“That” và “which” là hai từ nhưng chúng ta có thể thực hiện sửa chữa thay thế thay thế lẫn nhau trong giờ đồng hồ Anh. Mặc dù có trong những ngôi trường hòa hợp chỉ được thực hiện “that” cơ mà cần thiết sử dụng “which”. Tiếp đến là đa số trường thích hợp chúng ta nên siêng chú.Bạn sẽ xem: Sau that là gì

1. Cơ hội câu tất cả “all, little, much, few, everything, none”

Với phần nhiều câu tất cả trường đoản cú bên trên thì cần áp dụng “that” tuy nhiên không thực hiện “which”.Bạn sẽ xem: Sau that là gì

Ex: There are few books that you can read in this book store.


*

That được thực hiện như thế nào?

2. Khi sửa chữa thay thế thay nuốm tín vật đứng trước

That dùng làm thay cầm cố phía trước vừa gồm bạn được nhắc đến.

Ex: He asked about the factories với workers that he had visited.Bạn sẽ xem: Sau that là gì

3. Dịp câu tất cả tính trường đoản cú ngơi nghỉ cung cấp cho đối chiếu hơn nhất

Từ được thay thế sửa chữa thay thế phía đằng trước tất cả định ngữ là tính tự ở cấp cho cho đối chiếu rộng tốt nhất thì áp dụng “that” nhưng không áp dụng “which”.

Bạn đang xem: Sau that là loại từ gì

Ex: This is the best novel that I have ever read.

4. Nếu ý muốn muốn thay thế cho định ngữ là số gắn thêm tự

Với từ được thay thế sửa chữa vùng phía đằng trước bao gồm định ngữ là số thiết bị dụng trường đoản cú thì họ nên cần sử dụng “that” cơ mà lại không hẳn “which”.

5. Phía trước bao hàm định ngữ là: “the only, the very, the same, the right”

Ex: It is the only book that he bought himself.


*

Nắm rõ phương thức áp dụng that trong giờ Anh

6. Từ được thay thế sửa chữa phía trước tất cả định ngữ là “all, every, any, much, little, few, no”

Ex: You can take any room that you lượt thích.

Xem thêm: Có Nên Dùng Bàn Chải Đánh Răng Điện ? Vì Sao Nên Dùng Bàn Chải Đánh Răng Điện

7. Trong hầu như câu xác định mạnh

It is … that …” thì nên cần sử dụng “that” cơ mà mà không sử dụng “which” khiến cho tự nối .

Ex: It is in this room that he was born twenty years ago.

8. Diễn tả ý “tương trường đoản cú như….”dùng tự nối “as” không sử dụng “which”

Việc cố vững bí quyết thực hiện tại “that” cùng “which” sẽ giúp chúng ta làm bài bác bỏ tập ngữ pháp giờ Anh thuận lợi rộng kia.

Gunmetal là gì

Where applicable là gì

Đông chí là gì

Tranh chấp là gì

Allegation là gì

Coi trọng tiếng anh là gì

Pandan là gì

Pass it on là gì

Inevitable là gì

Stalk là gì

Diss là gì

Ootd là gì

Khuếch tán là gì

Ocean freight là gì

Opcode là gì

Blog Pages

Follow by Email

Get all latest content delivered straight to lớn your inbox.