2 công thức tính diện tích hình chữ nhật2.4 một vài Bài Toán Tính diện tích s Hình Chữ Nhật2.6 bài tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài những đường bao bọc hình, cũng đó là đường phủ quanh toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Muốn tính chu vi hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài với chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này áp dụng mối đối sánh tương quan giữa hai bí quyết tính diện tích hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc dãy số và nhiều loại trừ, ta có những cặp số chiều dài với chiều rộng sau có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Như vậy từ bí quyết tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta cũng có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất cùng với cặp số 9 với 40. Suy ra chiều lâu năm của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta bao gồm tổng của chiều rộng và chiều nhiều năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích HCN kết quả của số đo chiều rộng với chiều dài được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x trăng tròn = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương thức đối chiếu, trường đoản cú (1) ta thấy tổng thể đo của chiều rộng và chiều lâu năm là 29 m, đem so sánh với công dụng cặp số đo chiều rộng cùng chiều nhiều năm ở (2) ta thấy cặp số 9 và 20 thỏa mãn nhu cầu yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều dài là đôi mươi m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng lớn là a; số đo chiều dài là b (a > 0; b > 0; a 0) với phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi đang là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tra cứu chu vi mảnh vườn đó hiểu được mỗi cạnh của mảnh vườn phần nhiều là hồ hết số từ nhiện.

Bài giải:

Chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng lớn nên hoàn toàn có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông có cạnh bởi chiều rộng.

Ta có diện tích mỗi mảnh hình vuông là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng của miếng vườn là 12 m.

Từ kia tính được:

– Chiều dài của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài rèn luyện tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 72 cm. Nếu bớt chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều nhiều năm thì diện tích s giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Viết Nhiều Dòng Trong 1 Ô Excel Dễ Nhất, Hướng Dẫn Xuống Dòng Trong Một Ô Tính Excel

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 14 m. Nếu chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất nền đó biến chuyển hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm 12 m, hiểu được 3 lần chiều rộng lớn thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 4: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích kém diện tích hình vuông 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông vắn có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều nhiều năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích s của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật cùng một hình vuông có chu vi đều bằng nhau và bởi 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được phân thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp hai chu vi hình vuông vắn cạnh 415m. Tính chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật có hai lần chiều rộng kém chiều lâu năm 6cm, nhưng lại chiều dài lại yếu năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 8 m.

a. Tính diện tích s hình chữ nhật.

b. Hãy phân chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật thuở đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật bắt đầu đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 70 cm, được chia thành hai phần vì một đoạn thẳng tuy vậy song với chiều rộng làm thế nào để cho phần thứ nhất là một hình vuông, phần vật dụng hai là hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?