Tào Tháo

Tào Tháo, tự dạn dĩ Đức, thương hiệu lúc nhỏ dại là A Man, là nhà thiết yếu trị, quân sự chiến lược kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt đại lý cho quyền năng quân sự mèo cứ ở khu vực miền bắc Trung Quốc, lập nên tổ chức chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc
Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, từ Trọng Đạt, quân sư bậc nhất của Tào Ngụy trong giai đoạn sau. Tương truyền, vì chưng ông tất cả tướng mạo khiến cho người khác cảm giác nguy hiểm, phải bị Tào toá kiêng dè. Ông tài giỏi năng quân sự vượt trội, giỏi phòng thủ, từng bẻ gãy nhiều cuộc tiến công của Gia mèo Lượng.

Bạn đang xem: Thiếu niên danh tướng 3q
Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn, tự Nguyên Nhượng, danh tướng mạo Tào Ngụy. Là 1 vị tướng mạo thanh liêm, nồng nhiệt vì binh sỹ của mình.


*

Trương Liêu

Trương Liêu, từ bỏ là Văn Viễn, 1 trong Ngũ Hổ tướng của Tào Ngụy, từng tham gia những trận đánh phệ và khét tiếng nhất qua trận phù hợp Phì với quân Đông Ngô


Gia cat Lượng

Gia cat Lượng, trường đoản cú Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, quân sự chiến lược kiệt xuất của nước Thục, giúp giữ Bị với Tôn Quyền vượt mặt Tào toá ở Xích Bích, đem Kinh Châu, định Tây Xuyên, dựng nước ở đất Thục. Ông phát minh ra Xe ngựa Gỗ, Đèn Khổng Minh, Liên Nỏ.


Lưu Bị

Lưu Bị, từ Huyền Đức, hoàng đế khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc. Là tín đồ nhân hậu, biết trọng dụng tín đồ tài. Kết nghĩa đào viên cùng với Trương Phi, quan tiền Vũ, rồi lập bá nghiệp.

Xem thêm: Top Những Câu Nói Hài Hước Bá Đạo Nhất Mọi Thời Đại, Những Câu Nói Hài Hước Giúp Bạn Nổi Bật Hơn


Triệu Vân

Triệu Vân, trường đoản cú là Tử Long, tín đồ vùng thường Sơn, 1 trong Ngũ Hổ Thượng tướng mạo của Thục Hán, Ông chính là vị tướng làm nên kỳ tích một mình cứu chúa trong trận trường Bản.


Quan Vũ

Quan Vũ, tự Vân Trường, dẫn đầu trong Ngũ Hổ Thượng Tướng, lừng danh với điển tích Rượu Ấm Trảm Hoa Hùng, quá Ngũ quan lại Trảm Lục Tướng. Ông là fan trung nghĩa, dũng mãnh nên được cõi tục tôn làm Võ Thánh.


Chu Du

Chu Du, tên tự Công Cẩn, đương thời hotline Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô. Chu Du lừng danh với chiến thắng ở Trận Xích Bích trước quân Tào Tháo.


Thái Sử Từ

Thái Sử Từ, trẫm mình Nghĩa, vốn là thủ công của giữ Dao sau giúp Tôn Sách càn quét Giang Đông. Giỏi cưỡi con ngữa bắn tên, tử trận tại thích hợp Phì.


Tôn Quyền

Tôn Quyền, tự là Trọng Mưu, tín đồ sáng lập của cơ quan ban ngành Đông Ngô. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát và điều hành đất Giang Đông từ tay huynh trưởng Tôn Sách. ở đầu cuối Lưu Bị thiết lập cấu hình Liên minh Tôn Lưu vượt mặt vạn đại quân Tào Tháo.


Tôn Sách

Tôn Sách, từ bỏ Bá Phù, là một trong những viên tướng và một lãnh chúa vào thời kỳ cuối của Đông Hán. Ông là fan đặt nền móng đặc biệt quan trọng trong việc hình thành phải Đông Ngô, đang được bạn em trai Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.


Lữ Bố

Lữ ba tự là Phụng Tiên, mãnh tướng số một Tam Quốc, cưỡi Xích Thố, tay cố kỉnh Phương Thiên Kích, oai phong lẫm liệt, được ca ngợi là chiến thần!


Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, tứ đại mỹ nhân, cùng quê nhà với quan liêu Vũ, vì mong báo ơn với vương Doãn mà lại hiến thân cần sử dụng kế liên hoàn khử Đổng Trác. Lúc đầu chỉ muốn tận dụng Lữ Bố, về sau bị Lữ cha cảm hóa, nguyện giúp Lữ Bố ra khỏi tâm ma.


Viên Thiệu

Viên Thiệu, tự phiên bản Sơ, thuộc dòng dõi Viên Thị, là bạn làm việc thời nhỏ dại của Tào Tháo. Sau trở thành anh quân liên minh phòng Đổng Trác. Ở trận quan liêu Độ thất bại dưới tay Tào tháo rồi sinh dịch mà mất.


Tả Từ

Tả Từ, từ bỏ Nguyên Phóng, đạo sĩ nổi tiếng thời Đông Hán, thông hiểu kỳ môn độn giáp, hoàn toàn có thể sai khiến quỷ thần, sau lên núi luyện linh đơn