Hình chữ nhật có mấy trục đối xứng

a) Giao điểm của hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.quý khách sẽ xem: Số trục đối xứng của hình chữ nhật là

b) Hai mặt đường trực tiếp đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

You watching: Hình chữ nhật có mấy trục đối xứng


*

*

Chứng minch rằng:

a) Giao điểm hai tuyến phố chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) Hai con đường thẳng đi qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Lớp 8 Tân oán 0 0 Gửi Hủy Sgk tập 1 - trang 99

Chứng minh rằng :

a) Giao điểm hai tuyến phố chéo của hình chữ nhật là trung khu đối xứng của hình chữ nhật đó

b) Hai đường thẳng trải qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Lớp 8 Toán thù Bài 9: Hình chữ nhật 2 0 Gửi Hủy

a) Vì hình bình hành dấn giao điểm hai đường chéo cánh làm cho chổ chính giữa đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là một trong hình bình hành cần giao điểm hai đường chéo cánh của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình.

b) Vì hình thang cân nặng nhận con đường thẳng trải qua trung điểm hai lòng làm trục đối xứng, mà lại hình chữ nhật là 1 trong hình thang cần có lòng là nhì cạnh đối xứng của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình

Đúng 0 Bình luận (0)

a) Vì hình bình hành thừa nhận giao điểm hai tuyến phố chéo cánh có tác dụng tâm đối xứng, mà hình chữ nhật là 1 trong hình bình hành yêu cầu giao điểm hai tuyến phố chéo của hình chữ nhật là trọng điểm đối xứng của hình.

b) Vì hình thang cân nặng nhận mặt đường thẳng trải qua trung điểm nhì đáy làm trục đối xứng, mà hình chữ nhật là một hình thang cần phải có lòng là nhị cạnh đối xứng của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng:a) Giao điểm hai tuyến phố chéo của hình chữ nhật là chổ chính giữa đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) Hai đường trực tiếp trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Lớp 8 Tân oán 3 0 Gửi Hủy

a,Vì hình bình hành nhận giao điểm hai tuyến đường chéo làm cho trọng điểm đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là 1 trong những hình bình hành nên giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là trung khu đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân nặng nhấn con đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì đáy làm cho trục đối xứng, nhưng hình chữ nhật là một hình thang cân bao gồm nhị lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật cần haicon đường trực tiếp trải qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0)

a) Do vào hình chữ nhật, hai tuyến đường chéo giảm nhau trên trung điểm mỗi con đường bắt buộc giao điểm của hai tuyến phố chéo là tâm đối xứng của hình chữ nhật.

b) Do hình thang cân nhận mặt đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì lòng làm trục đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là một hình thang cân bao gồm lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật, vì vậy hai đường trực tiếp trải qua trung điểm hai cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

a) Do trong hình chữ nhật, hai tuyến đường chéo giảm nhau trên trung điểm từng mặt đường cần giao điểm của hai tuyến phố chéo là vai trung phong đối xứng của hình chữ nhật.

b) Do hình thang cân nặng dấn đường trực tiếp trải qua trung điểm nhì lòng làm cho trục đối xứng, nhưng hình chữ nhật là một trong hình thang cân nặng có đáy là nhị cạnh đối xứng của hình chữ nhật, do đó hai tuyến đường thẳng trải qua trung điểm nhì cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng:a) Giao điểm hai tuyến phố chéo cuẩ hình chữ nhật là chổ chính giữa đối xứng củahình chữ nhật đó.

b) Hai con đường thẳng đi qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật kia.

AE OI GIUP M` NHA CM CO HINH NHA CAC BAN ~~~

Lớp 8 Toán 3 0 Gửi Hủy

Do hình chữ nhật là hình bình hành cần dìm giao điểm hai tuyến phố chéo làm trung ương đối xứng.Chứng minhb) Do hình chữ nhật là hình thang cân nặng tất cả lòng là hai cặp cạnh đối của nó. Do đó hai đường thẳng đi qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật kia.

