Kinh pho mon 2 pages 1

Kinh Phổ Môn thực tế là Phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Đây là phần ghê văn đức Thế Tôn thuyết giảng về uy đức không thể nghĩ bàn của thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cổ kyên đến nay fan trì tụng Kinh Phổ môn này được cảm ứng thoát khổ thiết yếu kể xiết, nhiệm mầu cực kì.

You watching: Kinh pho mon 2 pages 1

Bất kỳ ai, dù cho là Phật tử hay không đề xuất Phật tử, hiểu ngừng gớm Phổ Môn này, biết về mạnh mẽ và tự tin của thương hiệu Nam tế bào Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Nếu thường xuyên trì niệm thánh hiệu thì ko cầu nào chẳng được, không nàn nào mang lại được khu vực thân. Bồ Tát quán xét âm tkhô hanh, mong mỏi cầu của chúng sinh, trong tiếp giáp mãng cầu hiện nay thân ứng cứu: Ý nghĩa của Tầm thanh cứu vớt khổ là như vậy đó!

Kinc Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinc Phổ Môn

Diệu Pháp Liên Hoa Kinch

Phđộ ẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

Nghi thức tụng Kinc Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ TátTán Lư Hương

Lò hương thơm vừa nhen nhúmPháp giới đã có được xôngCác Phật trong hải hội phần nhiều xa hayTheo địa điểm kết mây lànhLòng thành new ân cầnCác Phật hiện nay body toàn thân.Nam tế bào Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Chân Ngôn Tịnh Pháp Giới

Án lam (7 lần)

Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha. (3 lần)

Chân Ngôn Tịnh Tam Nghiệp

Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà pphân tử thuật độ hám (3 lần)

Bài Kệ Knhì Kinh

Pháp vi diệu hết sức sâu vô lượngTrnạp năng lượng nghìn muôn ức cạnh tranh gặpCon ni nghe thấy được tbọn họ trìNguyện gọi nghĩa chơn thật của Phật.

Bài Khen Ngợi Kinh

Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốnRộng tiềm ẩn vô hạn nghĩa mầuTrong cổ nước cam lộ rịn nhuầnTrong mồm hóa học đề hồ nhỏ dại mátBên răng ngọc White tuôn xá lợiTrên lưỡi sen hồng phóng hào quangDầu đến tạo ra tội rộng núi cảChẳng nhọc Diệu Pháp vài ba ba hàng.Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Kinc Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Lúc bấy giờ ngài Vô Tận Ý Bồ Tát lập tức từ ghế ngồi đứng lên trịch áo bày vai hữu, lẹo tay phía Phật nhưng mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bởi vì nhân duyên ổn gì cơ mà thương hiệu là Quán Thế Âm?”

Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nay phái nam tử! Nếu tất cả vô lượng trăm ngàn muôn ức bọn chúng sinh Chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát ngay tắp lự để mắt tới nổi tiếng kia, hồ hết được giải bay.

Nếu gồm người trì thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa bự, lửa chẳng cháy được, vì vì chưng sức uy thần của Bồ Tát này được như thế. Nếu bị nước mập làm trôi, xưng thương hiệu Bồ Tát này tức thời được địa điểm cạn.

Nếu gồm trăm ngàn muôn ức bọn chúng sanh vày tra cứu kim cương, bạc, lưu lại ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu những sản phẩm báu, vào trong hải dương béo, mang sử gió bự thổi ghe thuyền của kia trôi tắp chỗ nước quỷ La Sát, vào ấy ví như bao gồm nhẫn mang đến một fan xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những tín đồ đó đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duim này mà tên là Quán Thế Âm.

Nếu lại có người sắp tới bị sợ hãi, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của fan vắt tức tốc gãy từng khúc, tín đồ ấy được thoát ra khỏi.

*

Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy vào cõi tam thiên đại thiên mong mỏi cho sợ hãi tín đồ, nghe tín đồ xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn cấp thiết cần sử dụng mắt dữ cơ mà nhìn bạn, huống lại làm sợ được.

