Nghi cúng cơm vong

Kích cỡ chữ:
*
*

(Nghi trang bị 1)(Ghi chú: Đây là nghi cúng Hương linch thường thì, quý Phật tử có thể thực hành theo nghi nầy là đủ. Nhưng trên đây chỉ với lễ cúng linc, sau khoản thời gian vẫn làm cho lễ Cầu cực kỳ mang lại Hương linh trước Tam bảo rồi)

Chủ lễ xướng: Gia nhà tựu vị. (Tức là mái ấm gia đình bao gồm Hương linh cúng trong lễ nầy, đến quỳ trước bàn thờ linh.).

Bạn đang xem: Nghi cúng cơm vong

Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Phần Hương (Tứclà đốt hương thơm dưng Hương linh, mỗi vị cúng linc bao gồm một cây hương hoặcchỉ có vị Đại diện mái ấm gia đình vậy hương chuyển lên ngang trán, thầm khấn nguyện) Chủ lễ xướng: Thượng mùi hương. (Cắm hương thơm lên chén bát nhang của Hương linh) Chủ lễ với Ban hộ niệm đồng hòa: Hiếu quyến lễ Hương linh bốn lạy. Đồng hòa tiếp: Cùng quỳ.

Chủ lễ sám : Có sinh gồm tử có luân hồi, Không sinh không tử ko cho tới lui, Sanh tử, tới lui là mộng huyễn, Mau xa trần thế, mang lại sen đài. Ngưỡng trông đức Phật Di Đà trường đoản cú bi pđợi quang quẻ tiếp độ : Đồng niệm tiếp dẫn mang đến Hương linh : Nam tế bào tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (trường đoản cú 3 mang lại 10 lần)

Chủ lễ : Nay mang crộng ngôn nhưng triệu thỉnh, Hương linc chẳng rõ để hiểu, nghe, Nhờ sức Tam bảo sẽ hộ trì, Ngày nầy, giờ đồng hồ nầy xin dự tiệc. Hương linch nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện mang lại đến. Đồng hòa : Hương vân thỉnh, mùi hương vân thỉnh. Chủ lễ :Hôm nay, ngày . . . tháng . . . năm . . Nguyên ổn quán thôn . . . xã . .. thị trấn . . . tỉnh . . Gia quyến hiện tại làm việc tại . . . . Tất cả gần như thiếtlễ: (Phát tang, có tác dụng tuần, cúng năm mươi ngày, một trăm ngày, giáp năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, ...) để báo ơn rạm ân sinh thành chăm sóc dục. Hiện hiếu quyến bao gồm bao gồm : . . . . (Con trai, bé dâu, đàn bà, nhỏ rễ, con cháu đích tôn, con cháu nội, con cháu ngoại, v. v..) Một dạ chí thành thắp hương với phđộ ẩm đồ cúng dường ; ngữa trông ơn Phật trường đoản cú bi gia hộ. Thành trung ương phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di Đà trường đoản cú bi pđợi quang đãng tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh mùi hương linh : . . . (Cha, chị em, crúc, cô, dì, ...) Pháp danh : . . . (giả dụ có) Sanh ngày . . . mon . . . năm . . Hưởng tchúng ta : . . . . (mấy) tuổi,Tạ núm ngày . . mon . . năm . . . Thỉnh lần đầu tiên, nguyện hươnglinc lên ngồi linch đài nhằm nghe gớm kệ và bé con cháu thực bụng cúng nhường nhịn. Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương thơm linc nghe triệu thỉnh, xin nguyện mang đến đến.

