Cập nhật công thức nâng cấp trang bị tướng quân


Bạn đang xem: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị tướng quân

Hình ảnhNội dung
*
Học Trò Thợ Rèn Lưu Tương Dương - 176/182

Bổ sung & update những cái lựa chọn nlỗi sau:

Nâng cung cấp Tướng Quân thành Tmùi hương Ưng Tướng Quân.Nâng cung cấp Thiên Chi Tướng Quân thành Tmùi hương Ưng Tướng Quân.Nâng cung cấp Ngự Long Tướng Quân thành Tmùi hương Ưng Tướng Quân.Nâng cấp Thương Ưng Tướng Quân thành Lôi Hổ Tướng Quân.

Tiêu hao những một số loại nguyên liệu sau:

04 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.03 Nữ Oa Tinc Thạch01 lắp thêm Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Khôi +0
Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Giáp +0
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Trang +0
Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến BàiLôi Hổ Tướng Quân Chiến Bài
Thương Ưng Tướng Quân Chiến KỳLôi Hổ Tướng Quân Chiến Kỳ
Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến PhùLôi Hổ Tướng Quân Chiến Phù

Tiêu hao các nhiều loại vật liệu sau:

03 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.02 Nữ Oa Tinch Thạch.01 thiết bị Tống/Liêu Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Tướng Quân Chiến Giáp +7Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +0
Tướng Quân Chiến Trang +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Tướng Quân Chiến BàiThương Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Tướng Quân Chiến KỳThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Tướng Quân Chiến PhùThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Phù

Xem thêm: Chỉ Hiện Header Ở Trang Đầu Tiên, Cách Tạo Header, Footer Khác Nhau Trên Word

Tiêu hao các các loại nguyên vật liệu sau:

02 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.02 Nữ Oa Tinh Thạch.01 đồ vật Tống/Liêu Thiên Chi Tướng Quân +7 trsống lên như bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Giáp +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Trang +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến BàiThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Thiên Chi Tướng Quân Chiến KỳTmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Thiên Chi Tướng Quân Chiến PhùThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Phù

Tiêu hao các các loại nguyên vật liệu sau:

01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.01 Nữ Oa Tinc Thạch.01 vật dụng Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +7 trsống lên như bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Ngự Long Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến Giáp +7Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến Trang +7Tmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến BàiTmùi hương Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Ngự Long Tướng Quân Chiến KỳThương Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Ngự Long Tướng Quân Chiến PhùThương thơm Ưng Tướng Quân Chiến Phù

Tỷ lệ upgrade thành công xuất sắc là 100%.Sau lúc upgrade, kết quả Tiểu Định Hồn với Đại Định Hồn đã mất tích.Trang bị Tmùi hương Ưng +7 trsống lên khi tăng cấp sẽ nhận ra Lôi Hổ +0.Trang bị Thương thơm Ưng +10 trnghỉ ngơi lên Khi tăng cấp vẫn nhận thấy Lôi Hổ +7.