Sổ cái theo thông tư 133

Nhật ký kết – Sổ Cái là sổ kế tân oán tổng phù hợp tất cả 2 phần: Phần Nhật cam kết cùng phần Sổ Cái. Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế tân oán tổng hòa hợp tuyệt nhất dùng để phản chiếu tất cả các nghiệp vụ kinh tế gây ra theo trình trường đoản cú thời gian cùng hệ thống hóa theo nội dụng kinh tế ( Theo gia tài kế toán ).

You watching: Sổ cái theo thông tư 133

Kế tân oán Lê Ánh xin được gửi đến các bạn kế toán thù viên với học tập viên mẫu mã Nhật cam kết – Sổ Cái tiên tiến nhất theo Mẫu số S01 –Doanh Nghiệp Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC


*

1. Nội dung phương thức ghi sổ theo hình thức Nhật cam kết - Sổ cái

- Nhật ký kết - Sổ Cái là sổ kế tân oán tổng hợp duy nhất dùng làm phản chiếu toàn bộ những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình từ bỏ thời gian và khối hệ thống hoá theo văn bản tài chính (Theo tài khoản kế toán).- Số liệu ghi trên Nhật ký - Sổ Cái dùng để lập Báo cáo tài chính.

Tải về: Mẫu Nhật ký – Sổ Cái tiên tiến nhất theo Thông bốn 133

2. Mẫu Nhật ký – Sổ Cái mới nhất theo Thông tứ 133

Đơn vị:……………………

Mẫu số S01-DN

(Ban hành theo Thông tứ số 133/2016/TT-BTC

 

NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Năm:.........

 

Thứ đọng từ bỏ dòng

 

 

 

Ngày,

Chứng từ

Diễn giải

 

 

Số tiền

 phát

Số hiệu tài khoản đối ứng

 

 

 

Thứ tự 

TK...

TK...

TK...

TK...

TK...

See more: Nước Đậu Đen Đậu Xanh Đậu Nành Rang Để Uống Nước Đậu Nành Rang Có Tốt Không?

TK...

tháng ghi sổ

Số hiệu

Ngày, tháng

sinh

Nợ

dòng

 

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

F

G

H

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

...

 

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Số gây ra vào tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số tạo nên tháng

- Số dư cuối tháng

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mnghỉ ngơi sổ:…

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

 

Kế tân oán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

3. Kết cấu với cách thức ghi sổ:

+ Kết cấu:

Nhật ký - Sổ Cái là sổ kế toán tổng phù hợp tất cả 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái.Phần Nhật ký: gồm những cột: Cột "Ngày, mon ghi sổ", cột "Số hiệu”, cột "Ngày, tháng” của triệu chứng từ, cột “Diễn giải" nội dung nhiệm vụ với cột "Số tiền phân phát sinh". Phần Nhật ký kết dùng để phản chiếu những nhiệm vụ kinh tế tạo nên theo trình từ thời gian. Phần Sổ Cái: Có nhiều cột, từng thông tin tài khoản ghi 2 cột: cột Nợ, cột Có. Số lượng cột những tuyệt ít phụ thuộc vào vào con số các thông tin tài khoản thực hiện làm việc đơn vị chức năng kế tân oán. Phần Sổ Cái dùng để đề đạt những nhiệm vụ kinh tế tài chính tạo nên theo ngôn từ kinh tế (Theo tài khoản kế toán).

+ Pmùi hương pháp ghi sổ:

- Ghi chnghiền sản phẩm ngày:

Từng Ngày, mỗi một khi cảm nhận triệu chứng tự kế toán thù, người giữ lại Nhật cam kết - Sổ Cái phải kiểm tra đặc điểm pháp luật của bệnh tự. Cnạp năng lượng cứ vào văn bản nhiệm vụ ghi trên chứng từ nhằm xác định tài khoản ghi Nợ, thông tin tài khoản ghi Có. Đối cùng với các chứng trường đoản cú kế toán thù cùng nhiều loại, kế toán thù lập “Bảng tổng hợp chứng trường đoản cú kế toán thù cùng loại”. Sau đó ghi những văn bản quan trọng của bệnh từ bỏ kế tân oán hoặc “Bảng tổng thích hợp hội chứng tự kế toán thuộc loại” vào Nhật ký - Sổ Cái.

See more: Định Nghĩa, Tính Chất Đường Chéo Hình Chữ Nhật, Công Thức Tính Đường Chéo Hình Chữ Nhật

Mỗi hội chứng tự kế toán hoặc “Bảng tổng hòa hợp bệnh trường đoản cú kế toán cùng loại” được ghi vào Nhật ký kết - Sổ Cái bên trên một cái, mặt khác cả ở 2 phần: Phần Nhật ký cùng phần Sổ Cái. Trước không còn ghi vào phần Nhật cam kết làm việc những cột: Cột "Ngày, mon ghi sổ", cột "Số hiệu" và cột "Ngày, tháng” của triệu chứng tự, cột "Diễn giải" nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh với địa thế căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ để ghi vào cột “số tiền phân phát sinh”. Sau kia ghi số tài chính nhiệm vụ kinh tế tạo nên vào cột ghi Nợ, cột ghi Có của những thông tin tài khoản tương quan trong phần Sổ Cái, thay thể: - Cột F, G: Ghi số hiệu thông tin tài khoản đối ứng của nhiệm vụ tởm tế; - Cột H: Ghi số lắp thêm trường đoản cú mẫu của nhiệm vụ trong Nhật ký kết - Sổ Cái; - Từ cột 2 trnghỉ ngơi đi: Ghi số tiền tạo ra của từng tài khoản theo quan hệ giới tính đối ứng đã có định khoản ngơi nghỉ những cột F,G. Cuối mon bắt buộc cùng số chi phí tạo nên ở vị trí nhật ký kết cùng số gây ra nợ, số phát sinh có, tính ra số dư với cùng luỹ kế số tạo nên từ trên đầu quý của từng tài khoản để gia công căn cứ lập Báo cáo tài chính.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa học kế toán thực hành và làm các dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được huấn luyện với triển khai vì chưng 100% những kế toán trưởng tự 13 năm mang đến 20 năm gớm nghiệm)