Chủ lễ: Thành tâm phụng thỉnh đức đại tự đại bi Bồ tát Quán Thế Âm, tự bi pđợi quang tiếp độ: Hôm ni chánh thỉnh hương thơm linch : . . . . Pháp danh : . . . . Sanh ngày . . tháng . .năm Hưởng thọ : . . . . . (Mấy) tuổi. Tạ gắng ngày . . tháng. . năm . . Thỉnh lần máy nhì, nguyện hương linh lên ngồi linch đài nhằm nghe ghê kệ cùng thọ nhấn phẩm vật do nhỏ cháu cúng nhường nhịn. Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, mùi hương linc nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

Chủ lễ: Thành trọng điểm phụng thỉnh đức Bồ tát Địa Tạng Vương sẽ vẫn hóa độ tại cảnh giới U minc, tự bi pchờ quang quẻ tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh hương thơm linch : . . . Pháp danh : . ..Sanh ngày : . . tháng . . năm . . Hưởng tbọn họ : . . . . (Mấy)tuổi, Tạ chũm ngày : . . tháng . . năm . Thỉnh lần vật dụng cha, nguyện hương thơm linc lên ngồi linch đài nhằm nghe tởm kệ, được con con cháu cúng nhường, mau chóng ngừng trừ nghiệp cphía cùng sanh về cảnh giới tịnh thổ của đứcPhật A Di Đà. Đồng hòa:

Ba lần phụng thỉnh hương thơm linc về, Tbọn họ nhấn cúng nhường nhịn, kinh kệ nghe, Thấu rõ kệ tởm, ý muốn giải bay, Oai lực Tam bảo sẽ bệnh tri. Nam tế bào minh chứng sư Bồ tát Ma ha tát.(3 lần)

Chủ lễ: Dâng tkiểm tra Đồng hòa: Lạy hai lạy. Đồng hòa: Cùng quỳ.

Chủ lễ xướng điệp (trường hợp có) : Âm, dương không nhị lý, Sanh, tử bao gồm hai tuyến đường, Nay tất cả Điệp vnạp năng lượng hiểu, Trước mùi hương linh cúng dường.

Điệp rằng: Lập đàn vô cùng độ: Nay tuim hiểu điệp : . . . (Tiến điệp xuất xắc Thỉnh điệp)tiến cúng hương linh: . . . . ., Pháp danh : . . . . Ngulặng tiệm xóm . . ., xã: . . ., thị xã . . ., thức giấc . . , thị xã . . ., nước Việt Nam. Hiện đã ngụ cư trên nước Hoa Kỳ, (cũng có thể là Pháp, Anh, Ý, Đức, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, . . .), tè bang . . ., thành phố . . . gia cư lập bầy phụng Phật, thắp nhang, tụng tởm cầu dị nhân anh hùng ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, sát năm, xả tang, . . .; tra cứu chữ đúng ý để lấy vào mấy chấm chấm trước đó). Hiếu tử . . .(Con trai trưởng, nam nhi, con dâu, đàn bà, nhỏ rễ, con cháu nội, cháunước ngoài, . .. . . . . . theo trang bị từ bỏ nhỏng trên đây để liệt kê vào cho đúng)và cùng tổng thể hiếu quyến bé cháu, trai gái, nội nước ngoài, lớn nhỏ vân vân. Đồng kính thiết lễ gồm: hương hoa quả phđộ ẩm, cổ bàn, trầm tthẩm tra thanh hao đạm, kính cẩn cúng dường: Phụng vày truy hỏi tiến : . . . . . . (Tên những bậc to hơn hương thơm linc đang được cúng, điền vào đó, nhiều giỏi ít tùy theo) Phụng vị chánh cúng : . . . . . (Tên hương linch được cúng bằng lòng, điền vào chỗ này. Chỉ tất cả một vị bằng lòng cơ mà thôi). Phụng vày pân hận tiến : . . . . . . (Têncác hương linc được mời về cùng dự, hay những cùng hàng cùng lứa cùng với mùi hương linch cúng chấp thuận, hoặc vai vế bé dại rộng, điền vào chỗ này, những haykhông nhiều tùy duyên).

Hởi ôi ! Sống gởi thác về, già giỏi tphải chăng không một ai thoát khỏi số mạng. Ttránh cao đất dày, lên hoặc xuống khó khăn rõ biết được hướng phương. Muốn nắn cầu về trực tiếp tây phương thơm, Phải nương thuyền từ bỏ tế độ. Hôm ni ngày húy nhật, cung thỉnh chư Tăng lập đàn pháp sự.

