Link download Ubuntu Linux 18.04 LTS (Bionic Beaver) CD/DVD12guns.vn | Ubuntu Linux phiên bản 18.04 LTS (codenamed “Bionic Beaver”) đã được phát hành từ tháng 4/2018 và có thể chấp nhận được download để thiết lập đặt. Phiên bản mới này vẫn như cũ có Ubuntu Server với Ubuntu Desktop,.. Cùng với sự cách tân và cung cấp lớn đối với các công nghệ Cloud, IOT, AI, Machine Learning,..

*


Có gì mớ lạ và độc đáo trong Ubuntu Linux 18.04 LTS

Hãy xem qua bài viết sau : Ubuntu 18.04 Bionic Beaver có gì mới mẻ ?

Một số vận dụng có phiên phiên bản mới

Linux kernel 4.15.0PHP 7.2.3Perl 5.26.1Python3 3.6.5 (“Python2 no longer installed by default”)LibreOffice 6.0.3.2snap/snapd 2.32.5LXD (“Linux containers”) 3.0.0MariaDB server 10.1MySQL server 5.7Apache HTTP vps 2.4nginx 1.14QEMU 2.11.1libvirt 4.0Open vSwitch 2.9

Link download Ubuntu Linux 18.04 LTS (Bionic Beaver) CD/DVD

Link update theo phiên bản (+ sub version) tiên tiến nhất (theo link gốc) . Updated : 08/2018


+18.04ImagesURL LinkSize
Ubuntu Linux 18.04.0 LTS (Desktop)ubuntu-18.04-desktop-amd64.iso1.8G
Ubuntu Linux 18.04.0 LTS (Server) – Liveubuntu-18.04-live-server-amd64.iso8.06M
Ubuntu Linux 18.04.0 LTS (Server) – Not Liveubuntu-18.04-server-amd64.iso704M
+18.04.1ImagesURL LinkSize
Ubuntu Linux 18.04.1 LTS (Desktop)ubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso1.8G
Ubuntu Linux 18.04.1 LTS (Server) – Liveubuntu-18.04.1-live-server-amd64.iso8.06M
Ubuntu Linux 18.04.1 LTS (Server) – Not Liveubuntu-18.04.1-server-amd64.iso704M
+18.04.2ImagesURL LinkSize
Ubuntu Linux 18.04.2 LTS (Desktop)ubuntu-18.04.2-desktop-amd64.iso1.8G
Ubuntu Linux 18.04.2 LTS (Server) – Liveubuntu-18.04.2-live-server-amd64.iso8.06M
Ubuntu Linux 18.04.2 LTS (Server) – Not Liveubuntu-18.04.2-server-amd64.iso704M
+18.04.3ImagesURL LinkSize
Ubuntu Linux 18.04.3 LTS (Desktop)ubuntu-18.04.3-desktop-amd64.iso1.8G
Ubuntu Linux 18.04.3 LTS (Server) – Liveubuntu-18.04.3-live-server-amd64.iso8.06M
Ubuntu Linux 18.04.3 LTS (Server) – Not Liveubuntu-18.04.3-server-amd64.iso704M