khôn xuất xắc Đất (地) và Ngoại quái là ☲ (|:| 離 lì) Ly tuyệt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 36 Địa Hỏa Minch Di

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Địa Hỏa Minh Di, đồ vật hình |:|::: còn được gọi là quẻ Minch Di (明夷 ming2 yi2), là quẻ thứ 36 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火) cùng Ngoại tai quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 37 Phong Hỏa Gia Nhân

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân, trang bị hình |:|:|| nói một cách khác là quẻ Gia Nhân (家人 jia1 ren2), là quẻ sản phẩm 37 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火) cùng Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 38 Hỏa Trạch Khuê

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Trạch Khuê, vật hình ||:|:| còn được gọi là quẻ Khuê 睽 (kui2), là quẻ sản phẩm 38 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) và Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 39 Tbỏ Sơn Kiển

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thủy Sơn Kiển, đồ dùng hình ::|:|: nói một cách khác là quẻ Kiển 蹇 (jian3), là quẻ sản phẩm công nghệ 39 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山) và Ngoại quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm xuất xắc Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 40 Lôi Tbỏ Giải

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Thủy Giải, đồ gia dụng hình :|:|:: có cách gọi khác là quẻ Giải (解 xie4), là quẻ lắp thêm 40 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm xuất xắc Nước (水) với Ngoại quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 41 Sơn Trạch Tổn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Sơn Trạch Tổn, đồ dùng hình ||:::| còn gọi là quẻ Tổn định (損 sun3), là quẻ máy 41 trong các Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤) cùng Ngoại tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 42 Phong Lôi Ích

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Lôi Ích, vật hình |:::|| còn được gọi là quẻ Ích (益 yi4), là quẻ lắp thêm 42 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷) và Ngoại quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 43 Trạch Thiên Quải

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Trạch Thiên Quải, đồ hình |||||: còn được gọi là quẻ Quải (夬 guai4), là quẻ thiết bị 43 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quái ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn xuất xắc Ttách (天) với Ngoại tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 44 Thiên Phong Cấu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Phong Cấu, thứ hình :||||| còn gọi là quẻ Cấu (姤 gou4), là quẻ trang bị 44 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội tai ác là (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風) và Ngoại tai quái là (||| 乾 qian2) Càn tốt Ttránh (天).

Ý Nghĩa Quẻ 45 Trạch Địa Tụy

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Địa Tụy, vật dụng hình :::||: còn được gọi là quẻ Tụy (萃 cui4), là quẻ sản phẩm công nghệ 45 của Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội tai ác là (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地) và Ngoại tai ác là (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 46 Địa Phong Thăng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Địa Phong Thăng, đồ vật hình :||::: nói một cách khác là quẻ Thăng (升 sheng1), là quẻ thiết bị 46 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quái quỷ là (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風) với Ngoại quỷ quái là (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 47 Trạch Thủy Khốn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Trạch Tdiệt Khốn, trang bị hình :|:||: còn được gọi là quẻ Khốn (困 kun4), là quẻ thiết bị 47 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội tai quái là (:|: 坎 kan3) Khảm giỏi Nước (水) và Ngoại tai quái là (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 48 Tbỏ Phong Tỉnh

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Tdiệt Phong Tỉnh, vật hình :||:|: còn được gọi là quẻ Tỉnh (井 jing3), là quẻ lắp thêm 48 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) với Ngoại quái quỷ là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm giỏi Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 49 Trạch Hỏa Cách

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Hỏa Cách, đồ dùng hình |:|||: còn gọi là quẻ Cách (革 ge2), là quẻ sản phẩm công nghệ 49 trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火) với Ngoại quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh, đồ hình :|||:| còn được gọi là quẻ Đỉnh (鼎 ding3), là quẻ máy 50 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vày Nội quái ác là (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) với Ngoại quỷ quái là (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 51 Thuần Chấn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thuần Chấn, đồ vật hình |::|:: nói một cách khác là quẻ Chấn (震 zhen4), là quẻ lắp thêm 51 trong những Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quái là (|:: 震 zhen4) Chấn hay Snóng (雷) và Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 52 Thuần Cấn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Cấn, đồ vật hình ::|::| còn được gọi là quẻ Cấn (艮 gen4), là quẻ thứ 52 của Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quái quỷ là (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山) với Ngoại tai quái là (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 53 Phong Sơn Tiệm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Phong Sơn Tiệm, đồ hình ::|:|| còn được gọi là quẻ Tiệm (漸 jian4), là quẻ trang bị 53 vào Kinch Dịch. Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Ngoại quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 54 Lôi Trạch Quy Muội

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội, đồ hình ||:|:: còn gọi là quẻ Quy Muội (歸妹 guī mèi)), là quẻ thứ 54 trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤) và Ngoại quỷ quái là ☳ (|:: 震 zhèn) Chấn tuyệt Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 55 Lôi Hỏa Phong

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Lôi Hỏa Phong, vật hình |:||:: còn được gọi là quẻ Phong (豐 feng1), là quẻ sản phẩm 55 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火) cùng Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 56 Hỏa Sơn Lữ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Sơn Lữ, vật hình ::||:| có cách gọi khác là quẻ Lữ (旅 lu3), là quẻ đồ vật 56 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山). Ngoại quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 57 Thuần Tốn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thuần Tốn, đồ hình :||:|| nói một cách khác là quẻ Tốn (巽 xun4), là quẻ sản phẩm công nghệ 57 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風)và Ngoại quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 58 Thuần Đoài

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Đoài, trang bị hình ||:||: có cách gọi khác là quẻ Đoài (兌 dui4), là quẻ thứ 58 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤) với Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 59 Phong Thủy Hoán

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Tdiệt Hân oán, thiết bị hình :|::|| nói một cách khác là quẻ Hoán thù (渙 huan4), là quẻ đồ vật 59 trong Kinc Dịch. Nội tai quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水). Ngoại quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 60 Tbỏ Trạch Tiết

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Tbỏ Trạch Tiết, thứ hình ||::|: còn gọi là quẻ Tiết (節 jie2), là quẻ sản phẩm 60 vào Kinch Dịch. Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤). Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tốt Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Phong Trạch Trung, trang bị hình ||::|| còn được gọi là quẻ Trung Phu (中孚 zngóng fù), là quẻ sản phẩm 6một trong Kinh Dịch. Nội quỷ quái là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài tốt Đầm (澤). Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn tốt Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá, đồ vật hình ::||:: còn gọi là quẻ Tiểu Quá (小過 xiao3 guo4), là quẻ sản phẩm 62 của Kinh Dịch. Nội quái ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山). Ngoại quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Tbỏ Hỏa Ký Tế (đồ gia dụng hình |:|:|:) nói một cách khác là Ký Tế (既濟 jĩ jĩ), là quẻ trang bị 63 của Kinc Dịch. Nội quái là ☲ (|:| 離 lĩ) Ly hay Hỏa (火). Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm giỏi Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 64 Hỏa Tdiệt Vị Tế 

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Tdiệt Vị Tế (đồ dùng hình :|:|:|) có cách gọi khác là quẻ Vị Tế (未濟 wẽi jĩ), là quẻ trang bị 64 vào Kinch Dịch. Nội quái quỷ là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tốt Nước (水). Ngoại quái ác là ☲ (|:| 離 lì) Ly tốt Hỏa (火).