Hỗn hợp e gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo của nh

Hỗn phù hợp E có 2 este đối kháng chức, mạch hsống. Đun nóng 8,96 gam E cùng với lượng vùa dùng hỗn hợp KOH thì chiếm được tất cả hổn hợp muối bột X cùng các thành phần hỗn hợp Y có 2 ancol đồng đẳng tiếp tục. Đốt cháy trọn vẹn Y thì chiếm được 7,04 gam CO2 cùng 4,68 gam H2O. Phần trăm cân nặng của este bao gồm phân tử kăn năn nhỏ hơn trong E là

Phương thơm pháp giải

- Đốt hh ancol Y chiếm được nCO2 H2O ⟹ ancol no, mạch hở

→ nancol = nH2O - nCO2

→ Ctb ancol = nCO2 : nancol = 1,6 ⟹ CH3OH với C2H5OH

Lập hệ phương trình về số mol ancol cùng số mol CO2 nhằm tính số mol từng ancol

- khi E + NaOH:

RCOOCH3 gồm số mol bằng số mol CH3OH

R"COOC2H5 bao gồm số mol thông qua số mol C2H5OH

Lập phương trình về cân nặng este ⟹ R với R" thỏa mãn

Lời giải của GV 12guns.vn

- Đốt hh ancol Y thu được nCO2 = 0,16 mol H2O = 0,26 mol ⟹ ancol no, mạch hở

→ nancol = nH2O - nCO2 = 0,1 mol

→ Ctb ancol = nCO2 : nancol = 0,16 : 0,1 = 1,6 ⟹ CH3OH (a mol) và C2H5OH (b mol)

Ta bao gồm hệ pmùi hương trình (left{ eginarrayln_ancol = a + b = 0,1\n_CO_2 = a + 2b = 0,16endarray ight. o lớn left{ eginarrayla = 0,04\b = 0,06endarray ight.)

- Khi E + NaOH:

RCOOCH3 (0,04 mol)

R"COOC2H5 (0,06 mol)

⟹ mE = 0,04.(R + 59) + 0,06.(R" + 73) = 8,96

⟹ 2R + 3R" = 111

⟹ R = 15 (CH3-); R" = 27 (CH2=CH-) thỏa mãn

(\% m_CH_3COOCH_3 = frac0,04.748,96.100\% = 33,04\% )

Đáp án buộc phải chọn là: d

...

Bạn đã xem: Hỗn hợp e gồm nhị este đơn chức
You watching: Hỗn hợp e gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo của nh

*

*See more: Cách Làm Bánh Mochi Đậu Đỏ Đơn Giản Mà Hấp Dẫn Nhìn Là Thèm, Cách Làm Bánh Mochi Đậu Đỏ, Mochi Kem

*

*See more: Công Thức Tính Diện Tích Hình Tam Giác Cân, Đều, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Vuông Cân

*

Câu hỏi liên quan

Đun lạnh este CH3COOC2H5 cùng với lượng vùa dùng dung dịch NaOH, thành phầm thu được là :

Tdiệt phân este X trong môi trường xung quanh kiềm thu được natri axetat với ancol etylic. X là :

Lúc đun cho nóng chất X gồm bí quyết phân tử C3H6O2 cùng với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu trúc của X là

Số este gồm cách làm phân tử C4H8O2nhưng mà Lúc thủy phân vào môi trường thiên nhiên axit thì nhận được axit fomic là

Thuỷ phân este bao gồm công thức phân tử C4H8O2 vào môi trường axit, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X hoàn toàn có thể điều chế trực tiếp ra Y. Công thức cấu tạo của este là

Cho este X gồm CTPT là C4H8O2 T/d với NaOH nấu nóng được muối hạt Y có phân tử kăn năn lớn hơn phân tử khối của X. Tên Gọi của X là:

Tbỏ phân este X tất cả bí quyết phân tử C4H8O2 vào hỗn hợp NaOH nhận được hỗn hợp 2 hóa học cơ học Y cùng Z trong những số đó Z gồm tỉ khối hận khá so với H2 bởi 23. Tên của X là

Để xà chống hóa 17,4 gam một este no đối kháng chức yêu cầu dùng toàn diện 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:

Cho 3,7 gam este X no, đơn chức, mạch hsinh sống tính năng hết cùng với hỗn hợp KOH, nhận được muối bột và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là

Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam một este 1-1 chức, mạch hở X với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên hotline của X là:

Đun rét 0,1 mol este đối kháng chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau Khi phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức kết cấu của X là

