Để góp quý khách dễ dàng vào việc xem ngày tốtmon 7 năm 2021 tương tự như thuận lợi trong Việc so sánh các ngày vào thời điểm tháng 7/2021 với nhau. Chúng tôi sẽ Tổng hợp tất cả ngày đẹp nhất vào thời điểm tháng 72021 tương tự như chỉ dẫn các ngày chưa tốt trong thời điểm tháng.

Trong ngôi trường đúng theo quý các bạn không đề nghị xem ngày tốt mon 7 năm 2021 hay coi ngày đẹp mắt tháng 7 năm 2021 cũng chính vì đang có dự định tiến hành quá trình vào một ngày ví dụ trong thời điểm tháng 7, quý các bạn vui mừng tìm về ngày khớp ứng cùng chọn coi cụ thể hoặc lựa chọn khí cụ Xem ngày xuất sắc xấu để thấy một ngày ví dụ.


Bạn đang xem: Sinh con tháng 7 năm 2021 ngày nào tốt

Xem ngày giỏi tháng 8 năm 2021


Xem ngày tốt tháng 9 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác thông báo của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 7 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 7


Lịch âm

22

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 7


Lịch âm

23

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 7


Lịch âm

24

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 7


Lịch âm

25

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 7


Lịch âm

26

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 7


Lịch âm

27

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 7


Lịch âm

28

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 7


Lịch âm

29

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Đinc Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 7


Lịch âm

30

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 7


Lịch âm

1

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 7


Lịch âm

2

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 7


Lịch âm

3

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 7


Lịch âm

4

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 7


Lịch âm

5

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 7


Lịch âm

6

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 7


Lịch âm

7

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 7


Lịch âm

8

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 7


Lịch âm

9

Tháng 6


Ngày Xấu


Xem thêm: Cách Chụp Ảnh Màn Hình Galaxy S2, (Thủ Thuật) Cách Chụp Ảnh Màn Hình Galaxy S2

Ngày Đinc Mão, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 7


Lịch âm

10

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 7


Lịch âm

11

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 7


Lịch âm

12

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 7


Lịch âm

13

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 7


Lịch âm

14

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 7


Lịch âm

15

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 7


Lịch âm

16

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 7


Lịch âm

17

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 7


Lịch âm

18

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 7


Lịch âm

19

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Đinc Sửu, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 7


Lịch âm

20

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 7


Lịch âm

21

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 7


Lịch âm

22

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đó là Tổng hòa hợp ngày giỏi mon 7 năm 2021 cơ mà chúng tôi hy vọng gửi cho các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng giống như những công việckhác biệt. Thế buộc phải, Khi thâu tóm được ngày tốt xấu trong tháng 7/2021 thì bạn phải tra cứu: coi ngày tốt thích hợp tuổi để có công dụng cụ thể với đúng chuẩn tốt nhất cho khách hàng.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt mon 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 2 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 8 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng bốn năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 11 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim Smartphone liệu có phải là đồ vật phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số vào hàng syên ổn điện thoại hồ hết với rất nhiều năng lượng riêng, tùy thuộc vào cá biệt tựcủa hàng số mà Slặng Smartphone rất có thể tác động cho tới các bạn theo phía xuất sắc (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng ghê dịch chọn syên ổn tử vi giỏi mang đến 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng mọi nhắc nhở quẻ dịch syên ổn xuất sắc cho 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể lựa chọn hàng syên ổn phong thủyphù hợp tuổi thỏa mong ước cung cấp công danh và sự nghiệp, tài vận, tình dulặng gia đạo xuất xắc hóa giải vậnhạn
*
Nằm mơ đi cấy lúa dự báo điềm gì vào tương lai?
*
Tìm gọi về Sao Tbỏ vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm gọi về Sao Kim trong 12 cung hoàng đạo
*
Các một số loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguyên ổn tố với 3 Nhóm tính chất
*
đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu thương và ma thuật từ bỏ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu bản thân thuộc cung hoàng đạo nào với tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một nửa cân xứng của bạn
*
đặc điểm tính bí quyết 12 cung hoàng đạo nam cô bé hấp dẫn nhất
*
Thiên Bình và Song Tử gồm đề xuất đôi bạn trẻ trung tâm đầu ý hòa hợp giành riêng cho nhau?
*
Giải mã phiên bản đồ vật sao cá nhân với Hướng dẫn gọi bản trang bị sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu