- dây thần kinh tủy là dây pha vì dây thần kinh tủy bao hàm các bó sợi cảm hứng và bó sợi đi lại được contact với tủy sinh sống qua rễ trước và rễ sau.

Bạn đang xem: Vì sao nói dây thần kinh tủy là dây pha

+ Rễ sau dẫn xung thần khiếp cảm giác.

Xem thêm: Cách In Ảnh Từ Máy Tính Ra Máy In Ảnh Trên Máy Tính, Cách In Ảnh Từ Máy Tính Ra Giấy Đơn Giản

+ Rễ trước dẫn xung thần gớm vận động.

12guns.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp 12guns.vn


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện 12guns.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép 12guns.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.