Dầu lại sở hữu fan hoặc tất cả tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc vị trí thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thảy gần như đứt tan, tức thời được thoát ra khỏi.

Nếu kẻ oán thù tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, gồm một vị tmùi hương nhà dắt những tín đồ buôn mang theo rất nhiều của báu, trải qua khu vực mặt đường hiểm trlàm việc, trong những số đó gồm một fan xướng rằng: “Các thiện phái mạnh tử! Chớ nên sợ hãi đặc, những ông bắt buộc bắt buộc một lòng xưng thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát kia tuyệt đem pháp vô úy thí cho cái đó sinch, các ông trường hợp xưng danh hiệu thời sẽ được thoát ra khỏi ân oán tặc này”.

Các fan buôn nghe rồi, đều thông báo xưng rằng: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!”, vị xưng danh hiệu Bồ Tát đề nghị ngay lập tức được thoát khỏi. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát mức độ oai thần to lớn bự như thế.

Nếu tất cả chúng sinc nào những lòng dâm dục, hay kính cẩn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, lập tức được ly dục.

Nếu người những giận dỗi, thường xuyên kính cẩn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thì được lìa lòng giận.

Nếu tín đồ các dại dột say đắm, hay kính cẩn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức khắc được lìa dở người mê mệt.

*

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức uy thần Khủng, các ích lợi như vậy, do đó bọn chúng sinh thường xuyên đề xuất một lòng tưởng niệm.

Nếu gồm tín đồ thanh nữ, đưa sử ý muốn cầu con trai, lễ lạy cúng nhịn nhường Quán Thế Âm Bồ Tát, ngay tức thì sinch đàn ông phúc đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu phụ nữ, bèn sinc phụ nữ bao gồm tướng dễ thương, trước đã tLong cội phúc đức, đầy đủ fan số đông kính quí.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát gồm sức thần như thế.

Nếu có chúng sinc kính cẩn lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phúc đức chẳng luống mất. Cho đề nghị chúng sinc phần đông bắt buộc tchúng ta trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô Tận Ý! Nếu tất cả tín đồ thọ trì thương hiệu của sáu mươi nhị ức hằng hà sa người thương tát lại trọn đời cúng nhường vật ăn uống trang phục, chóng ở thuốc thang. Ý ông nghĩ về sao? Công đức của người thiện tại phái nam tử, thiện nay người vợ nhân đó có rất nhiều chăng?”

Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất nhiều”.

Phật nói: “Nếu lại có fan tchúng ta trì thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn mang lại 1 thời lễ lạy cúng dường, thời phúc của nhị người đó đều bằng nhau không khác, vào trăm ngàn ức kiếp chẳng thể tận cùng. Vô Tận Ý! Tbọn họ trì thương hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô hạn phúc đức công dụng như thế.”

*

Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào?”

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam giới tử! Nếu có bọn chúng sinh trong quốc độ làm sao xứng đáng dùng thân Phật được độ thoát thời Quán Thế Âm Bồ Tát lập tức hiện thân Phật bởi vì kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Duyên Giác được độ thoát, ngay thức thì hiện nay thân Duyên Giác mà lại vày đó nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Thanh Vnạp năng lượng được độ bay, ngay thức thì hiện tại thân Tkhô giòn Vnạp năng lượng nhưng mà vì chưng kia nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Phạm Vương được độ thoát, ngay tắp lự hiện tại thân Phạm Vương mà lại vì kia nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Ðế Thích được độ bay, ngay tức thì hiện tại thân Ðế Thích nhưng mà vì kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Tự Tại Thiên được độ bay, tức khắc hiện nay thân Tự Tại Thiên nhưng mà vì chưng đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Ðại Tự Tại Thiên được độ bay, tức thì hiện thân Ðại Tự Tại Thiên cơ mà vì kia nói pháp.

