Vâng, nếu bạn đã tìm đến bài viết này với đang đọc nội dung bài viết này thì bản thân nghĩ bạn đang bị lỗi dính chữ trong file Word đúng không?

OK, vậy thì chúng ta tìm đúng nội dung bài viết rồi đó, bởi vì trong bài hướng dẫn này mình đang hướng dẫn cụ thể cho chúng ta cách sửa lỗi bám chữ vào Word thành công 100%.

Chắc chắn là các bạn không thể ngồi gõ dấu giải pháp cho từng chữ có trong tệp tin Word đó được đúng không. Nếu như như bị một vài chữ thì không sao, vẫn có thể khắc phục được, nhưng lại file văn bạn dạng có cả nghìn chữ nhưng mà ngồi sửa vậy nên thì gồm mà không còn ngày