Toán 11 bài 1 trang 28

Phương thơm trình:(sin f(x)=,m) với m là một số mang lại trước cùng ( sin altrộn =m). Ta có:

(eginaligned và sin fleft( x ight)=sin alpha \ và Leftrightarrow left< eginaligned và fleft( x ight)=altrộn +k2pi \ và fleft( x ight)=pi -alpha +k2pi \ endaligned ight.,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

 

a)

(eginaligned & sin(x+2)=dfrac13Leftrightarrow left< eginaligned & x+2=arcsin dfrac13+k2pi \ và x+2=pi -arcsin dfrac13+k2pi \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=arcsin dfrac13-2+k2pi \ & x=pi -arcsin dfrac13-2+k2pi \ endaligned ight.,,(kinmathbb Z) \ endaligned )

b)

(eginaligned & sin 3x=1 \ & Leftrightarrow 3x=dfracpi 2+k2pi \ & Leftrightarrow x=dfracpi 6+dfrac2kpi 3,(kin mathbbZ) \ endaligned )

c)

(eginaligned & sin left( dfrac2x3-dfracpi 3 ight)=0 \ và Leftrightarrow dfrac2x3-dfracpi 3=kpi \ & Leftrightarrow x=dfracpi 2+kdfrac3pi 2,,(kin mathbbZ) \ endaligned )

d)

(eginaligned & sin (2x+20^o)=frac-sqrt32 \ & Leftrightarrow sin (2x+20^o)=sin (-60^o) \ và Leftrightarrow left< eginaligned và 2x+20^o=-60^o+k360^o \ & 2x+20^o=180^o-(-60^o)+k360^o \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left< eginaligned & x=-40^o+k180^o \ và x=110^o+k180^o \ endaligned ight.(kin mathbbZ) \ endaligned )
You watching: Toán 11 bài 1 trang 28

*

Tyêu thích khảo lời giải những bài xích tập Bài 2: Phương thơm trình lượng giác cơ bạn dạng khác • Giải bài xích 1 trang 28 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài xích 2 trang 28 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Với phần đa giá trị làm sao... • Giải bài bác 3 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải các phương thơm trình... • Giải bài 4 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải pmùi hương... • Giải bài bác 5 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài xích 6 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Với những giá trị nào... • Giải bài 7 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải những phương thơm trình...


See more: Công Thức Tính Hiệu Suất Vật Lý 8, Cách Tính Hiệu Suất Vật Lý 8

Mục lục Giải bài tập SGK Tân oán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác và phương thơm trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phnghiền dời hình với phnghiền đồng dạng vào phương diện phẳng - Hình học 11 •Chương 2: Tổ thích hợp cùng xác suất - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương thơm 2: Đường trực tiếp và phương diện phẳng trong không gian. Quan hệ tuy nhiên tuy nhiên - Hình học 11 •Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng với cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Cmùi hương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: Giới hạn - Đại số với Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11


See more: Thành Phố Cần Thơ Có Bao Nhiêu Quận Huyện, Cần Thơ Có Bao Nhiêu Quận Huyện

Bài trước Bài sau