Buy company of heroes 2 from the humble store and save 75%

Tải game Company of Heroes 2 Master Collection full craông xã miễn tổn phí - RipLinkNerverDie

*
Company of Heroes 2 Master Collection

Company of Heroes 2 là một trong game chiến lược thời gian thực được cải cách và phát triển vày Relic Entertainment với xuất bản vị Sega mang lại PC.quý khách là một bạn lãnh đạo của Hồng quân Liên Xô trong những tiếng phút mờ ám nhất của lịch sử dân tộc, cầm cố thủ vào trận chiến tnhãi con tàn ác để cứu vãn khu đất mẹ Nga từ bỏ phần lớn kẻ xâm chiếm kẻ thù.Đó là năm 1941 và bắt đầu phần đông gì đã trở nên cuộc xung bất chợt đẫm ngày tiết tuyệt nhất trong Thế chiến II nhưng mà tác dụng là rộng 14 triệu con người thương thơm vong.Chứng loài kiến cuộc chống chọi của Hồng quân trường đoản cú gần như bị vượt qua sẽ hòn đảo ngược tình cụ và thắng lợi xứng đáng ngạc nhiên của mình vào trận đánh đầy thách thức và tốn kém nhẹm tốt nhất từ bỏ trước đến thời điểm này tại trận mạc phía Đông.Chiến thuật quân sự của các bạn sẽ quyết định cán cân quyền lực đã nghiêng trở về bên cạnh làm sao trong cuộc xung bất chợt này. Tsay đắm gia vào những phương án quân sự, chỗ các bạn sẽ là một trong những nhà chỉ huy quân sự chiến lược cùng vận dụng sức khỏe của Liên Xô theo cách của công ty để cho Berlin.Tổ quốc đang kêu gọi!, Đây là những DLC tất cả vào phiên bản này: Company of Heroes 2 - Standard trò chơi Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Three màu sắc Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - German Commander: Storm Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Armored Assault Tactics Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Commander: Fortified Armor Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Conscripts Support Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Mechanized Support Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Anti-Infantry Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Terror Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Joint Operations Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Lightning War Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Spearhead Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Three Color Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Three Color Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Three Màu sắc Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Winter Cobblestone West Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Bryansk Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Three Màu sắc Northwestern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Four Color Belorussian Front Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Field Applied Whitewash Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Three Color Disruptive Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Four Color Disruptive sầu Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Case Blue Mission Pack Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Mission Paông xã Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Four màu sắc Belorussian Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Four Màu sắc Belorussian Front Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Three Màu sắc Ambush Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Four Color Disruptive Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Four Màu sắc Disruptive Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Three Màu sắc Northwestern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Three Màu sắc Northwestern Front Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Three Color Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Collectors edition badge Company of Heroes 2 - Faceplate: Studded Company of Heroes 2 - Faceplate: Twisted Gold Company of Heroes 2 - Faceplate: Chainlinks Company of Heroes 2 - Faceplate: Engraved Company of Heroes 2 - Map of the Month Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Counterattaông xã Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Industry Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Urban Defense Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Mechanized Assault Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Osttruppen Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Luftwaffe Supply Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Elite Troops Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Partisan Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Tank Hunter Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Encirclement Doctrine Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Makeshift Svà Southern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Makeshift Sand Southern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Makeshift Svà Southern Front Company of Heroes 2 - Southern Fronts Mission Paông chồng Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Bundle Company of Heroes 2 - The Western Front Armies Company of Heroes 2 - German Commander: Cthảm bại Air Support Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Advanced Warfare Tactics Company of Heroes 2 - TWFA Pre Order Company of Heroes 2 - TWFA_pre_order_faceplate_okw Company of Heroes 2 - TWFA_pre_order_faceplate_us Company of Heroes 2 - OKW Skin: (L) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (M) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (H) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (L) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - OKW Skin: (M) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - OKW Skin: (H) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - US Skin: (L) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (M) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (H) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (L) Winterized US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (M) Winterized US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (H) Winterized US Field Camouflage COH2 - The Western Front Armies: US Forces COH2 - The Western Front Armies: Oberkommanbởi vì West CoH 2 - US Forces Commander: Recon Support Company CoH 2 - US Forces Commander: Mechanized Company CoH 2 - US Forces Commander: Rifle Company CoH 2 - OKW Commander: Elite Armor Doctrine CoH 2 - OKW Commander: Scavenge Doctrine CoH 2 - OKW Commander: Fortifications Doctrine Company of Heroes 2 - Ardennes Assault Company of Heroes 2 - Ardennes Assault: Fox Company Rangers