See more: Cách Nấu Canh Bắp Cải Cuốn Thịt Bằm Của Thế Vy, Cách Làm Món Bắp Cải Cuộn Thịt Bằm Của Thế Vy

Người đáng cần sử dụng thân Thiên Ðại Tướng Quân được độ thoát, tức thì hiện nay thân Thiên Ðại Tướng Quân mà lại vì chưng đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn được độ thoát, tức thì hiện thân Tỳ Sa Môn nhưng bởi đó nói pháp.

Người xứng đáng dùng thân Tiểu Vương được độ bay, ngay thức thì hiện thân Tiểu Vương nhưng mà bởi vì đó nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Trưởng Giả được độ bay, tức khắc hiện tại thân Trưởng Giả mà lại vị đó nói pháp.

*

Người xứng đáng dùng thân Cư Sĩ được độ thoát, ngay thức thì hiện nay thân Cư Sĩ mà lại do kia nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Tể Quan được độ bay, liền hiện tại thân Tể Quan nhưng mà vị đó nói pháp.

Người xứng đáng dùng thân Bà La Môn được độ thoát, tức khắc hiện tại thân Bà La Môn mà vì chưng kia nói pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di được độ thoát, ngay tức thì hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cơ mà vày đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân thanh nữ của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn được độ thoát, lập tức hiện nay thân thiếu phụ mà do kia nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân đồng nam giới, đồng cô gái được độ bay, ngay thức thì hiện tại thân đồng phái nam, đồng phụ nữ nhưng vày đó nói pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Tròi, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhân thuộc phi nhân được độ thoát, lập tức gần như chỉ ra mà vị kia nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Chấp Kim Cang Thần được độ bay, liền hiện nay thân Chấp Kyên ổn Cang Thần nhưng vì đó nói pháp.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như vậy, cần sử dụng các thân hình, đi dạo đi trong số cõi nước để độ bay bọn chúng sinch, vì vậy những ông phải một lòng cúng nhịn nhường Quán Thế Âm Bồ Tát.

*

Quán Thế Âm Ðại Bồ Tát đó nghỉ ngơi vào khu vực nàn cấp sợ hãi đặc giỏi ban sự vô úy, vì thế cõi Ta Bà này hồ hết gọi Ngài là vị “Thí Vô Úy”.

Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: “Thế Tôn! Con ni cần cúng nhịn nhường Quán Thế Âm Bồ Tát”. Liền msống chuỗi ngọc bằng những châu báu chỗ cổ giá trị trăm ngàn lạng ta xoàn, đem trao cho ngài Quán Thế Âm nhưng mà nói rằng: “Xin Ngài dấn chuỗi trân bảo pháp thí này”

lúc ấy Quán Thế Âm Bồ tát chẳng Chịu thừa nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Xin Ngài vì chưng thương Cửa Hàng chúng tôi nhưng mà thừa nhận chuỗi ngọc này”.

Bấy tiếng Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: “Ông đề xuất thương Vô Tận Ý Bồ Tát này với mặt hàng tứ bọn chúng cùng Ttách, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhân với phi nhân v.v… nhưng mà nhận chuỗi ngọc đó”.

Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ đọng chúng và Ttách, Rồng, nhân, phi nhân v.v… mà lại nhận chuỗi ngọc kia chia thành hai phần: Một phần dâng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Ða Bảo.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có mức độ thần trường đoản cú tại như thế, dạo đi địa điểm cõi Ta Bà.

See more: Bài Hát Về Tình Bạn Hay Về Tình Bạn, Bài Hát Về Tình Bạn

Lúc đó, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng:

*

Thế Tôn đủ tướng tốt!Con nay lại hỏi kiaPhật Tử nhân duyên ổn gìTên là Quán Thế Âm?Ðấng không hề thiếu tướng tá tốt

Kệ đáp Vô Tận Ý:

