+ Đều gồm chồi ngọn,dọc thân và cành gồm là , kẽ lá có chồi nách .

Bạn đang xem: Những điểm giống nhau giữa thân và cành

Bạn vẫn xem: hầu như điểm tương đương nhau thân thân cùng cành

- phần lớn điểm khác biệt :

Thân Cành

- vị chồi ngọn phát triển thành

- Thân thường mọc đứng

- bởi chồi nách trở nên tân tiến thành

- Cành thường mọc xiên


*

Điểm khác biệt giữa thân và cành là

_Sự khác nhau:

Thân:

+) mọc ra từ cội thân.

+) phía mọc của thân là thẳng.

_ Cành:

+) mọc ra từ bỏ thân.

+) phía mọc của cành là xiên,chéo.

_ Sự như thể nhau của thân cùng cành là:

Hình trụ,đều tất cả chồi ngọn, chồi nách và lá.

Để một cây có cành lên bàn, quan tiền sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định:

- Thân với những bộ phận nào?

- phần đa điểm tương tự nhau giữa thân cùng cành?

- địa chỉ chồi ngọn bên trên thân, cành?

- địa chỉ chồi nách?

- Chồi ngọn sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây?

Xem hình H.13.2 và trả lời câu hỏi:

- tra cứu sự như là nhau và khác biệt về kết cấu giữa chồi hoa với chồi lá?

- Chồi hoa, chồi lá sẽ trở nên tân tiến thành các phần tử nào của cây?

- Những phần tử của thân: Chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành.

- Thân với cành đều phải có chồi ngọn, có lá, lá gồm chồi nách.

- Chồi ngọn nằm tại vị trí đầu thân cùng đầu cành.

- Chồi nách nằm tại vị trí dọc thân cùng cành, nằm tại kẽ lá.

- Chồi ngọn giúp thân cây lâu năm ra

- trong hình H.13.2 thân chồi hoa với chồi lá

+ giống nhau: những được bao quanh bên ngoài bằng chồi lá

+ không giống nhau: vào chồi lá gồm mô phân sinh ngọn sẽ cách tân và phát triển thành cành sở hữu lá, còn chồi hoa bao gồm mầm hoa sẽ cải cách và phát triển thành hoa.

- Chồi hoa sẽ phát triển thành cành sở hữu hoa hoặc hoa, chồi lá sẽ trở nên tân tiến thành cành sở hữu lá.

Đúng 0
phản hồi (0)

những điểm kiểu như nhau giữa thân cùng cành

Đây là sinh họcnha

Lớp 6 Ngữ văn 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Quan ngay cạnh H.13.1 SGK , khẳng định :

+ Thân sở hữu những phần tử : .........................

+ Những đặc điểm giống nhau thân thân cùng cành :.................

+ địa chỉ của chồi ngọn bên trên thân cùng cành : ...........................

+Vị trí chồi nách

Lớp 6 Sinh học bài 13. Cấu tạo ngoài của thân 2 0 gởi Hủy

+ Thân với những thành phần : Chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành

+ địa chỉ của chồi ngọn trên thân và cành : Ở ngọn thân và đầu cành

+Vị trí chồi nách : Ở kẽ lá (nách lá)

ko biết là đúng giỏi sai?

*

Đúng 0
bình luận (0)

Thân mangnhững thành phần : Thân chủ yếu , cành , chồi ngọn với chồi nách

Vị trí của chồi ngọn bên trên thân với cành : Đầu ngọn của thân cùng cành

Vị trí chồi nách :Mọc dọc từ thân và cành

Đúng 0
bình luận (0) BJYXSZD Trâmđã xóa

Thân thiết yếu mang những bộ phận : Cành , thân thiết yếu , chồi ngọn và chồi nách

Những đặc điểm giống nhau thân thân cùng cành : có chồi ngọn và chồi nách

Vị trí của chồi ngọn trên thân cành : Đầu ngọn của thân cùng cành

Vị trí của chồi nách : Mọc dọc từ thân cùng cành

Đúng 1
comment (0)

Quan gần kề H.13.1 SGK , khẳng định :

+ Thân mang những bộ phận : .........................

