Wonder là từ vựng tất cả nhiều chức năng nên phụ thuộc vào mỗi công dụng mà Wonder có ý nghĩa sâu sắc và biện pháp dùng không giống nhau. Bởi vậy 12guns.vn vẫn tổng hợp cách thực hiện và phân biệt cấu tạo wonder trong nội dung bài viết dưới trên đây để mọi người cùng học tập.Bạn đang xem: I wonder if là gì

1. Wonder là gì?

Wonder là 1 trong những từ vựng tiếng Anh thông dụng mãi mãi ở hai dạng thức danh trường đoản cú và rượu cồn từ.

Bạn đang xem: I wonder if là gì


*

Định nghĩa từ bỏ “Wonder”

Dưới đó là 2 cách định nghĩa theo tự điển Anh Mỹ với từ điển Anh Anh.

1.1. Định nghĩa theo từ điển Anh Mỹ

Ở dạng đụng từWonder: to think about things in a questioning and sometimes doubting way 

(suy nghĩ về về số đông thứ theo cách nghi hoặc và hơi nghi ngờ) 

Example: Don’t you ever wonder if she’s happy?

(Bạn có lúc nào tự hỏi liệu cô ấy có niềm hạnh phúc không?)

Ở dạng danh từWonder – a feeling of great surprise & admiration, or someone or something that causes such feelings 

(một cảm xúc vô cùng không thể tinh được và ngưỡng mộ, hoặc ai kia hoặc thứ gì đấy gây ra cảm xúc như vậy)

Example 1: People simply stared at her in wonder.

(Mọi bạn chỉ đơn giản dễ dàng nhìn cô chằm chằm)

Example 2: If you didn’t study, no wonder you failed the the demo

(Nếu chúng ta không học thì vấn đề bạn đơn độc kỳ thi là không tồn tại gì ngạc nhiên)

1.2. Định nghĩa theo từ bỏ điển Anh Anh

Wonder isa feeling of great surprise & admiration caused by seeing or experiencing something that is strange & new

(một cảm xúc vô cùng không thể tinh được và yêu dấu khi nhận thấy hoặc đòi hỏi điều gì đó kỳ kỳ lạ và bắt đầu mẻ)

Example: The boys gazed in wonder at the shiny red Ferrari

(Các nam giới trai nhìn chăm bẳm vào dòng Ferrari red color sáng bóng)

Wonder isanobjectthatcausesafeelingofgreatsurpriseandadmiration

(một đối tượng người dùng gây ra cảm hứng ngạc nhiên và thích thú lớn)

Example: With all the wonders of modern technology, why has no one come up with a way to make aircraft quieter?

(Với toàn bộ những điều kỳ diệu của công nghệ hiện đại, tại sao không người nào nghĩ ra cách tạo nên máy cất cánh yên tĩnh hơn?)

Wonder is anextremelyusefulorskilfulperson

(một người cực kỳ tài giỏi hoặc khéo léo)

Example: Our new babysitter’s a wonder – she’ll come at very short notice and the kids love her

(Người giữ lại trẻ bắt đầu của chúng tôi là một kỹ năng – cô ấy dỗ phần đông đứa con trẻ rất cấp tốc và gần như đứa trẻ yêu cô ấy)

2. Cấu trúc Wonder


*

Cách sử dụng cấu tạo Wonder

Dưới đấy là những cấu trúc của Wonder

I wonder if + Subject / Verb

Dùng nhằm thể hiện dự đoán điều nào đấy sẽ xẩy ra cho tương lai

Example 1: I wonder if it will rain tomorrow.

Tôi đoán rằng mai trời đang mưa

Example 2: I wonder if the train is on time.

Tôi dự kiến đoàn tàu sẽ đến đúng giờ

I wonder if + You can/ It’s possible to

Dùng để mang ra lời ý kiến đề xuất hoặc yêu ước một biện pháp lịch sự

Example 1: I wonder if you can tell me where the station is.

Tôi từ bỏ hỏi nếu chúng ta có thể cho tôi biết đơn vị ga nghỉ ngơi đâu.

Example 2: I wonder if it’s possible to send it by regular mail.

Tôi tự hỏi liệu hoàn toàn có thể gửi nó bởi thư thường thì không.

Example 3: I wonder if we can meet on Thursday next week.

Tôi từ bỏ hỏi liệu chúng ta cũng có thể gặp nhau vào vật dụng Năm tuần sau không.

I wonder + Wh- question

Dùng để trình bày sự thắc mắc. Phương pháp khác để tại vị câu hỏi.

Example 1: I wonder what that noise is

Tôi từ hỏi giờ ồn chính là gì

Example 2: I wonder who opened the window

Tôi từ hỏi ai đã mở cửa sổ

Example 3: I wonder when the meeting will start.