Ông nghe hạnh Quán ÂmKhéo ứng những nơi chỗThệ rộng lớn sâu nlỗi biểnhầu hết kiếp chẳng nghĩ về bànHầu những nghìn đức PhậtPhát nguyện tkhô hanh tịnh Khủng.Ta bởi ông lược nóiNghe tên thuộc thấy thânTâm niệm chẳng luống quaHay khử khổ các cõiGiả sử sinh lòng hạiXô rớt hầm lửa lớnDo mức độ niệm Quán ÂmHầm lửa trở thành aoHoặc nhận ra biển khơi lớnCác nàn quỷ, cá, rồngDo mức độ niệm Quán ÂmSóng mòi chẳng chìm đượcHoặc ở chót Tu DiBị bạn xô rớt xuốngDo sức niệm Quán ÂmNlỗi khía cạnh nhật treo khôngHoặc bị bạn dữ rượtRớt xuống núi Klặng Cang

Do mức độ niệm Quán ÂmChẳng tổn cho mảy lôngHoặc gặp oán tặc vâyÐều cụ dao có tác dụng hạiDo mức độ niệm Quán ÂmÐều tức thì sinc lòng lànhHoặc bị khổ nàn vuakhi hành quyết chuẩn bị chếtDo mức độ niệm Quán ÂmDao ngay tắp lự gãy từng đoạnHoặc tù hãm cnóng xiềng xíchTay chân bị gông cùmDo sức niệm Quán ÂmTháo rã được giải thoátNguyền rủa các dung dịch độchy vọng sợ đến thân đóDo mức độ niệm Quán ÂmTrlàm việc sợ hãi địa điểm bổn định nhânHoặc gặp gỡ La Sát dữRồng độc những loài quỷDo mức độ niệm Quán ÂmLiền gần như không dám hạiHoặc trúc dữ vây quanhNanh vuốt nhọn xứng đáng sợ

*

Do sức niệm Quán ÂmVội kim cương bỏ chạy thẳngRắn độc cùng bò cạpHơi độc khói lửa đốtDo mức độ niệm Quán ÂmTheo tiếng trường đoản cú vứt điMây sấm nổ sét đánhTuôn giá bán, xối mưa lớnDo mức độ niệm Quán ÂmLiền được đánh tan cảChúng sinh bị khổ áchVô lượng khổ bức thânQuán Âm sức trí diệuHay cứu vớt khổ cụ gianÐầy vừa sức thần thôngRộng tu trí pmùi hương tiệnCác cõi nước mười phươngKhông cõi nào chẳng hiệnCác loài vào đường dữ:Ðịa ngục, quỷ, súc sanhSinch, già, bịnh, bị tiêu diệt khổLần hồ hết khiến cho chấm dứt hếtChân tiệm thanh khô tịnh quánTrí tuệ quán rộng lớnBi quán và tự quánThường nguyện thường xuyên chiêm ngưỡngSáng tkhô hanh tịnh ko nhơTuệ nhật phá những tối

Haquần áo tai sương lửaKhắp soi sáng sủa cầm cố gianLòng bi vang nlỗi sấmÝ Tứ diệu nhường nhịn mâyXối mưa pháp cam lộDứt trừ lửa pthánh thiện nãoCãi khiếu nại qua nơi quanTrong quân trận hại sệtDo mức độ niệm Quán ÂmCừu oán rất nhiều lui tanDiệu Âm, Quán Thế ÂmPhạm Âm, Hải Triều ÂmTiếng không dừng lại ở đó gian kiaCho phải thường yêu cầu niệmNiệm niệm chớ sanh nghiQuán Âm bậc tịnh thánhNơi hại não nạn chếtHay vì có tác dụng nương cậyÐủ toàn bộ công đứcMắt lành trông bọn chúng sanhBiển phúc Khủng không lườngCho cần cần đảnh lễ

*

Bấy giờ, ngài Trì Ðịa Bồ Tát ngay lập tức trường đoản cú ghế ngồi vùng lên mang lại trước Phật bạch rằng: “Thế Tôn! Nếu bao gồm bọn chúng sanh như thế nào nghe phđộ ẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp từ trên, Phổ môn thị hiện tại mức độ thần thông này, thời phải biết công đức bạn đó chẳng ít”.

Lúc Phật nói phđộ ẩm Phổ Môn này, trong chúng tất cả tám muôn tư nghìn chúng sanh đều vạc vai trung phong vô thượng chánh đẳng chánh giác.