XONG RÙI NÀ ^^^^^^^^^^^

Đúng 0
Bình luận (0)

~~~ tuong pnhì centimet kieu gt kl teo ma`

Đúng 0
Bình luận (0)

a,Vì hình bình hành thừa nhận giao điểm hai đường chéo cánh có tác dụng trọng điểm đối xứng, mà hình chữ nhật là một trong những hình bình hành nên giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là trọng điểm đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân nặng nhấn con đường trực tiếp đi qua trung điểm hai lòng có tác dụng trục đối xứng, nhưng hình chữ nhật là 1 trong những hình thang cân nặng gồm nhị lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật cần haimặt đường trực tiếp đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0) Sách bài tập - trang 93

Chứng minch rằng vào hình chữ nhật :

a) Giao điểm của hai tuyến đường chéo cánh là trung tâm đối xứng của hình

b) Hai mặt đường trực tiếp trải qua trung điểm của hai cạnh đối là hai trục đối xứng của hình

Lớp 8 Tân oán Bài 9: Hình chữ nhật 2 0 Gửi Hủy Đúng 0
Bình luận (0)


*

a. hotline O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD.

See more: Cài Đặt Bàn Phím Win 10 - Bàn Phím Laptop Không Hoạt Động Trên Windows 10

b. Ta biết trong hình thang cân con đường thẳng trải qua trung điểm của nhì lòng là trục đối xứng của chính nó.

Theo khái niệm ta tất cả hình chữ nhật cũng là một hình thang cân. Nếu ta coi hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng tất cả nhì cạnh lòng AB cùng CD thì mặt đường thẳng d1d1 đi qua trung điểm của AB cùng CD là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng có nhị đáy là AD với BC bắt buộc đường thẳng d2d2 trải qua trung điểm của AD và BC là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng vào hình chữ nhật :

a) Giao điểm của 2 đường chéo là trọng tâm đối xứng của hình

b) Hai mặt đường thẳng trải qua trung điểm của 2 cạnh đối là 2 trục đối xứng của hình

Lớp 8 Toán 2 0 Gửi Hủy

a,Vì hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo cánh có tác dụng trọng tâm đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là một hình bình hành đề nghị giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân nhận đường thẳng trải qua trung điểm nhị lòng làm cho trục đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là một trong những hình thang cân gồm nhị đáy là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật đề xuất haicon đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0)

a,

A B C D O

Giả sử ABCD là hình chữ nhật. Điện thoại tư vấn O là giao điểm của AC và BD.

Theo đặc điểm mặt đường chéo của hình chữ nhật ta có; hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau với giảm nhau trên trung điểm từng đường.

Vậy: OA = OC với OB= OD

Do kia, O là vai trung phong đối xứng của hình chữ nhật kia.

b,

A B C D

Áp dung tính chất: Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân nặng là trục đối xứng của hình thang cân kia.

ABCD là hình chữ nhật

⇒ ABCD là hình thang cân (nhị đáy AB cùng CD)

⇒ Đường thẳng đi qua trung điểm AB và CD là trục đối xứng ABCD.

Tương từ vậy: ABCD cũng là hình thang cân với nhị đáy AD cùng BC

⇒ Đường thẳng trải qua trung điểm AD và BC là trục đối xứng của ABCD. ( đpcm )

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minch rằng vào hình chữ nhật:Hai mặt đường thẳng trải qua trung điểm, của nhị cạnh đối là trục đối xứng của hình.

Lớp 8 Toán thù 1 0 Gửi Hủy


*

Trong hình thang cân, con đường thẳng trải qua trung điểm của nhì lòng là trục đối xứng của chính nó.

Theo tư tưởng ta bao gồm hình chữ nhật cũng là một hình thang cân nặng. Nếu ta coi hình chữ nhật ABCD là hình thang cân gồm hai cạnh lòng AB cùng CD thì mặt đường thẳng d 1 đi qua trung điểm của AB cùng CD là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân bao gồm hai cạnh lòng AD với BC thì mặt đường trực tiếp d 2 đi qua trung điểm của AD và BC là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minch rằng trong hình chữ nhật:Giao điểm của hai đường chéo cánh là trọng tâm đối xứng của hình.

Lớp 8 Toán 1 0 Gửi Hủy


*

call O là giao điểm hai tuyến đường chéo cánh AC với BD.

See more: Cổ Tức Là Gì? Hướng Dẫn Đầu Tư Dividend Yield Là Gì : Tỷ Lệ Cổ Tức

Vì ABCD là hình chữ nhật buộc phải ABCD cũng là hình bình hành.