Môi trường là trong những chủ đề đã quá thân thuộc với mọi người. Tuy nhiên, nếu nói đến chuyen ngành môi trường thì nhiều lúc sẽ hết sức lạ cùng khá mới mẻ đối với các bạn học sinh.

Xem thêm: Hóa Đơn Về Trước Hàng Về Trước Hoá Đơn Về Sau, Cách Hạch Toán Hàng Về Trước Hóa Đơn Về Sau

Trong bài viết ngày hôm nay, 12guns.vn sẽ share với bạn học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Môi trường. Hãy cùng tò mò nhé!


*
Từ vựng tiếng Anh chăm ngành Môi trường

1. Trường đoản cú vựng tiếng Anh chăm ngành Môi trường

STTTừ vựng Ngữ nghĩa tiếng Việt
1A marine ecosystemHệ sinh thái xanh dưới nước
2AbsorptionSự hấp thụ
3Achieve/promote sustainable developmentĐạt được/thúc đẩy sự phát triển bền vững
4Acid rainMưa axit
5Activated carbonThan hoạt tính
6Activated sludgeBùn hoạt tính
7Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate changeGiải quyết/chống lại/ xử lí những ăn hiếp dọa/ảnh hưởng/tác cồn của biến hóa khí hậu
8AdsorptionSự hấp phụ
9Aerobic attached-growth treatment processQuá trình cách xử trí sinh học hiếu khí bám bám
10Aerobic suspended-growth treatment processQuá trình xử trí sinh học hiếu khí lơ lửng
11Air qualityChất lượng không khí
12Air/soil/water pollutionÔ nhiễm ko khí/đất/nước
13AlternativesGiải pháp núm thế
14Carbon dioxinKhí cacbonic
15Catalyze (for)Xúc tác (cho)
16Cause/contribute lớn climate change/global warmingGây ra/góp phần vào sự biến hóa khí hậu/nóng lên toàn cầu
17Climate changeBiến thay đổi khí hậu
18ConserveGiữ gìn
19Contaminate groundwater/the soil/food/cropsLàm ô nhiễm nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng
20Contaminate/polluteLàm ô nhiễm/làm lây truyền độc
21ContaminationSự có tác dụng nhiễm độc
22CropsMùa màng
23Culprit (of)Thủ phạm (của)
24Cut/reduceGiảm thiểu
25Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissionsGiảm sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải công ty kính
26Damage/destroyPhá hủy
27Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefsPhá bỏ môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô
28DeforestationPhá rừng
29Degrade ecosystems/habitats/the environmentLàm suy thoái hệ sinh thái/môi trường sống
30Deplete natural resources/the ozone layerLàm hết sạch tài nguyên thiên nhiên/tầng ozon
31Dispose/release/get rid ofThải ra
32EcosystemHệ thống sinh thái
33Effective/efficient/efficaciousHiệu quả
34Endangered speciesDanh sách những loài động vật, thực đồ gia dụng có nguy cơ tuyệt chủng
35Energy conservationBảo tồn năng lượng
36Environmental pollutionÔ lây truyền môi trường
37Environmentally friendlySản phẩm hoặc hành vi thân thiết với môi trường
38ExcessiveQuá mức
39Exhaust fumesKhí thải tự phương tiện giao thông (chạy bởi xăng dầu)
40ExploitKhai thác
41Fight/take action on/reduce/stop global warmingĐấu tranh/hành động/giảm/ngăn ngăn sự tăng cao lên toàn cầu
42Flash floodsTrận lụt thốt nhiên ngột
43Fossil fuelsNhiên liệu hóa thạch
44Fresh/pureTrong lành
45Future generationsCác nỗ lực hệ tương lai
46Gas exhaust/emissionKhí thải
47Global warmingSự nóng lên toàn cầu
48Government’s regulationSự điều chỉnh/luật pháp của thiết yếu phủ
49GreenhouseHiệu ứng đơn vị kính
50Greenhouse gas emissionsKhí thải đơn vị kính
51Ground waterNguồn nước ngầm
52Halt/discontinue/stopDừng lại
53Harm the environment/wildlife/marine lifeGây hại mang đến môi trường/đời sinh sống tự nhiên/đời sống bên dưới nước
54Heavy industryNgành công nghiệp nặng
55Humanitarian aidHành hễ viện trợ nhân đạo
56Impact onẢnh tận hưởng tới…
57Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollutionHạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm và độc hại không khí, nước, thai khí quyển, môi trường
58Log forests/rainforests/treesChặt phá rừng/rừng sức nóng đới/cây cối
59Loss of habitatMất đi nơi cư trú
60Make use of/take advantage ofTận dụng/lợi dụng
61Man-made disasterCác thảm họa vì chưng con fan gây ra
62Natural disasterCác thảm họa thoải mái và tự nhiên (động đất, bè cánh lụt, bão,…)
63Natural resourcesTài nguyên thiên nhiên
64Offset carbon/CO2 emissionsLàm sút lượng khí thải carbon/CO2
65Oil spillSự tràn dầu trên biển
66Over-abuseLạm dụng quá mức
67PoachingSăn phun trộm (bất hòa hợp pháp)
68PollutantChất tạo ô nhiễm
69PolluteÔ nhiễm
70Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceansLàm ô nhiễm sống cùng hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương
71PolluterNgười/tác nhân khiến ô nhiễm
72PollutionSự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
73Pollution levelsCác cấp độ ô nhiễm
74PollutiveBị ô nhiễm
75Preserve/conserve biodiversity/natural resourcesBảo tồn/ giữ lại gìn sự nhiều chủng loại sinh học/tài nguyên thiên nhiên
76Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage lớn ecosystemsNgăn ngăn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá cá quá mức/sự tàn phá rừng bên trên diện rộng/sự hủy diệt hệ sinh thái
77Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissionsTạo ra sự ô nhiễm/khí co2/khí thải nhà kính
78Protect endangered species/a coastal ecosystemBảo vệ chủng loại có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ
79Protection/preservation/conservationBảo vệ/bảo tồn
80Raise awareness of environmental issuesNâng cao thừa nhận thức về những vấn đề môi trường
81Reduce (the kích thước of) your carbon footprintLàm giảm (kích cỡ của) vết chân carbon của bạn.
82Save the planet/the rainforests/an endangered speciesCứu đem hành tinh/những vùng rừng núi nhiệt đới/loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng
83Serious/acuteNghiêm trọng
84Shortage/ the lack ofSự thiếu hụt hụt
85Soil erosionXói mòn đất
86Solar panelTấm năng lượng mặt trời
87Tackle/cope with/deal with/grappleGiải quyết
88The natural worldThế giới trường đoản cú nhiên
89The ozone layerTầng ozon
90The soilĐất
91Thorny/head-aching/head splittingĐau đầu
92Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinctionĐe dọa môi trường thiên nhiên sống tự nhiên/hệ sinh thái xanh ven bờ/giống loài có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng
93To be under threatCó nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng
94To become extinctTuyệt chủng
95To die outTuyệt chủng
96To get back khổng lồ natureSống gần gũi với thiên nhiên
97Toxic/poisonousĐộc hại
98Wildlife conservationBảo tồn thú đồ gia dụng hoang dã
99Wind/solar power/energyNăng lượng gió/mặt trời
100Woodland/forest fireCháy rừng