Trình bày nguyên nhân chiến thắng và ý nghĩa lịch sử của cuộc tao loạn chống Mĩ, cứu vãn nước (1954 - 1975).

Bạn đang xem: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

1. Lý do thắng lợi:

- Sự lãnh đạo sáng trong cả của Đảng, và quản trị Hồ Chí Minh, với mặt đường lối bao gồm trị, quân sự chiến lược độc lập, tự công ty đúng đắn, sáng sủa tạo, phương thức đấu tranh linh hoạt.

- Hậu phương khu vực miền bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu kịp thời các yêu ước của trận đánh đấu ở hai miền.

- gồm sự kết hợp chiến đấu, đoàn kết hỗ trợ nhau của ba dân tộc ở Đông Dương; sự tán thành ủng hộ, giúp đỡ to lớn của những nước buôn bản hội nhà nghĩa khác; dân chúng Mĩ với nhân dân quả đât phản đối cuộc đương đầu xâm lược vn của Mĩ.

2. Ý nghĩa định kỳ sử:

* Đối với Việt Nam:

- Chấm dứt ách thống trị của nhà nghĩa thực dân - đế quốc trên non sông ta.

Xem thêm: Thông Số Kỹ Thuật Iphone 6 Plus Màn Hình Mấy Inch ? Màn Hình Iphone 6S Plus Bao Nhiêu Inch

- xong cuộc phương pháp mạng dân tộc dân người chủ dân vào cả nước, thống nhất khu đất nước.

- xuất hiện kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên tổ quốc độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa buôn bản hội.

* Đối với nuốm giới:

- ảnh hưởng mạnh đến tình trạng nước Mĩ và nuốm giới, là nguồn động viên to lớn đối với phong trào cách mạng cố gắng giới, độc nhất là đối với phong trào giải tỏa dân tộc.

- là 1 trong sự kiện gồm “tầm đặc biệt quốc tế to to và gồm tính thời đại sâu sắc”.