MySQL là 1 trong số các hệ thống cai quản cơ sở dữ liệu lớn số 1 trên nhân loại về mảng áp dụng website/server. Nó giúp lưu trữ thông tin dữ liệu và làm chủ chúng bằng lệnh SQL trên nhiều gốc rễ khác nhau. Với bài bác này, công ty chúng tôi sẽ phía dẫn mua MySQL trong CentOS 7 bằng dòng lệnh qua liên kết SSH trên hệ thống CentOS 7.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt mysql trên hệ điều hành windows đơn giản nhất


Hướng dẫn mua MySQL trên vps CentOS 7

Có 3 bước phải làm khi bạn có nhu cầu cài MySQL – download MySQL repository, thiết lập đặt, và soát sổ tình trạng. Cửa hàng chúng tôi sẽ đi qua từng cách một bí quyết thật cụ thể cho bạn.

1. Cài đặt và chuẩn bị MySQL repository

Trước khi bước đầu tìm hiểu giải pháp install MySQL lên CentOS 7, hãy có lẽ VPS giỏi dedicated server của khách hàng vận hành CentOS 7 và bạn đã sở hữu quyền root. Chúng ta có thể học cách kết nối qua SSH trong bài bác hướng dẫn này của bọn chúng tôi.

Để bắt đầu, chúng ta nên kết nối tới server của người sử dụng qua SSH và chuẩn bị các lệnh dưới để sử dụng trong command line.

Đầu tiên, bạn cần kiểm tra xem hệ thống có được update chưa và update nếu cần. Gõ lệnh sau:

sudo yum updateSau khi download xong, bạn sẽ thấy là file .rpm đã có lưu lại.

*
Giờ bạn đã sở hữu thể prepare repository rồi cài đặt MySQL packages tự nó. Hãy gõ lệnh:sudo rpm -Uvh mysql57-community-release-el7-9.noarch.rpmKhi chúng ta thấy nó đạt tới 100%, bạn sẽ có thể ban đầu install MySQL CentOS 7.

2. Install MySQL – hướng dẫn cài đặt MySQL bên trên server

Giờ bạn đã sở hữu thể thiết lập MySQL ngay bằng dòng lệnh yum install:sudo yum install mysql-serverDanh sách tệp tin cài sẽ tiến hành đưa ra và bạn có sẽ nhận thấy thông báo xác nhận để tải chúng. Gõ y rồi dìm ENTER.
*
Khi vẫn hoàn tất mua file, các bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận cài đặt. Bạn cũng cần nhấn y vài ba lần là hoàn tất. Nếu như khách hàng thấy chữ Complete! ngơi nghỉ cuối trang tức là MySQL đã được setup thành công bên trên server.

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Cho Bé 11 Tháng Tuổi, Trị Chứng Biếng Ăn Cho Bé

3 — Khởi cồn MySQL và khám nghiệm xem nó có chuyển động không

MySQL chưa được khởi động sau khi install MySQL bên trên CentOS 7, nên bạn cần khởi rượu cồn với lệnh sau:sudo systemctl start mysqldBạn sẽ không còn nhận được đánh giá về câu hỏi MySQL khởi động, để bình chọn hãy gõ lệnh sau:sudo systemctl status mysqldKết trái về triệu chứng MySQL sẽ được hiện như sau:
*
Nếu bạn nhìn thấy MySQL active cùng chạy như hình bên trên, nghĩa là chúng ta đã setup thành công MySQL và đã khởi rượu cồn được MySQL trên server.

Làm cố nào để cấu hình MySQL?

Giờ bạn đã làm rõ cách install MySQL thông qua hướng dẫn bí quyết cài MySQL. Giờ, cửa hàng chúng tôi sẽ chỉ bạn dùng một vài lệnh hữu ích và cấu hình thiết lập bạn nên biết khi thao tác làm việc với MySQL.

Đổi password MySQL root user

Khi mua MySQL CentOS 7, một mật khẩu tạm mang đến root được tạo nên ra. Nhập lệnh sau giúp xem nó:

sudo grep "password" /var/log/mysqld.logĐể biến hóa mật khẩu root MySQL, làm cho theo công việc sau:

Đầu tiên, chạy lệnh:

sudo mysql_secure_installationNhập password tạm cùng điền mật khẩu đăng nhập tạm, screen sau vẫn hiện lên:The existing password for the user account root has expired. Please set a new password.New password:Re-enter new password:Giờ, nhập mật khẩu đăng nhập mạnh
Làm theo công việc trên màn hình và thừa nhận y nhằm hoàn tất tải đặt. Các bạn đã đổi thành công xuất sắc mật khẩu root user.

