Chủ đề về động vật hoang dã vô thuộc rộng lớn, vị đó nội dung bài viết này của 4Life English Center (12guns.vn) sẽ với đến cho chính mình nhiều từ vựng IELTS chủ thể Animals hay cùng thú vị.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về animals

Tham khảo ngay nhé!

*
Từ vựng IELTS chủ thể Animals

1. Từ vựng IELTS chủ thể Animals

Hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/: Chim ruồiButterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: Bươm bướmPorcupine /ˈpɔːrkjupaɪn/: NhímHippopotamus /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/: Hà mãCobra /ˈkoʊbrə/: Rắn hổ mangSuperior To: hơn HẳnCrab /kræb/: CuaCentipede /ˈsen.tɪ.piːd/: bé rếtAnimals like Cows và Buffaloes: Nhiều loài vật Như bò Và TrâuEagle /ˈiː.ɡəl/: Chim đại bàngHave No Moral Right: không tồn tại QuyềnHawk /hɔːk/: Diều hâuBear /beər/: GấuGoat /ɡəʊt/: nhỏ dêWildlife Conservation: bảo tồn Đời sinh sống Hoang DãChameleon /kəˈmiː.li.ən/: tắc kè hoaStudy Animals: phân tích Động VậtWolf /wʊlf/: Chó sóiStarfish /ˈstɑːrfɪʃ/: Sao biểnJaguar /ˈdʒæɡjuər/: Báo đốmDo Medical Tests On: có tác dụng Xét Nghiệm Y Tế VềWalrus /ˈwɔːlrəs/: Hải mãLion /ˈlaɪən/: Sư tửCarp /kɑːp/: Cá chépTurtle /ˈtɜːtl/: RùaKoala /koʊˈɑːlə/: Gấu túi KoalaBeetle /ˈbiː.təl/: Bọ cánh cứngExtinction: Sự xuất xắc ChủngFirefly /ˈfaɪə.flaɪ/: Đom đómFawn /fɔːn/: Hươu/nai conDeer /dɪər/: HươuProfit: Thu LợiZebra /ˈzebrə/: con ngữa vằnBat /bæt/: DơiNatural Habitats: môi trường Sống từ Nhiên.Cicada /sɪˈkɑː.də/: ve sầu sầuPlay An Important Role: Đóng Vai Trò quan TrọngCamel /ˈkæməl/: Lạc đàGerbil /ˈdʒɜː.bəl/: con chuột nhảyDuck /dʌk/: con vịtEntertainment :Giải TríGibbon /ˈɡɪb.ən/: VượnExhibit: Trưng BàyRemove Our Stress: Rũ quăng quật Những Căng Thẳng.Raccoon /rækˈuːn/: Gấu mèoJellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/: SứaFriendly and Emotional: gần gũi Và Tình Cảm.Dragonfly /ˈdræɡ.ən.flaɪ/: bé chuồn chuồnLlama /ˈlɑːmə/: Lạc đà không bướuPlatypus /ˈplætɪpəs/: Thú mỏ vịtOctopus /ˈɑːktəpəs/: Bạch tuộcFrog /frɒɡ/: nhỏ ếchStingray /ˈstɪŋreɪ/: Cá đuốiCute và Adorable: tinh ranh Và Đáng YêuAnimal Testing: xem sét Trên Động VậtDomestic Animal (N): Thú Nuôi trong NhàCrane /kreɪn/: con hạcBe Banned: Bị CấmBehavior: Hành ViSquirrel /ˈskwɜːrəl/: SócShark /ʃɑːk/: Cá mậpExperimentation On Animals: thử nghiệm Trên Động VậtGannet / ˈꞬæn.ɪt /: Chim ó biểnBaboon /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chóFalcon /ˈfɒl.kən/: Chim ưngGiraffe /dʒɪˈrɑːf/: Hươu cao cổHeron /ˈher.ən/: nhỏ diệcCanary / kəˈneə.ri /: Chim hoàng yếnPenguin /ˈpeŋɡwɪn/: Chim cánh cụtSwordfish /ˈsɔːdfɪʃ/: Cá kiếmThe Food Chain: Chuỗi Thức ĂnGuarding The House : giữ NhàPigeon /ˈpɪdʒ.ən/: Chim người tình câu (chim)Medical Breakthrough (Noun Phrase) bước Đột Phá Về Y HọcPufferfish /ˈpʌfərfɪʃ/: Cá nócGreyhound /ˈɡreɪ.haʊnd/: Chó sắn thỏBee /biː/: bé ongDonkey /ˈdɔːŋki/: nhỏ lừaGo Around My Feet, Lick My Face, & Wag Their Tails: chạy xung quanh Chân Tôi, Liếm Vào Má Tôi cùng Vẫy Đuôi.Loyal: Trung ThànhNew Drugs: những Loại thuốc MớiScientists: các Nhà Khoa HọcCaterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.ər/: Sâu bướmFlying squirrel /ˌflaɪ.ɪŋ ˈskwɪr.əl/: Sóc bayAntelope /ˈæn.tɪ.ləʊp/: Linh dươngFoal /fəʊl/: con ngữa conRhinoceros /raɪˈnɒsərəs/: tê giácGrasshopper /ˈɡrɑːsˌhɒp.ər/: Châu chấuScorpion /ˈskɔːrpiən/: Bọ cạpChimpanzee /tʃɪmpənˈzi/: Hắc tinh tinhCricket /ˈkrɪk.ɪt/: nhỏ dếSquid /skwɪd/: Mực ốngPanda /ˈpændə/: Gấu trúcBoar /bɔːr/: Lợn rừngGive Me The Feeling Of A Family: Đem Lại mang lại Tôi Một tình cảm Gia ĐìnhFlea /fliː/: Bọ chétBeaver /ˈbiːvər/: Hải lyDalmatian /dælˈmeɪ.