+ Những điểm lưu ý giống nhau thân thân với cành :.................

+ địa điểm của chồi ngọn bên trên thân và cành : ...........................

+Vị trí chồi nách

Giúp cùng với mik bắt buộc gấp

Lớp 6 Sinh học bài xích 13. Cấu tạo ngoài của thân 3 0 gửi Hủy

Quan tiếp giáp H.13.1 SGK , xác định :

+ Thân sở hữu những thành phần :chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành

+ Những điểm lưu ý giống nhau thân thân và cành :đều tất cả thân, chồi ngọn và chồi nách

+ địa chỉ của chồi ngọn bên trên thân cùng cành :Chồi ngọn nằm ở vị trí đỉnh thân chủ yếu hoặc cành

+ địa điểm chồi nách :Chồi nách ở dọc thân hoặc dọc cành ( ngơi nghỉ kẽlá )

Đúng 0
comment (0)

+ thân sở hữu những thành phần : chồi ngọn , chồi nách , thân chính , cành .

+đều gồm chồi ngọn, chồi nách , thân cành.

Xem thêm: Nữ Chính 'Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2' Bị Chê Không Bằng Một Góc Của Dương Mịch

+ vị chí của chồi ngọn trên thân và cành :đỉnh thân , cành.ư

Đúng 0
phản hồi (0)

Quan ngay cạnh H.13.1 SGK , khẳng định :

+ Thân có những thành phần : chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành

+ Những đặc điểm giống nhau thân thân cùng cành : đều có thân, chồi ngọn với chồi nách

+ địa điểm của chồi ngọn bên trên thân và cành : Chồi ngọn nằm tại đỉnh thân chính hoặc cành

+ vị trí chồi nách : Chồi nách nằm dọc thân hoặc dọc cành ( ngơi nghỉ kẽ lá )

Đúng 0
bình luận (0)

Nêu số đông điểm kiểu như và khác biệt của thân cùng cành.

 

Lớp 6 Sinh học bài 13. Cấu tạo ngoài của thân 3 0 giữ hộ Hủy

Nêu đầy đủ điểm giống như và không giống nhau của thân cùng cành.

- tương tự nhau: đều phải có chồi ngọn, cólá , kẽ lá gồm chồinách.

- khác nhau:

+ Thân: do chồi ngọnphát triển, thường xuyên mọc đứng.

+ Cành: vì chồi nách phạt triển, thường xuyên mọc xiên.

Good luck!

Đúng 0
bình luận (0)

Thân và cành bao gồm điểm giống như nhau là :

+ Cùng gồm lá

+ Cùng gồm ngọn

+ Kẽ lá đều phải sở hữu chồi nách

Thân và cành bao gồm điểm khác nhau là :

+ Thân mập lên dựa vào chồi ngọn

+ Cành bự lên dựa vào chồi nách

+ Thân thường xuyên mọc đứng

+ Cành thường xuyên mọc xiên

Đúng 0 phản hồi (0)

- Giống:Thân với cành đông đảo là phần lớn mẩu gỗ, cùng tất cả mấu.

- Khác:

+ Thân to ra hơn cành, tự thân lớn thì mới mọc ra số đông cành nhỏ.

+ Thân vày chồi ngọn phát triển, cành do chồi nách vạc triển.

Đúng 0
bình luận (0)

Hãy nêu số đông điểm tương tự nhau và khác nhau giữa thân trước và thân sau áo tay liền chui đầu.

