Ngọt hơn mật: giảng các sách cựu ước

Khiđánh trang của một cuốn sách, tín đồ ta thấy trung bình mỗi trang buộc phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sáchkia bao gồm từng nào trang?

Giúp em cùng với các anh chị


*

Từ trang 1cho trang 9 của quyển sách, từng trangđượctấn công vì chưng một chữ số.Bạn sẽ xem: khi viết số trang của một cuốn sách fan ta thấy trung bình mỗi trang đề nghị cần sử dụng 2 chữ số

Từ trang 10cho trang 99 của cuốn sách, mỗi trangđượctấn công vày hai chữ số.

You watching: Ngọt hơn mật: giảng các sách cựu ước

Để trung bình từng trangđánhđược bởi vì nhì chữ số thì số trangđượctấn công vày tía chữ số bắt buộc thông qua số trangđượctiến công bởi một chữ số. Vậy có 9 trangđượctiến công do cha chữ số.

See more: Thiên Sư Bắt Ma Phần 1 - Thiên Sư Bắt Ma 1: Cương Thi Tiên Sinh

Số trang của quyển sách là: 99 + 9 = 108 ( trang )

Đáp số: 108 trang


*

giúp bản thân với:

lúc đánhtrang của một quyển sách, tín đồ ta thấy trung bình mỗi trang phải sử dụng 2 chữ số. Hỏi cuốn sách đó từng nào trang?

khi đặt số trang của một cuốn sách , người ta thấy trung bình mỗi trang đề xuất dùng nhì chữ số . hỏi quyển sách kia gồm từng nào trang

Các chữ số từ 1 => 9 ; mỗi sốđược tấn công bởi1 chữ số.

See more: Bật Mí Cách Tỉa Lông Vùng Kín Nam Giới Có Nên Cạo Lông Vùng Kín Không?

Ta thấy TBC số chữ số dùng để tiến công là 2 tuy thế tất cả 9 số lại được tiến công vày 1 chữ số buộc phải ta có:

Số số trang của quyển sách là:

99 + 9 = 108 (trang)

Đ/s : 108 trang

khi đánh số trang của một quyển sách, người ta thấy vừa phải từng trang đề xuất cần sử dụng nhì chữ số. Hỏi cuốn sách đó gồm từng nào trang?

từ trang 1 mang lại trang 9 gồm số trang là

( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( trang )

từ bỏ trang 10 cho trang 99 gồm số trang là :

( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang )

để trung bình mỗi trang của quyển sách dược cần sử dụng 2 chữ số nhằm tiến công hì số trang gồm 3 chữ số yêu cầu thông qua số trang có 1 chữ số là 9

Quyển sách bao gồm số trang là :

99 + 9 = 108 ( trang )

chúc bạn học xuất sắc k cho chính mình nha

từ là một - 9 bao gồm 9 số hạng , 9 chữ số

từ 10 - 99 gồm số số hạng là : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( so hang )

nhằm mức độ vừa phải mỗi trang gồm 2 chữ số thì trang bao gồm 3 chữ số yêu cầu = số trang có một chữ số

cuốn sách đó có số trang là : 9 + 9 + 90 = 108 ( trang )

chúc các bn học tập tốt

Khi khắc số trang của một quyển sách, bạn ta thấy vừa phải mỗi trang yêu cầu cần sử dụng nhì chữ số. Hỏi quyển sách kia tất cả từng nào trang?

Từ 1 cho 9 có số trang :

( 9 - 1) : 1 + 1 x 1 = 9 (trang)

Từ 10 mang lại 99 gồm số trang :

( 99 - 10) : 1 + 1 = 90 (trang)

Trung bình từng trang 2 chữ số thì số trang gồm 3 chữ số nên ngay số trang có 1 chữ số :

Vậy cuốnsách đó bao gồm số trang là :

99 + 9 = 108 (trang)

Lúc tiến công trang của quyển sách, người ta thấy mức độ vừa phải từng trang nên dùng 2 chữ số. Hỏi cuốn sách đó bao gồm từng nào trang?

Các trang có 1 chữ số từ là một đến 9 có:

9 - 1 + 1 = 9 (trang)

Các trang có 2 chữ số tự 10 mang lại 99 có:

99 - 10 + 1 = 90 (trang)

Để mức độ vừa phải cùng từng trang gồm 2 chữ số thì số trang gồm 3 chữ số buộc phải bằng số trang có một chữ số.

Tổng số trang của quyển sách là:

9 + 90 + 9 = 108 (trang)

Đáp số: 108 trang

Lúc khắc số trang của một quyển sách người ta thấy vừa phải mỗi trang nên dùng 2 chữ số. Hỏi cuốn sách đó gồm bao nhiêu trang?

từ trang 1 mang lại trang 9 có số trang là

( 9 -1 ):1+1=9(trang)

từ trang 10 mang đến trang 99

(99-10):1+1=90(trang)

để trunbg bình 1trang được dùng 2 c/s nhằm viết số trang bao gồm 3 c/s đề nghị = số trang có 1 c/s là 9

quyển sách dày số trang là

99+9=108(trang)

đ/s: 108 trang

Lúc đánh trang của 1 cuốn sách tín đồ ta thấy vừa đủ từng trang cần sử dụng 2 chữ số . hỏi quyển sách kia có từng nào trang

Từ trang 1 đến trang 9 dùng 1 chữ số

Từ trang 10 mang lại trang 99 sử dụng 2 chữ số

Từ trang 100 mang lại trang 999 dùng 3 chữ số

Vì mức độ vừa phải mỗi trang yêu cầu sử dụng 2 chữ số đề xuất trường đoản cú trang 100 cần bù 9 chữ số đến trang 1 cho 9

Vậy số trang của cuốn nắn sách là 108 trang

Like nha

Khi viết số trang của quyển sách, người ta thấy vừa phải mỗi trang nên dùng2 chữ số . Hỏi quyển sách kia gồm bao nhiêu trang