Phúng tụng: Kinc văn uống Pháp bảo Đại vượt, niệm thần chú vãng sanh tĩnh thổ. Nhờ ơn lành nầy, cầu về tây pmùi hương. Lại nữa, nương vào thiện nay lợi rõ mặt đường sanh tử, thoát ra khỏi cha mặt đường dữ; vày công đức nghe kệ kính Pháp bảo chứng được niết bàn, vượt lên chín phđộ ẩm.

Cầu xin hương linc hoan hỷ thọ nhận. Nay tổng thể hiếu quyến cúi xin xong xuôi tulặng điệp. Âm, dương ngăn cách đôi phương thơm, Nương nhờ sđọng đưa chỉ đường U minc. Tiếp nhấn khuyên bảo hương linc, Minh trung thâu chấp, hiếu tình cúng dâng.

Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng : . . (Ghi Pháp từ bỏ của Hòa thượng, Thượng tọa xuất xắc Đại Đức vào đây).

Xem thêm: 1 Sào Bằng Bao Nhiêu M - Cách Quy Đổi 2, Thước, Mẫu, Công, Ha

Chủ lễ: Cúng tsoát. Đồng hòa: Lạy nhị lạy. Đồng hòa: Tất cả cùng quỳ.

Đồng tụng cúng dường: Nam tế bào Đa Bảo Nhỏng Lai, Nam tế bào Bảo Thắng Nhỏng Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Nhỏng Lai, Nam mô Quảng Bác Thân Nhỏng Lai, Nam mô Ly Bố Úy Nlỗi Lai, Nam tế bào Cam Lộ Vương Nhỏng Lai, Nam mô A Di Đà Nhỏng Lai. Nam tế bào tác phạ đát tha nga đá, phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 tốt 7 lần) Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa domain authority, đát điệt tha. Án, tô rxe hơi rô, chén ra đánh rô chén bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Đồng tụng : Con nay, xin cúng vị cam lồ, Tam bảo từ bỏ bi hội chứng giám mang lại, Xin nguyện hương linc được phong túc, Tây phương cực lạc hướng theo về. Nam tế bào phổ cúng nhường nhịn Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Chủ lễ: Cúng trà soát. Đồng hòa: Lạy hai lạy.

Đồng tụng : Quy mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương tây nhân loại mạnh khỏe, Con ni xin vạc nguyện vãng sinh, Cúi xin đức từ bi tiếp độ : Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam tế bào A Di Đà Phật. (30 lần) Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) Nam tế bào Tkhô cứng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

Đồng tụng : Ba đời mười pmùi hương Phật, A Di Đà bậc nhất, Chín phđộ ẩm độ chúng sinh, Oai đức không cùng cực, Con ni vày mùi hương linch, Sám hối cha nghiệp tội, Phàm được bao phước thiện nay, Chí tâm nguyện hồi phía, Nguyện cùng bạn niệm Phật, Vãng sinh nước Cực Lạc, Thấy ngộ pháp tánh, Phát chổ chính giữa đại người thương đề, Đoạn vô bờ pthánh thiện óc, Tu vô lượng pháp môn, Thệ nguyện độ chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo. Hư ko rất có thể tận, Nguyện của nhỏ ko thuộc, Loài lãng mạn, vô tình, Đều được thành Chánh giác.

