Làm cầm cố nào để bạn cũng có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối dục tình giữa những phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo nên một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, các lựa chọn kiến thiết mà chúng ta chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ đồ bốn duy của bạn.

Điều quan trọng đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của bạn khi sản xuất sơ đồ tứ duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó phải phải chi tiết đến nấc nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của công ty hấp dẫn hơn?