Xem bản đồ quận 8 tphcm

Cập nhật báo cáo mới nhất vềBản đồ hành thiết yếu Quận 8 Tp.Hồ Chí Minhbởi vì Websiste12guns.vntổng hợp từ các nguồn trênInternet đáng tin cậy nhất. Quý người tiêu dùng gồm thể xem đây là lên tiếng tmê mệt khảo với nhu cầu tra cứu biết tin về Bản đồ Quận 8 & những phường của Quận 8.

Bạn đang xem: Xem bản đồ quận 8 tphcm

Quận 8 gồm vị trí địa lý tiếp gần cạnh với những khu vực vực sung quanh như: Phía Bắc gần kề Quận 5 cùng Quận 6 với nhóc con giới tự nhiên là kênh Tàu Hũ với kênh Ruột Ngựa – Phía Đông tiếp giáp Quận 7 với oắt con giới tự nhiên là rạch Ông Lớn – Phía Đông Bắc tiếp giáp Quận 4 – Phía Tây ngay cạnh Quận Bình Tân – Phía Nam gần kề Huyện Bình Chánh, ranh ma giới không xác định, chủ yếu là đồng ruộng

Quận 8 Thành Phố Hồ Chí Minc gồm 16 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15, Phường 16

Diện tích Quận 8: 19 km²


Hình như, những bạn có thể tham khảo thêmBản đồ Hành bao gồm Thành Phố Hồ Chí Minh và 24 Quận Huyện


*
Bản đồ quy hoạch bình thường Quy hoạch Quận 8


MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ QUẬN 8 TPHCM

Thời Việt Nam Cộng hòa:

Ngày 27 tháng 3 năm 1959, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 110-NV về việc phân loại sáu quận đang có của Đô thành TP Sài Gòn thành tám quận mới: Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy với Tám (trừ bố quận: Nhất, Nhì, Ba giữ nguim, những quận còn lại đều đổi thương hiệu và núm đổi địa giới hành chính):

Quận 7 (quận Bảy): một phần địa giới của quận 5 cũ; bao gồm 06 phường: Bến Đá, Bình Đông, Cây Sung, Hàng Thái, Phụ Định, Rạch Cát

Quận 8 (quận Tám): phần địa giới thuộc quận 4 cũ, phía phái mạnh Kênh Tàu Hủ; gồm 05 phường: Bình An, Chánh Hưng, Hưng Phụ, Rạch Ông, Xóm Củi.

Sự phân chia hành chủ yếu này của quận Bảy với quận Tám vẫn giữ nguyên ổn mang lại đến ngày 29 tháng tư năm 1975.

Từ năm 1975 đến nay

Sau Lúc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Đô thành TPhường. Sài Gòn với các vùng lạm cận vào ngày 30 tháng tư năm 1975, ngày 3 mon 5 năm 1975 thành phố TPhường.Sài Gòn – Gia Định được thành lập. Lúc này, quận 7 (quận Bảy) và quận 8 (quận Tám) cùng thuộc thành phố Thành Phố Sài Gòn – Gia Định đến đến mon 5 năm 1976.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Cường Độ Chịu Nén Của Bê Tông Mác 200, 250, 300, 350 Và 400

Ngày đôi mươi mon 5 năm 1976, tổ chức hành chánh thành phố Thành Phố Sài Gòn – Gia Định được sắp xếp lần nhị (theo quyết định số 301/UB ngày 20 mon 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố Sài Thành – Gia Định). Theo đó, quận Bảy và quận Tám cũ hợp nhất lại thành quận 8 cho đến ngày này. Trong thời điểm này, các phường cũ đều giải thể, lập những phường mới có diện tích, dân số nhỏ hơn và mang tên số. Quận 8 chia nhỏ ra 22 phường, đánh số từ 1 đến 22.

Ngày 2 mon 7 năm 1976, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 1 chính thức đổi thương hiệu thành phố Thành Phố Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 8 trở thành quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minch.

Ngày 14 mon 2 năm 1987, theo Quyết định số 33-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, quận 8 giải thể 22 phường hiện hữu, chũm thế bằng 16 phường mới, đánh số từ 1 đến 16. Sự phân loại đơn vị hành chủ yếu này giữ ổn định cho đến ngày nay:

Sáp nhập một phần phường 3 cũ với phường 2 cũ thành 1 phường lấy thương hiệu là phường 2.Sáp nhập phần còn lại của phường 3 cũ với phường 4 cũ thành 1 phường lấy thương hiệu là phường 3.Sáp nhập phường 5 cũ với phường 6 cũ và một phần phường 7 cũ thành 1 phường lấy thương hiệu là phường 4.Sáp nhập phần còn lại của phường 7 cũ với phường 8 cũ thành 1 phường lấy tên là phường 5.Đổi tên phường 9 cũ thành phường 6.Đổi thương hiệu phường 22 cũ thành phường 7.Đổi tên phường 10 cũ thành phường 8.Sáp nhập một phần phường 12 cũ với phường 11 cũ thành 1 phường lấy thương hiệu là phường 9.Sáp nhập phần còn lại của phường 12 cũ với phường 13 cũ thành 1 phường lấy thương hiệu là phường 10.Sáp nhập phường 15 cũ, một phần phường 16 cũ với phường 14 cũ thành một phường lấy tên là phường 11.Sáp nhập phần còn lại của phường 15 cũ với phường 17 cũ thành 1 phường lấy thương hiệu là phường 12.Đổi tên phần còn lại của phường 16 cũ thành phường 13.Sáp nhập một phần phường 19 cũ với phường 18 cũ thành 1 phường lấy thương hiệu là phường 14.Sáp nhập phần còn lại của phường 19 cũ với phường trăng tròn cũ thành 1 phường lấy tên là phường 15.Đổi tên phường 21 cũ thành phường 16.

THÔNG TIN QUY HOẠCH QUẬN 8