Jump to subpage...

Bạn đang xem: Ngày 1 tháng 1 năm 2017

Public Works-Capital Improvement Program (CIP)+Development Services+Labor Compliance-Minimum Wage Ordinance-

Pháp Lệnh Tiền Lương Tối Thiểu

LƯU Ý: THỨ TỰ ĐỂ LẠI TIẾT KIỆM URGENCY COVID-19 THANH TOÁN

Mức lương buổi tối tphát âm bây giờ của San José là $15.45 mỗi tiếng.

Xem thêm: Phim Các Vị Thần Trên Đỉnh Olympus, Xem Phim Những Vị Thần Đỉnh Olympia

Cử tri đang phê chuẩn chỉnh Pháp lệnh tiền lương tối tđọc vào ngày 6 tháng 11 năm 2012. Pháp lệnh vẻ ngoài nấc lương hàng tiếng đồng hồ nhưng mà người tiêu dùng lao đụng buộc phải trả mang lại người công nhân của mình mang đến quá trình được thực hiện trong Thành phố. Xem lịch sử dân tộc nthêm gọn về nút lương tối tđọc dưới đây:

Ngày 1 tháng 1 năm năm nhâm thìn mang đến ngày 31 tháng 1hai năm 2016 $10.30
Ngày 1 mon 1 năm 2017 mang đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 $10.50
Ngày 1 mon 7 năm 2017 đến ngày 31 tháng 1hai năm 2017 $12.00
Ngày 1 tháng một năm 2018 đến ngày 31 tháng 2một năm 2018 $13.50
Ngày 1 tháng 1 năm 2019 mang đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 $15.00
Ngày 1 tháng một năm 20đôi mươi cho ngày 31 tháng 12 năm 2020 $15.25

Đối cùng với những thắc mắc tương quan mang lại Pháp lệnh chi phí lương buổi tối tđọc của Thành phố, hãy tương tác cùng với Văn chống Đảm bảo Bình đẳng theo số (408) 535-8430 hoặc tin nhắn mywage
12guns.vn.

ÁP PHÍCH

Bản tin chi phí lương tối thiểu năm 2020

Công nhân San José 2020: Nắm rõ quyền của quý vị Pháp lệnh cơ phiên bản và trách nát nhiệm 2020

TÀI NGUYÊN


Free viewers are required for some of the attached documents.They can be downloaded by clicking on the icons below.

Acrobat Reader
*
Windows Media Player
*
Word Viewer
*
Excel Viewer
*
PowerPoint Viewer
*

*

Scroll up

Liên hệ us

Report an issue200 E. Santa Clara St.San Jose, Ca 95113408 535-3500 - Main800 735-2922 - TTY

Need More Info?

Meeting Agendas City Calendar Accessibility E-Government Policy Sitemaps

Employees

Access eWay Code of Ethics Web Mail