Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ phần hiđrocacbon đầy đủ nhất

Tính hóa chất của Ankan: Phản ứng tách; phản ứng cầm bởi vì halogen; Phản ứng phân hủy; Phản ứng cháy

.

You watching: Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ phần hiđrocacbon đầy đủ nhất

*

Tính chất hóa học của Ankan

1. Ankan phản nghịch ứng nuốm bởi vì halogene (Cl2, Br2)

– lúc thắp sáng hoặc đốt lạnh hỗn hợp mechảy và clo đã xảy ra làm phản ứng rứa thứu tự các nguim tử hiđro bằng clo:

CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl

 CH3Cl: metyl clorua (clometan)

CH3Cl + Cl2  CH2Cl2 + HCl

 CH2Cl2: metylen clorua (điclometan)

CH2Cl2 + Cl2  CHCl3 + HCl

 CHCl3: clorofom (triclometan)

CHCl3 + Cl2  CCl4 + HCl

CCl4: cacbon tetraclorua(tetraclometan)

– Các đồng đẳng của merã cũng tmê say gia phản nghịch ứng vậy tương tự với sản xuất thành tất cả hổn hợp hóa học cùng với tỉ lệ % không giống nhau, như minc họa bên dưới đây:

• Ankan + Cl2

CH3-CH2-CH3 + Cl2  

• Ankan + Br2

CH3-CH2-CH3 + Br2  

* Nhận xét và vẻ ngoài bội nghịch ứng:

– Khả năng làm phản ứng: Cl2 > Br2 > I2 và Cbậc3> Cbậc2 > Cbậc1. Sản phẩm chính là thành phầm ưu tiên cụ X vào H của C bậc cao (C có ít H hơn). C bậc a là C link cùng với a nguyên tử C không giống.

– Phản ứng cụ xảy ra theo lý lẽ nơi bắt đầu tự do

– dây chuyền gồm 3 giai đoạn:

+ Khơi mào phản ứng: X2 → 2X.

+ Phát triển mạch:

X. + CnH2n+2 → CnH2n+1. + HX

CnH2n+1. + X2 → CnH2n+1X + X.

+ Tắt mạch: 2X. → X2

X. + CnH2n+1. → CnH2n+1X

CnH2n+1. + CnH2n+1. → C2nH4n+2

2. Phản ứng tách của Ankan

a) Phản ứng tách H2 của Ankan

– Phản ứng này còn được gọi là phản ứng đề hidro hóa

CH3-CH3  CH2=CH2 + H2

– Tổng quát: CnH2n+2  CnH2n + H2

* Crúc ý:

– Chỉ rất nhiều ankan vào phân tử bao gồm tự 2 nguim tử C trlàm việc lên bắt đầu có chức năng tmê say gia làm phản ứng bóc H2.

– Trong bội phản ứng bóc H2, 2 nguyên tử H gắn với 2 nguyên tử C nằm bên nhau tách ra cùng nhau với ưu tiên tách H sống C bậc cao.

CH3-CH2-CH3 → CH2=CH-CH3 + H2

– Một số trường hợp riêng biệt khác:

CH3-CH2-CH2-CH3 → 2H2 + CH2=CH-CH=CH2­

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 → CH2=C(CH3)-CH=CH2 + 2H2

n-C6H14 → 4H2 + C6H6 (benzen)

n-C7H16 → 4H2 + C6H5CH3 (toluen)

b) Phản ứng bóc mạch Cacbon của Ankan (n≥ 3)

– Phản ứng này có cách gọi khác là phản bội ứng cracking (bẻ gãy mạch cacbon) xẩy ra làm việc ĐK ánh nắng mặt trời, áp suất với xúc tác tương thích.

CH3-CH2-CH2-CH3

– Tổng quát:  CnH2n+2  CxH2x+2 + CyH2y

* Chú ý:

+ Ankan trực tiếp CnH2n+2 lúc crăcking có thể xảy ra theo (n – 2) phía khác nhau tạo thành 2(n-2) sản phẩm.

See more: Download Game Những Chú Chó Cứu Hộ, Tro Choi Nhung Chu, Những Chú Chó Cứu Hộ

+ Nếu công suất phản nghịch ứng crăcking là 100% cùng không có quy trình cracking thiết bị cung cấp thì tổng số mol sản phẩm tăng gấp rất nhiều lần đối với các chất tyêu thích gia yêu cầu KLPTTB giảm xuống một ít.

+ Số mol ankan sau phản nghịch ứng luôn luôn bằng số mol ankan ban sơ dù quá trình cracking có nhiều quy trình.

b) Phản ứng phân diệt của Ankan

– Ankan bị phân bỏ vị nhiệt:

CnH2n+2  nC + (n+1)H2

– Phản ứng phân bỏ bởi halogen (Cl2 hoặc F2):

CnH2n+2 + nCl2  CnCl2n+2 + (n+1)H2

3. Phản ứng cháy của Ankan


– Phản ứng này nói một cách khác là phản nghịch ứng oxi hóa ankan

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

– Tổng quát: CnH2n+2 + <(3n+1)/2>O2 → nCO2 + (n+1)H2O

– Đối với bội phản ứng cháy của ankan Lúc làm cho bài bác tập đề xuất để ý 2 quánh điểm:

♦ nCO2 H2O.

♦ nH2O – nCO2 = nankan bị đốt cháy.

– Nếu đốt cháy 1 hiđrocacbon nhưng mà chiếm được nCO2 H2O thì hiđrocacbon đem đốt cháy ở trong loại ankan.

– Nếu đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon mang lại nCO2 H2O thì trong hỗn hợp đốt cháy gồm chứa ít nhất 1 ankan.

* Chụ ý: Nếu mang đến ankan tmê mẩn gia làm phản ứng với oxi Khi có mặt muối Mn2+ thì xẩy ra phản ứng lão hóa không trọn vẹn sản xuất RCOOH.

See more: Công Thức Electron Của Hno3 H2Co3, Viết Công Thức Cấu Tạo Hno3

R-CH2-CH2-R + 5/2O2 → 2RCOOH + H2O

– Các ankan đầu hàng đồng đẳng rất đơn giản cháy, lan nhiều nhiệt. Khí CO2, tương đối nước với nhiệt độ tạo thành nhanh khô buộc phải có thể khiến nổ.

– Nếu không được oxi, ankan bị cháy không trọn vẹn, khi ấy ngoài CO2 và H2O còn tạo nên những sản phẩm nhỏng CO, muội than, không hồ hết làm sút năng suất lan nhiệt độ Ngoài ra tạo ô nhiễm mang lại môi trường. lúc gồm xúc tác, ánh sáng tương thích, ankan bị thoái hóa ko trọn vẹn tạo ra thành dẫn xuất chứa oxi như: