CÁCH UNHIDE TẤT CẢ CÁC SHEET TRONG EXCEL

Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VP Bảo mật Mạng Máy bộ Phần mềm

Bạn đang xem: Cách unhide tất cả các sheet trong excel

Trong Excel không có tính năng Unhide tất cả những Sheet đang đặt ẩn , nhưng bạn vẫn muốn làm thế nào để thực hiện được việc này ?

Cách thức như sau

Mở file Excel đang có nhiều Sheet đang đặt ẩn mà bạn muốn Unhide cùng một lúc .

Bấm tổ hợp Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Bấm menu Insert > Module , bạn copy nội dung bên dưới

 

Sub UnhideAllSheets()

Dim wsSheet As Worksheet

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

wsSheet.Visible = xlSheetVisible

Next wsSheet

End Sub

 

Quay trở lại Excel và chạy macro có tên gọi UnhideAllSheets

Tuy nhiên vì một lí do nào đó bạn muốn Unhide từng Sheet bạn cần chọn thì sử dụng đoạn mã bên dưới

 

Sub UnhideSomeSheets()

Dim sSheetName As String

Dim sMessage As String

Dim Msgres As VbMsgBoxResult

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

If wsSheet.Visible = xlSheetHidden Then

sSheetName = wsSheet.Name

sMessage = \"Ban co muon Unhide sheet nay khong ?\" _

& vbNewLine & sSheetName

Msgres = MsgBox(sMessage, vbYesNo)

If Msgres = vbYes Then wsSheet.Visible = xlSheetVisible

End If

Next wsSheet

End Sub

 

Và bạn chỉ cần chạy macro UnhideSomeSheets

 

*


Họ và tên *
Email của bạn *
Lời nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái đầu tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần còn lại Excel : Tìm giá trị lớn nhất với nhiều điều kiện Excel : Chèn số trang vào một ô Cộng một loạt những ô trong đó có chứa cả lỗi Excel không tự động tính toán sau khi thay đổi số liệu Excel : Xóa những số 0 ở đầu ô Excel : Lặp lại số liên tiếp Excel : Tìm kiếm nhiều giá trị trả về theo hàng ngang Excel : Gỡ bỏ những kí tự đặc biệt không phải chữ cái Xóa toàn bộ công thức chỉ để lại giá trị trong tất cả các Sheet

Xem thêm: Algorithms And Data Structures & Algorithms In Python, Algorithms And Data Structure

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem nhiều nhất


Đang trực tuyến


*