Tôi tự hỏi khi nào cuộc họp vẫn bắt đầu

I wonder if/ whether…….

Wonder đặt tại thi hiện tại đơn), dùng để làm yêu cầu cái gì đó một phương pháp lịch sự. Trường thích hợp này thì nó bởi với cấu tạo “may i…..?”.

Example: I wonder if I might have a drink?

Tôi rất có thể uống một ly không?

I was wondering if/ whether…….

Example: I was wondering whether you could lend me your car?

Tôi sẽ tự hỏi liệu chúng ta có thể cho tôi thuê xe của bạn?

3. Các thành ngữ cùng với Wonder trong giờ đồng hồ Anh

Wonder of wonders: A happening, an event, a pleasing circumstance, results beyond one’s wildest dream or expectation

(Một sự khiếu nại xảy ra, một sự kiện, một hoàn cảnh làm hài lòng, công dụng vượt ra phía bên ngoài giấc mơ hay hy vọng đợi rồ dại nhất)

Gutless wonder:One who lacks guts or courage; a coward.

Xem thêm: Các Cách Tìm File Ẩn Trong Máy Tính, Cách Tìm File Ẩn Trong Máy Tính

(Một bạn thiếu gan góc hoặc can đảm; một kẻ kém nhát)

One-hit wonder:A musical performer or musical group known for a single hit song, especially after failing at later attempts at success.

(Một nghệ sĩ màn trình diễn âm nhạc hoặc team nhạc được biết đến với một bài hát thành công, đặc biệt là sau khi lose ở các nỗ lực sau này thành công.)

Nine day wonder: Something that generates interest for a limited time và is then abandoned

(Một cái nào đấy tạo ra sự thân thiết trong một thời hạn giới hạn và tiếp đến bị quăng quật quên).

Small wonder:An event or fact whose cause or rationale is not difficult to discern

(Một sự kiện hoặc thực tiễn có vì sao hoặc vì sao không khó khăn để thừa nhận ra)

Do wonders(for somebody/something):

(Có tác dụng lớn/kì diệu.)

It’s a wonder (that) more people weren’t hurt.

(Điều kì lạ là phần đa người không xẩy ra thương.)

4. Bài xích tập

Để áp dụng những cấu trúc vừa được đưa ra ở trên. 12guns.vn sẽ tổng đúng theo những bài bác tập để chúng ta ôn luyện.


*

Bài tập về cấu tạo Wonder

Dưới đấy là bài tập bao gồm kèm giải đáp để các bạn kiểm tra tác dụng của mình.

Bài tập ứng dụng

Bài tập 1

Chọn đáp án có chứa lỗi sai trong số câu sau

1. I wonder if you can help me. I want lớn get in touch with the woman which we met at the meeting last week. Vày you know the one I mean.

A. If B. Cảm ứng C. Which D. One

2. I’m sending this email to ask for more information about the language courses which I saw them advertised in The Daily Star yesterday.

A. More B. Courses C. Them D. Yesterday

3. How are you getting on with your new job?; I’m finding my new job exhausting, that is not surprising considering I have to travel so much.

A. On B. Job C. Surprising D. So

4. I really enjoyed the lecture which you gave it on Wednesday, và am thinking about doing my assignment on the same topic.

A. Enjoyed B. It C. Doing D. Same

5. You left your notebook at my house. Vì chưng you need it? It’s the one which you have written your lecture notes on.

A. Left B. My C. Written D. On

6. I’m just emailing you lớn find out if you want lớn go lớn the cinema on Thursday. I’ve got today’s newspaper, when has a list of films. If you’re free, let me know.

A. Out B. On C. When D. Let

7. Can you pick up some shopping on your way home? I want some of those bread rolls what we had last week. Will you be able to stop at the shop?

A. Up B. Those C. What D. Able

8. You are clearly a person who life is full & busy và that is why we think you would like our Ladies Personal Organizer. For just £15.99 you .

A. Clearly B. Who C. That D. Like

Bài tập 2

Chia động từ trong ngoặc để chế tạo thành câu bao gồm nghĩa

The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, & the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials và ending with bags of the finished product. Khổng lồ produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush)____________ to size a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, and cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand và water. Khổng lồ be exact, concrete (10-consist)_______________ of 1/2 gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Đáp án

Đáp án bài bác 1 CCCBDCCBĐáp án bài 2illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

Bài viết của 12guns.vn đã cung ứng đầy đủ cho bạn những kết cấu của Wonder và kèm thêm bài tập để bạn ôn luyện. Chúc bạn làm việc tập thiệt tốt!