Đồng tụng: Tâm tởm Bát nhã ba la mật đa (Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang) Quán Tự Tại Bồ Tát, khi thực hành Bát nhã cha la mật đa chuyên sâu, thì soi thấy năm uẩn những ko, quá đều khổ ách.Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác ko, không chẳng khác sắc ; dung nhan Có nghĩa là không, không Tức là sắc; tchúng ta tưởng hành thức cũng hầu hết như thế. XáLợi Tử ! Không ấy của những pháp, ko sanh không diệt, ko bẩn khôngsạch, ko thêm không giảm ; phải vào ko, không sắc tchúng ta tưởng hành thức ; không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ; không sắc đẹp tkhô giòn mùi hương vịxúc pháp; không nhãn giới cho tới ý thức giới ; không vô minh với sự diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử cùng sự diệt tận của lão tử,ko khổ tập diệt đạo ; không trí ko được bởi không được gì cả. Bồ Tát y theo Bát nhã cha la mật phải trung khu ko vướng mắc, ko vướng mắc nên không run sợ, cực kỳ bay mộng tưởng điên đảo, cứu cánh niếtbàn. Chỏng Phật cả cha thời hạn y theo Bát nhã tía la mật đề xuất được Vô thượng Bồ đề. Do kia cần phải biết Bát nhã tía la mật là bài xích crúc vô cùng kì diệu : bài xích crúc vô cùng sáng chói, bài crúc buổi tối thượng, bài xích crúc hay bậc nhưng mà đồng bậc, trừ được hết thảy hại não, chắc thiệt, không lỗi ngụy. Nêntôi nói chú Bát nhã cha la mật. Ngài tức khắc nói chú ấy: “Yết đế yết đế,bố la yết đế, cha la tăng yết đế, người thương đề, tát bà ha.” (3 lần)

Đồng tụng: Vãng sinh tịnh độ thần chú (Đến phía trên đốt Điệp văn uống cúng mùi hương linh) Nam mô a di đà bà dạ, đá tha dà nhiều dạ, đá địa dạ tha. A di rị đô bà tì, A di rị đá, tất đam bà tỳ, A di rị đá, tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đá, Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Chủ lễ: Hiếu quyến thực lòng lạy tạ hương thơm linh Đồng hòa: Bốn lạy.

Đồng tụng: Nguyện sanh Cực Lạc chình họa pmùi hương tây, Chín phẩm hoa sen là phụ huynh, Hoa nsinh sống thấy Phật chứng vô sanh, Bồ tát bất thoái là bè bạn.

Chủ lễ sám: Bỏ chơn trung khu, theo è cổ chình họa là nguyên ổn nhân khổ cực, Trsinh sống về Giác ngộ là đôi mắt thấy Như Lai, Vì hương linh nghiệp cphía vẫn còn dầy, Bây tiếng trsống về quy y Tam Bảo được hoa knhì thấy Phật. Đại bọn chúng đồng niệm, tiếp dẫn hương thơm linch cực kỳ sinh Lạc quốc. Đại chúng đồng hòa: Nam tế bào A Di Đà Phật.