Kiểm tra phiên bạn dạng MySQL hiện nay hành

Khi các bạn đã cài MySQL lên CentOS 7, chúng ta có thể kiểm thử nó được mua chưa bằng cách check phiên bản. Gõ lệnh sau:

mysql -u root -pĐiền mật khẩu đăng nhập root chúng ta đã tạo, hiệu quả sẽ hiện ra như bên dưới:

Dừng MySQL server bởi lệnh sau:

sudo systemctl stop mysqldRestart MySQL trong safe mode, hoặc không đề xuất dùng mật khẩu bằng cách dùng lệnh:sudo mysqld_safe --skip-grant-tablesNhấn ENTER nếu như MySQL vps đã ban đầu nhưng trong khi bị treo.Gõ lệnh sau để liên kết tới MySQL bên dưới user root:mysql -urootĐể thay đổi mật khẩu root, nhập lệnh sau:USE MYSQL;UPDATE USER set PASSWORD=PASSWORD(“newpassword”) WHERE USER=’root’;FLUSH PRIVILEGES;EXITThay cầm cố newpassword cùng với mật khẩu mạnh mẽ của riêng bạn.Cuối cùng, khởi cồn lại MySQL bằng lệnh;sudo systemctl start mysqldBạn rất có thể đăng nhập vào MySQL bằng mật khẩu mới.

Tạo bắt đầu MySQL User, Database

Là user root trong MySQL, bạn có toàn quyền truy vấn vào phần đông database.

Tuy nhiên, ví như bạn thao tác trong một nhóm, có tương đối nhiều trường hợp bạn cần vận dụng hạn chế. Bạn sẽ cần sinh sản database bắt đầu hoặc user bắt đầu với phân quyền đặc biệt.

Đây là bí quyết tạo database, user MySQL mới:

Sử dụng lệnh sau để tạo new database:

CREATE DATABASE newdbĐổi newdb bằng tên database của bạn.Tạo user mới bằng cách gõ vào dòng xoáy sau:CREATE USER "username"
"localhost" IDENTIFIED BY "password"Đổi biến cho tất cả username cùng password để tạo thành user mới.Nếu bạnm hy vọng xóa một user duy nhất định, sử dụng lệnh sau:DROP USER ‘username’
‘localhost’

Quản lý MySQL User Permissions (quyền làm việc của MySQL user)

Gán quyền truy cập vào database mang lại user mới bằng lệnh sau:

GRANT ALL PRIVILEGES ON newdb.* khổng lồ "username"
"localhost"Bạn cũng hoàn toàn có thể gán từng quyền riêng biệt biệt, bao gồm:

SELECT – user bao gồm quyền gọi (read) database bởi lệnh selectCREATE – họ hoàn toàn có thể tạo bảng mớiDROP – có thể chấp nhận được người dùng xóa bảngDELETE – users rất có thể xóa loại khỏi bảngINSERT – giúp user thêm cái vào bảngUPDATE – giúp update dòngGRANT OPTION – hoàn toàn có thể gán hoặc xóa quyền của user khác

Ví dụ, nhằm gán quyền CREATE, bạn sẽ cần gõ:

GRANT CREATE ON newdb.* to "username"
"localhost"Mặt khác, nếu bạn có nhu cầu xóa quyền truy vấn của ai đó, áp dụng lệnh sau:

REVOKE permission_type ON newdb.* to "username"
"localhost"Bạn cugn4 có thể kiểm tra quyền user có là gì:

SHOW GRANTS usernameCuối cùng, khi chúng ta đã làm chủ user xong, hãy flush privileges để áp dụng thay đổi:

FLUSH PRIVILEGES

Những lệnh MySQL có ích khác

MySQL cũng đều có danh sách command hữu dụng. Bạn chỉ cần gõ h hoặc help để xem bảng mặt dưới:

List of all MySQL commands:Note that all text commands must be first on line and end with ";"? (?) Synonym for `help".clear (c) Clear command.connect ( ) Reconnect lớn the server. Optional arguments are db & host.delimiter (d) phối statement delimiter. NOTE: Takes the rest of the line as new delimiter.edit (e) Edit command with $EDITOR.ego (G) Send command khổng lồ mysql server, display result vertically.exit (q) Exit mysql. Same as quit.go (g) Send command to mysql server.help (h) Display this help.nopager ( ) Disable pager, print to stdout.notee ( ) Don"t write into outfile.pager (P) phối PAGER . Print the query results via PAGER.print (p) Print current command.prompt (R) Change your mysql prompt.quit (q) Quit mysql.rehash (#) Rebuild completion hash.source (.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.status (s) Get status information from the server.system (!) Execute a system shell command.tee (T) set outfile . Append everything into given outfile.use (u) Use another database. Takes database name as argument.charset (C) Switch to lớn another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.warnings (W) Show warnings after every statement.nowarning (w) Don"t show warnings after every statement.For server side help, type "help contents"mysql>

Lời kết

Chúng tôi đang chỉ bạn cách install MySQL bên trên CentOS 7. Trường đoản cú giờ bạn cũng có thể lưu trữ database trên kia để làm chủ chúng với một hệ thống quản trị đại lý dữ liệu khỏe khoắn nhất.

Đừng quyên chọn VPS để sử dụng hoặc nhằm lại phản hồi nếu chúng ta có thắc mắc gì với bài hướng dẫn tải MySQL này nhé.