ʃən/: Chó đốm (chó Dalmatian)Artificial Environments : Trong môi trường Nhân Tạo.Play An Important Role: Đóng Vai Trò quan TrọngAlligator /ˈæl.ɪ.ɡeɪ.tər/: Cá sấu (Mỹ)Anteater /ˈæntˌiː.tər/: Thú nạp năng lượng kiếnWhale /weɪl/: Cá voiImportant Scientific Research: nghiên cứu và phân tích Khoa học tập Quan TrọngHedgehog /ˈhedʒ.hɒɡ/: Nhím (kiểng)Hound /haʊnd/: Chó sănBlackbird /ˈblæk.bɜːd/: nhỏ sáoKangaroo /ˌkæŋɡərˈuː/: con chuột túiNatural Habitat (Noun Phrase) môi trường thiên nhiên Sống từ bỏ NhiênElephant /ˈelɪfənt/: VoiGopher /ˈɡəʊ.fər/: con chuột túi má/chuột nangCrocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấuAbalone /æb.əˈləʊ.ni/: Bào ngưMoose /muːs/: Nai sừng tấmFox /fɑːks/: CáoBison /ˈbaɪsn/: trườn rừngDolphin /ˈdɒlfɪn/: Cá heoEel /iːl/: bé lươnDachshund / ˈDæk.s ə nd /: Chó Dashshund (chó xúc xích/chó lạp xưởng)Dromedary / ˈDrɒm.ə.d ə r.i /: Lạc đà một bướuChipmunk /ˈtʃɪpmʌŋk/: Sóc chuộtDove /dʌv/: Chim người yêu câu (họ ý trung nhân câu)Endangered Animals: Động thứ Có nguy hại Tuyệt ChủngFly / flaɪ /: bé ruồiGuarding The House : giữ lại NhàHelp Us khổng lồ Work In The Farm: Giúp ghép CàyCockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/: nhỏ giánChamois /ˈʃæm.wɑː/: sơn dươngGecko /ˈɡek.əʊ/: Tắc kèFor Any Monetary Reasons: không hẳn Vì vì sao Tiền tệ bạc Vật ChấtChihuahua /tʃɪˈwɑː.wə/: Chó chihuahuaHare /heər/: Thỏ rừngSustained Conservation Efforts: Những nỗ lực Bảo Tồn Bền VữngThe Mistreatment Of Animals: Sự Đối Xử Bất Công với Động VậtGreen Credentials (N): uy tín Về Mặt môi trường (Của các Công Ty)Vivisection (N): Hoạt Động thể nghiệm Trên Động VậtEndangered Species (N): Động vật dụng Bị Đe Dọa tuyệt ChủngPromote Animal Rights: đảm bảo Quyền Động VậtMitigate (V): làm Xoa Dịu, Làm bớt NhẹTo thử nghiệm The Safety Of New Drugs: Để chất vấn Sự an ninh Của các Loại dung dịch MớiZoos Or Wildlife Parks: Sở Thú Hay khu vui chơi công viên Động đồ Hoang DãTo Be In Danger Of Extinction: Có nguy cơ Tuyệt ChủngPoach (V): Săn phun Trái PhépMedical Breakthroughs Using Animal Testing: những Đột Phá Y Học áp dụng Thử Nghiệm Động VậtBiodiversity (N): Sự Đa Dạng Sinh HọcInstrumental In (Adj): Thiết YếuThe Endangered Species List: Danh Sách các Loài Có nguy cơ Tuyệt ChủngEndangered Animals: Động đồ dùng Có nguy hại Tuyệt ChủngA Stable Ecological Balance: 1 Sự cân bằng Sinh Thái Ổn ĐịnhNatural Habitats: môi trường Sống từ NhiênTo Be Kept In Zoos: Bị Nhốt trong Sở ThúTo Be Treated With Respect: Được Đối Xử với việc Tôn TrọngEncroach On (V): Lấn ChiếmCause Great Damage khổng lồ …: gây nên Sự hủy hoại Lớn Đối Với…Play An Essential Role In…: Đóng 1 Vai Trò thiết yếu Trong…Blood Sports (N): các Môn Thể Thao gây hư tổn Đến Động VậtSuffer From Stress, Pain Or Even Death: chịu đựng Đựng Sự Căng Thẳng, Đau Đớn Hay thậm chí còn Là cái ChếtSustainable (Adj): Bền VữngAbolish (V): một số loại Bỏ, Xóa BỏSave Endangered Species: bảo đảm an toàn Động thiết bị Có nguy cơ Tuyệt ChủngIllegal Hunting, Overfishing: Săn Bắt Bất vừa lòng Pháp, Đánh Bắt Cá vượt MứcThe Destruction Of Forest Habitats: Sự hủy hoại Môi trường RừngRaise More Money For Conservation: Quyên Góp Tiền cho việc Bảo Tồn (Động Vật)Support Breeding Programmes: Ủng Hộ những Chương Trình Nhân GiốngAnimal Testing: thể nghiệm Trên Động VậtBarbaric (Adj): Man RợIllegal Poaching và Trade: Săn phun Và mua bán Động đồ Bất thích hợp PhápA Complete Ban On…: Một Lệnh Cấm trọn vẹn Lên…Teetering On The Brink Of (Phrase): Mấp Mé bên Bờ VựcThe Food Chain: Chuỗi Thức ĂnShrinking (Adj): nhỏ Dần, Thu dong dỏng DầnPose A Threat lớn (V): Là mọt Đe DọaIn Captivity (Prep. Phrase): vào Giam Cầm

