Tuyến đường biển nội địa quan trọng nhất ở nước ta là A, Hải Phòng-Đà Nẵng" /> Tuyến đường biển nội địa quan trọng nhất ở nước ta là A, Hải Phòng-Đà Nẵng" />

TUYẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BIỂN NỘI ĐỊA QUAN TRỌNG NHẤT NƯỚC TA LÀ

" class="title-header">Tuyến đường biển nội địa quan trọng nhất ở vn là A. Hải Phòng-Đà Nẵng. B. TP. Hồ Chí Minh-Cửa Lò.

Bạn đang xem: Tuyến giao thông đường biển nội địa quan trọng nhất nước ta là

*

45 điểm

Trần Tiến


Tuyến đường biển nội địa quan trọng nhất ở nước ta làA. Hải Phòng-Đà Nẵng.B. TP. Hồ Chí Minh-Cửa Lò.C. Hải Phòng-TP. Hồ nước Chí Minh.D. TP. Hồ Chí Minh-Đà Nẵng.

Xem thêm: Tổng Hợp Ảnh Bìa Đơn Giản Mà Đẹp, 190 Ảnh Bìa Đơn Giản Ý Tưởng

*

Tuyến đường thủy nội địa đặc biệt quan trọng nhất ở việt nam là Hải Phòng-TP. Sài gòn dài 1500km (sgk Địa lí 12 trang 132)=> Chọn lời giải C

Tuyến đường thủy nội địa đặc trưng nhất ở nước ta là Hải Phòng-TP. Sài gòn dài 1500km (sgk Địa lí 12 trang 132)=> Chọn câu trả lời C