Lớp 9 công nghệ 1 0 gởi Hủy

*GIỐNG:

- dài áo AX = số đo

- Hạ nách AC = 1/4 toàn nước + 3(cm)

- Hạ eo AL = số đo

- Từ những điểm A, C, L, X kẻ các đường ngang vuông góc AX

- rộng cổ AA1 = 1 tháng 5 Vc

- Hạ xuôi vai BB1 = 1/10 Rv

- Nối sườn vai A2B1 và kéo dài thêm đoạn B2H = số đo lâu năm tay

- Vẽ cửa tay: Kẻ con đường vuông góc cùng với A2H trên H cắt CC1 kéo dãn dài tại H1

- bớt cửa tay HH2 = 1cm. Nối B1H2A1B1H2 là con đường sườn tay: H2H1 là cửa tay

- Ngang ngực: CC1 = 1/4 đất nước hình chữ s + 3(cm)

CC2 = 1/10 nước ta -1 (cm)

- Ngang eo LL1 = CC1 = 1 (cm)

- Ngang mông XX1 = CC1 + 1 (cm).

Đúng 0
phản hồi (0)

điểm kiểu như nhau và khác nhau giữa giâm cành,chiết cành cùng ghép cành là gì?

Lớp 6 Sinh học bài bác 27. Chế tạo sinh dưỡng tự tạo 2 0 giữ hộ Hủy

giâm cành là khi rễ dc hình thành sau khi cắm xuống đất còn chiết cành là rễ đã hình thành trên cây mẹ trước lúc trồng

oki

à à mik cũng ko cứng cáp lắm

Đúng 0
comment (0)

-Giâm cành là giảm một đoạn cành tuyệt thân của cây mẹ cắm xuống đất tạo ra rễ để cải cách và phát triển thanh cây mới(đoạn cành phải có đủ mắt,đủ chồi)

-Chiết cành là tạo cho ra rễ tức thì trên cây rồi mới đem trồng thành cây mới

-Ghép cành là dùng một bộ phận dinh dưỡng,mắt ghép,chồi ghép hoặc cành ghép của một cây gắn vào một trong những cây khác(gốc ghép) cho liên tục phát triển

Đúng 0
bình luận (0)

- Quan ngay cạnh củ dong ta, củ gừng. Tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng?

- Quan gần cạnh kĩ củ su hào cùng củ khoai tây. đánh dấu những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng.

- Thân củ có đặc điểm gì? công dụng của thân củ so với cây?

- kể tên một trong những cây ở trong thân củ và công dụng của chúng?

- Thân rễ có đặc điểm gì? chức năng của thân rễ đối với cây?

- đề cập tên một số trong những cây thuộc một số loại thân rễ và nêu công dụng, mối đe dọa của chúng?

- đem que nhọn chọc vào thân cây xương dragon 3 cạnh. Nhấn xét?

- Thân cây xương long mọng nước có chức năng gì ?

- kể tên một số trong những cây mọng nước cơ mà em biết?

Lớp 6 Sinh học tập 1 1 gởi Hủy

- Củ dong ta và củ gừng giống nhau: đầy đủ phình lớn chữa hóa học dinh dưỡng, chúng đều phải sở hữu lá, chồi ngọn, chồi nách.

- củ khoai tây và củ su hào giống như nhau những to, tròn. Khác biệt củ khoa tây mọc dưới mặt đất, củ su hào mọc trên mặt đất.

- Thân củ bao gồm đặc điểm: Thân phình to, nằm xung quanh đất, chứa chất dinh dưỡng dự trữ khi cây ra hoa, chế tạo quả.

- VD thân củ: khoai tây, su hào dùng làm thức ăn uống cho bé người.

- Thân rễ : Thân phình to lớn , có công dụng dự trữ chất dinh dưỡng cho cây.

- Cây thân rễ như củ nghệ, gừng, dong ta chức năng làm lương thực cho con người.

- lấy que nhọn chọc vào cây xương rồng đã thấy nước tung ra.

→ thừa nhận xét: Thân cây có chứa nước dữ trữ mang đến các vận động sống của cây.