NGHI THỨC CÚNG VONG (Nghi vật dụng 2) GỒM CÓ : • Hương linch lễ Phật (gia chủ lạy thế) • Thỉnh hương thơm linch • Thỉnh Đức Quán Thế Âm Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức A Di Đà Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức Địa Tạng Tiếp Dẫn… • Xướng và hiểu Điệp (giả dụ có) • Cúng Cơm cùng Nước • Niệm Phật • Sám Di Đà • Tiễn đưa hương thơm linc • Phục Nguyện DÙNG ĐỂ : Cúng các hương linch, như mùi hương linch Ông, Bà, Cha, Mẹ, v.v... Cúng ở trong nhà giỏi nghỉ ngơi ca dua cũng rất được. NGHI THỨC CÚNG VONG (Đồ cúng chỉnh tề, tang chủ quỳ gối, dâng hương ngang trán, vái tên bọn họ bạn bị tiêu diệt, gặm hương thơm xong, nhà lễ xướng) HƯƠNG LINH LỄ PHẬT Tây Pmùi hương tiếp độ mùi hương hồn. (1 giờ chuông, bọn chúng đồng niệm) Nam Mô A Di Đà Phật. (1 giờ đồng hồ chuông, nhà lễ xướng tiếp) Vong tựu Phật tiền, đhình ảnh lễ tam (1 giờ đồng hồ chuông, chúng hòa:) bái. (3 giờ đồng hồ chuông, ngóng tang chủ lạy cụ cho hương linch chấm dứt, hữu ban tiếp: ) Hồ quỳ. (gắng 3 cây hương, chủ lễ cử tán: ) THỈNH HƯƠNG LINH Chơn ngôn thần lực dẫn hương linh Từ vùng U Minh về Dương Thế An tọa linch con đường để nghe gớm Tang môn hiếu tử linc đình cúng dâng... Chủ lễ bái: Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. THỈNH ĐỨC QUÁN ÂM TIẾP. DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất trung ương phụng thỉnh: Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp Với lời nguyền khẩn thiết độ sanh Khắp muôn địa điểm nguyện cầu chí thành Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. (1 t. Chuông) Cung vi, Nam tế bào Đại Từ Đại Bi Tầm Thinc Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tay nắm nhành liễu, pchờ hào quang quẻ tiếp dẫn mùi hương linch, (tên họ: ..., Pháp danh: ..., sinc ngày: ..., chết ngày: ..., tại: ...) hôm nay là Lễ ... (Tchúng ta Tang, Tđọng Cửu, Bách Nhật, Tiểu Tường, Đại Tường...), mùi thơm ngát, cung thỉnh hương linc (lần I), quay lại mái ấm gia đình, lễ Phật nghe Kinh. . Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông). Hữu Ban: Duy nguyện: Hồn về Dương Thế Phách ở khu vực nao? Mau mau thức giấc ngộ Vượt bay trằn lao. Hương hoa thỉnh, (1 giờ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP.. DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất trung tâm phụng thỉnh: Sông mê rào rạt sóng tình Biển nhức lênh nhẵn lệ mình khóc than Muốn mau thoát ra khỏi thế gian Hãy đề nghị niệm Phật tiêu tan khổ nàn. Cung vi: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng klặng đài, tiếp dẫn hương linh (tên họ: ..., Pháp danh: ..., sinc ngày: ..., bị tiêu diệt ngày: ..., tại:...), từ bây giờ là Lễ..., mùi thơm ngào ngạt, cung thỉnh mùi hương linh, (lần II), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông). Tả Ban: Duy Nguyện: Thân cử bước thênh thang Tâm từ bỏ trên an nhàn Tới lui không vướng mắc Vượt bay chình họa trần gian. Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông) THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN… Chủ lễ thỉnh: Nhất trung tâm phụng thỉnh: U Minch, xong hết ngục hình Dương gian, độ thoát chúng sinh không hề. Bồ Đề nguyện bự vuông tròn Chứng yêu cầu Phật quả không còn tử, sanh. Cung vi: Nam Mô U Minch Giáo Chủ Bổn định Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay rứa tích trượng, pngóng hào quang tiếp độ hương linch (Tên họ: …, Pháp danh: …, sinch ngày: …, bị tiêu diệt ngày: …, tại: …), hôm nay là Lễ…, hương thơm ngát, cung thỉnh hương thơm linch (lần III), quay trở lại mái ấm gia đình, lễ Phật nghe Kinch. