Tại Sao Nói Cuộc Duy Tân Minh Trị Là Cuộc Cách Mạng Tư Sản Không Triệt Để

Lịch sử Nhật Bản được cho là khá phức tạp và có những hướng đi riêng khác biệt với thế giới trong công cuộc cải cách, đổi mới đất nước. Tiêu biểu để làm rõ điều này chính là cuộc Duy tân Minh Trị với nhiều điểm đặc trưng và nổi bật, trong đó người ta đặt ra một câu hỏi rằng Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? Bài viết này là chìa khóa cho bạn khám phá ra những đặc trưng của cuộc cải cách mang một bản chất riêng.

Bạn đang xem: Tại sao nói cuộc duy tân minh trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để


*


Sơ lược đôi nét về cuộc cách mạng Duy tân Minh TrịHoàn cảnh ra đờiDiễn biếnKết quả của cuộc cách mạngTại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?Cuộc cách mạng Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng của tư sảnCuộc cách mạng Duy tân Minh Trị được gọi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

Sơ lược đôi nét về cuộc cách mạng Duy tân Minh Trị

Hoàn cảnh ra đời

Vào giữa thế kỷ XIX chế độ Mạc phủ Tokugawa sau gần 200 năm cai trị Nhật Bản đã lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc bởi sự khủng hoảng trầm trọng về cả kinh tế, chính trị và xã hội.

*


Đứng trước tình hình này, Nhật Bản có hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đó chính là Mạc phủ sẽ giữ nguyên cách thống trị mang tính phong kiến, cổ hủ như hiện tại và đối đầu với nguy cơ mất nước bởi các thế lực bên ngoài. Lựa chọn thứ hai là cải cách đất nước bằng một cuộc cách mạng đổi mới, tiếp nhận và học hỏi kiến thức phương Tây để phát triển, xây dựng lại Nhật Bản theo hướng tiến bộ hơn, đồng thời đưa đất nước ra trường quốc tế.

Vì vậy, đây là những nguyên nhân ra đời cuộc Duy tân Minh Trị.

Diễn biến

Tháng 4 năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi đưa ra biện pháp cải cách Nhật Bản thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về mọi mặt ở hiện tại. Ông tiến hành đổi mới về chính trị, kinh tế, giáo dục.

Xem thêm: Đương Tra Nam Xuyên Việt Thành Phu Lang, Xuyên Thành Phu Lang Tra Nam Người Ở Rể

*

Về mặt chính trị: Lập ra một chính phủ mới song đó là loại trừ chế độ phong kiến Mạc Phủ, tạo ra và thực hiện quyền bình đẳng của mọi người dân Nhật Bản. Năm 1889, thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến đồng thời đưa ra Hiến pháp mới để con dân áp dụng và nghe theo.Về mặt kinh tế: Đưa ra nhiều giải pháp liên kết hầu hết các mảng thị trường và tiền tệ trong nước. Ngoài ra, mở rộng kinh tế tư bản chủ nghĩa ở những vùng nông thôn, xây dựng các công trình như cầu đường,Về mặt giáo dục, xã hội: Bắt buộc mọi con dân phải đi học, đề cử và hỗ trợ những học sinh giỏi đi du học nước ngoài, đồng thời cải tiến về kỹ thuật, máy móc,..

Kết quả của cuộc cách mạng

Nhờ những cải cách mang tính tiến bộ vượt bậc đó đã đưa đất nước Nhật Bản thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng ngày trước. Tạo tiền đề cho những bước nhảy vọt ngày nay và phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

Thông qua dữ kiện lịch sử trên, ta sẽ dựa trên cơ sở nền để giải thích lý do cách mạng này sao lại được gọi là cách mạng tư sản không triệt để.

Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Cuộc cách mạng Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng của tư sản

Do mục tiêu của cuộc cách mạng này là loại bỏ chế độ phong kiến lỗi thời ở Nhật Bản và đưa đất nước đi lên theo chế độ tư bản chủ nghĩa phương Tây.Lực lượng đa phần là sự góp sức của giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân.Cuộc cải cách này là bước ngoặt quan trọng trong việc thành lập sự thống trị của tầng lớp tư sản, tạo điều kiện cho Nhật thực hiện được mục tiêu đặt ra ban đầu là phát triển theo chế độ chủ nghĩa tư bản.Duy tân Minh Trị được xem là cuộc cách mạng đi vào lịch sử bởi sự ra đời của nó giải quyết tất cả vấn đề về khủng hoảng, từ một nước Nhật nghèo đói, lạc hậu trở nên tiến bộ, phát triển và là nguồn động lực to lớn với các nước trên thế giới.

*

Cuộc cách mạng Duy tân Minh Trị được gọi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

Lực lượng tham gia vào cải cách hoàn toàn là giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân.Giai cấp tư sản chỉ là nguồn lực của cuộc cách mạng, chưa phải là người thực sự nắm giữ chính quyền, mọi quyết định đều phải nghe theo tầng lớp khác.Tầng lớp quý tộc tư sản hóa chính là những đại biểu có vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc cải cách Duy tân Minh Trị. Ban hành mọi điều lệnh và thực hiện vô số quyền bình đẳng và lợi ích của mỗi người dân Nhật Bản.

Trên đây là nội dung cụ thể, đầy đủ và chính xác nhất để trình bày, giải thích cho câu hỏi Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? Thông qua bài viết này, hy vọng bạn có thể tìm ra được câu trả lời hợp lý, khám phá ra nhiều nguồn kiến thức mới về Lịch sử, đồng thời làm bài thật tốt trong những bài thi hay bài kiểm tra sắp tới nhé!