Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

uses crt;

var n,i,kt,j:integer;

begin

clrscr;

write("n="); readln(n);

writeln("cac so nguyen to lớn nho hon hoac bang ",n," la: ");

for i:=2 to n do

begin

kt:=0;

for j:=2 to lớn i-1 do

if i mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then write(i:4);

end;

readln;

end.Bạn vẫn xem: In ra các số nguyên tố từ một đến n pascal


*

Viết chương trình in ra màn hình N số chẵn thường xuyên ( tính từ bỏ 10), với N là số tự nhiên và thoải mái nhập từ keyboard (N>=10) Sử dụng lênh lặp while do In N ra số chắn đó thành những hàng mỗi hàng 10 số sản phẩm cuối cùng hoàn toàn có thể là 10 số hoắc ít hơn
*

Viết lịch trình C++ in ra màn hình các số chia hết mang lại 3 vào phạm vi từ là 1 đến n (n là số nguyên dương được nhập trường đoản cú bàn phím)

1 Viết chương trình tính n!=1.2.3.4....n vs n là số nguyên được nhập vào từ bỏ bàn phím.

Bạn đang xem: Viết chương trình in ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n, với n là số tự nhiên nhập từ bàn phím

2Viết lịch trình tính t=1+2+3+4+....+n vs n là số nguyên được nhập vào trường đoản cú bàn phím.

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Cô Bé Bán Diêm Ngắn Gọn (18 Mẫu), Tóm Tắt Truyện Ngắn Cô Bé Bán Diêm An

Viết chương trình in ra các số lẻ bé dại hơn hoặc thông qua số nguyên dương n ( cùng với n được nhập).Yêu ước nhập lại giả dụ n bài xích 1: Viết chương trình pascal tiến hành các yêu cầu sau:a) Nhập tự bàn phím một số ít nguyên nb) In ra màn hình kết quả tổng những số nguyên từ một đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...do)Bài 2:Viết công tác pascal triển khai câc yêu ước sau:a) Nhập từ bàn phím 1 số ít nguyên dương nb) In ra màn hình tác dụng tổng các số lẻ từ là 1 đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...dogiúp mình với mình đang bắt buộc gấp siêu gấp luôn

Bài 1: Viết lịch trình tính tổng những số chẵntừ 10 mang đến 50?

Bài 2: Viết công tác giải câu hỏi sau: Tính tổng A ( n là số tự nhiên được nhập từ bỏ bàn phím)

A= 1.3 + 2.4 + 3.5 +...+ n(n+2).

Viết công tác nhập vào 1 số nguyên N in ra màn hình các số trả chỉnh nhỏ dại hơn hoặc bằng N.

Helpppppp meeeeeeee!!!!

viết lịch trình tính tích của n số thoải mái và tự nhiên đầu tiên,với N số tự nhiên được nhập trường đoản cú bàn phím(sử dụng câu lệnh While..Do

viết chương trình tính tổng S= 1/3 + 01/05 + 1/7+....+1/(2n+1)In công dụng ra màn hình. Cùng với n là số nguyên dương được nhập vào từ bỏ bàn phím