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) Hữu Ban: Duy nguyện: Được nương dựa vào oai nghiêm thần chỏng Phật Nay về phía trên thính Pháp vnạp năng lượng Kinch Hồn thiêng thú hưởng linh đình Nén hương thơm, chén ăn cơm nước, ân (thâm) tình cúng dưng. Hữu Ban tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 giờ chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông) Đại bọn chúng đồng tụng: Ba lần cung thỉnh Hương linh đang về Hồn thiêng an tọa linh sàn Tang môn hiếu tử thiết đàn kính dâng. Tả Ban: Tang công ty lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng đồng hồ chuông) Hữu ban tiếp: Hồ quỳ. XƯỚNG VÀ ĐỌC ĐIỆP (giả dụ có) Chủ lễ xướng: Âm dương đồng nhứt lý Sanh tử phân chia song đường Điệp tang họp thời dọc Cầu clỗi Phật minh chứng. (1 giờ đồng hồ chuông) (Đọc điệp chấm dứt, cúng cơm trắng. Tang công ty gắp thức nạp năng lượng, từng sản phẩm một chút, nhằm vào dĩa cơm lưng, gác ngang song đũa, chắp tay vái cúng) CÚNG CƠM VÀ NƯỚC Đồng tụng: Nam Mô Đa Bảo Nlỗi Lai Nam Mô Bảo Thắng Nhỏng Lai Nam Mô Diệu Sắc Thân Nlỗi Lai Nam Mô Quảng Bát Thân Nhỏng Lai Nam Mô Ly Bố Úy Nhỏng Lai Nam Mô Cam Lồ Vương Nlỗi Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Nam Mô tát phạ đát tha, nga nhiều phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông) Hôm nay, dưng cúng cơm nầy Sắc, hương, mỹ, vị biến đổi đầy hỏng không Thành tâm thiết tha ngưỡng ước ao Hương linh hấp thụ tbọn họ, tấc lòng lưu giữ thương. Mỹ Thanh trai Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 giờ chuông) Chủ lễ xướng: Hiến tkiểm tra, (rót tsoát cúng, lần sản phẩm nhứt) Hữu Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng đồng hồ chuông) Tả Ban: Hồ Quỳ. (1 tiếng chuông, đồng tụng: ) Nam mxe hơi rô bà da, đát tha nga đa domain authority, đát điệt tha. Án, sơn rô tô rô, bát ra tô rô, chén ra tô rô, ta bà ha. (3 lần, 1 giờ chuông). Hữu Ban xướng: Ruột se thắt, âm dương xa bí quyết Ngậm ngùi nỗ lực, hồn phách về đâu!? Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót nước cúng lần lắp thêm nhì) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 giờ chuông, đồng tụng) Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Hữu Ban xướng: Cam lồ một giọt rất linh Tiêu trừ đói khát triền miên Mật ngôn nhiệm mầu, hồn thiêng an lành. Chủ lễ xướng: Hiến tsoát, (rót tthẩm tra cúng, lần đồ vật ba) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông) Hữu Ban: Hồ Quỳ. (1 giờ đồng hồ chuông, đồng tụng) Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần,1 giờ đồng hồ chuông) Hữu ban xướng: Hồn sắp đến thoát người đời Chốn U Minch mờ hiện tại Âm dương phân tách song đường Bát mùi hương, song nến ngay sát tàn Cúi xin clỗi Phật dẫn đàng hồn đi. (1 tiếng chuông, đồng niệm) NIỆM PHẬT A Di Đà Phật thân sắc rubi, Tướng tốt bùng cháy, hào quang sáng ngời, Mày White lan, Tu Di uyển gửi, Mắt vào nsát, tư biển cả lung linh, Ánh hào quang đãng hóa vô vàn Phật, Vô số Bồ Tát hiện làm việc vào, Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen tiến thưởng lên giải bay, Qui mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương Tây nhân loại mạnh khỏe Con ni xin phát nguyện vãng sinh, Cúi xin Đức Từ Bi nhà hiếp tchúng ta. (1 giờ chuông) Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. (mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (lúc đang tụng crúc Vãng Sanh, trường hợp bao gồm sớ nên đốt) 9. CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘNam tế bào a di đa bà dạ, nhiều tha dà nhiều dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô, bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị nhiều, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳca lan nhiều, dà di nị, dà dà na, chỉ ca ca lệ, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếngchuông) TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH Chỉ chủ lễ xướng: Hồn về Cực Lạc Tây Phương Ngát hương sen nở, hào quang sáng ngời Chắp tay, vĩnh biệt cõi đời Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi. (Chủ lễ tiếp:) PHỤC NGUYỆN Hồn hết sức chỗ cõi Tịnh Nghiệp xong chốn è ai Hoa sen chín phẩm vừa knhị Phật bèn tchúng ta ký kết mang đến ngay lập tức nhứt vượt Cầu xin chư Phật tiếp đưa Hồn về Cực Lạc say sưa Pháp mầu Nguyện mang lại mùi hương linch... Sớm về cõi Phật Hưởng chình ảnh thanh bình Pháp giới bọn chúng sinh Trọn thành Phật quả. (1 giờ đồng hồ chuông, đại chúng đồng niệm:) Nam Mô A Di Đà Phật. Hữu Ban xướng: Tang Chủ tựu vị lễ tđọng, Chúng hòa: bái. (4 tiếng chuông, tang nhà lạy 4 lạy, lui ra).