2. Bài bác tập chủ thể Animals

*
Từ vựng IELTS chủ thể Animals

2.1. Bài tập 1

My firm conviction is that vivisection must be _________ at all cost.Sundance is emphasizing its green _________ more than ever this year.To vì so you would have khổng lồ keep careful pedigree records of caddises bred in _________, & breeding them is difficult.New houses were built, _________ on the land where there once was a lot of trees.The natural habitats have been _________ on an unprecedented scale.CaptivityAbolishEncroachCredentialsShrink

2.2. Bài xích tập 2

Instrumental/Sustainable tourism is the concept of visiting somewhere as a tourist & trying to lớn make a positive impact on the environment, society, và economy.cVivisection/Poaching is an act of carrying out experiments on animals.It is unclear how to mitigate/poach the effects of tourism on the island.They are cutting down on air travel in an effort to improve their green biodiversity/credentials.Some people believe that killing animals for sport is barbaric/sustainable & brutal.

2.3. Bài xích tập 3

Poaching has posed a serious threat ________ antlers in this area.There are 13 species in this area that are teetering ________ the brink of extinction.Farmers encroach ________ forest land to grow crops.Wild animals living________ captivity are reported khổng lồ be weakened.Experiments on cows were ________ in developing the vaccine that eliminated smallpox worldwide

2.4.

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Gia Đình ❤️️15 Mẫu Tiếng Anh Việt Hay Nhất

Đáp án

Bài tập 1

abolishedcredentialscaptivityencroachingshrinking

Bài tập 2

SustainableVivisectionmitigatecredentialsinstrumentalbarbaric

Bài tập 3

abolishedcredentialscaptivityencroachingshrinking

3. Một số thắc mắc thường gặp gỡ về chủ đề Animals

*
Một số thắc mắc thường gặp mặt về chủ đề AnimalsSome people feel that it is always wrong lớn keep animals in captivity, for instance in zoos. Other people say that there are benefits for animals and for humans. Discuss both views và give your own opinion.Wild animals have no place in the 21st century, và the protection is a waste of resources. Khổng lồ what extent vị you agree or disagree?Far too little has been done lớn prevent animals và plants from dying out, although people have been aware of this problem for a long time. Why vì chưng people vì so little about it? Give your suggestions on how lớn solve this problem.Nowadays animal experiments are widely used lớn develop new medicines và to kiểm tra the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is morally wrong khổng lồ cause animals to suffer, while others are in favor of them because of their benefits to lớn humanity. Discuss both views & give your own opinion.The movement of people from agricultural areas to lớn cities khổng lồ work can cause serious problems in both places. What are the serious problems và what measures can be taken to solve this problem?

Trên đấy là từ vựng IELTS chủ đề animals được 4Life English Center (12guns.vn) tổng đúng theo hy vọng để giúp đỡ bạn tất cả thêm được rất nhiều kiến thức hay và vấp ngã ích