Chất X có CTPT C4H8O2. Đun 4,4g X trong dung dịch NaOH (dư) thoát ra khá ancol Y. Cho Y qua CuO (to) thu được andehit Z. Cho Z tiến hành phản ứng tnạm bạc thấy giải pchờ nhiều hơn nữa 15g Ag. Xác định CTCT của X

Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết cùng với hỗn hợp NaOH (dư), nấu nóng. Kân hận lượng muối hạt CH3COONa thu được là

Este X gồm bí quyết phân tử C2H4O2. Đun lạnh 9,0 gam X trong dung dịch NaOH trọn vẹn đến lúc bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam muối hạt. Giá trị của m là

Xà chống hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Đun trăng tròn,4 gam một vừa lòng hóa học hữu cơ đối kháng chức A với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được muối hạt B với phù hợp chất cơ học C. khi mang đến C tác dụng với Na dư mang đến 2,24 lít khí H2 (đktc). Biết rằng lúc đun cho nóng muối B với NaOH (xt CaO, t˚) nhận được khí K gồm tỉ kân hận đối với O2 bởi 0,5. C là hợp chất đối chọi chức khi bị thoái hóa vày CuO (t˚) cho sản phẩm D không phản nghịch ứng với hỗn hợp AgNO3 /NH3 dư CTCT của A là:

Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam tất cả hổn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH 1M đun cho nóng. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu bắt buộc dùng là

Hỗn thích hợp X tất cả etyl axetat và n-propyl axetat. Đun lạnh tất cả hổn hợp X cùng với NaOH (vừa đủ) nhận được 13,12 gam muối bột và 8,76 gam tất cả hổn hợp rượu Y. Vậy % trọng lượng của etyl axetat trong các thành phần hỗn hợp X là

Xà chống hóa hoàn toàn 1,99 gam tất cả hổn hợp nhị este bởi dd NaOH nhận được 2,05 gam muối hạt của một axit với 0,94 gam tất cả hổn hợp nhì ancol là đồng đẳng tiếp đến nhau. CTCT của nhị este đó là:

Thủy phân trọn vẹn m (g) hỗn hợp X cùng Y 1-1 chức là đồng phân của nhau bởi 200 ml hỗn hợp KOH 0,5M. Sau phản ứng chiếm được 8,96g hỗn hợp muối Z với 4,04g các thành phần hỗn hợp ancol T. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là :

Xà phòng hóa trọn vẹn 14,55 gam các thành phần hỗn hợp 2 este đối chọi chức X,Y bắt buộc 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd chiếm được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng tiếp đến và một muối bột độc nhất. CT 2 este là:

Hỗn hợp X có 2 este đối kháng chức A với B rộng kém nhẹm nhau 1 đội CH2. Cho 6,6g các thành phần hỗn hợp X tính năng cùng với trọn vẹn 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,4g hỗn hợp 2 muối hạt. Công thức kết cấu chính xác của A với B là:

Hỗn thích hợp X có etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Thủy phân hoàn toàn X yêu cầu cần sử dụng 200 ml hỗn hợp NaOH 1M và KOH 1,5M, nấu nóng, sau bội nghịch ứng trọn vẹn nhận được m gam tất cả hổn hợp muối với 25 gam hỗn hợp ancol. Giá trị của m là:

Hỗn đúng theo X bao gồm hai este đối chọi chức. Cho 0,5 mol X công dụng cùng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. Cho 10,56 gam X công dụng với dung dịch KOH hoàn toản thu được hỗn hợp nhị muối hạt của nhị axit đồng đẳng thường xuyên cùng 6,192 gam tất cả hổn hợp nhì ancol no đối chọi chức đồng đẳng liên tục, mạch hlàm việc. Công thức của nhì este là:

Tbỏ phân trọn vẹn 15 gam tất cả hổn hợp E có 2 este X, Y 1-1 chức, đồng phân, mạch hnghỉ ngơi, bằng một lượng hỗn hợp NaOH đầy đủ chiếm được 13,2 gam hỗn hợp 2 muối bột (Z) với 7,8 gam tất cả hổn hợp 2 ancol (chỉ hơn kém nhau 1 nguim tử C vào phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn gàng của X cùng Y:

Đun lạnh m g hh X bao gồm những chất có cùng một một số loại nhóm chức cùng với 600ml dd NaOH 1,15M nhận được dd Y đựng muối bột của một axit cacboxylic đơn chức với 15,4g tương đối Z gồm các ancol. Cho toàn cục Z công dụng cùng với Na dư chiếm được 5,04 lkhông nhiều khí H2. Cô cạn dd Y, nung rét hóa học rắn thu được với CaO cho đến khi làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được 7,2g một chất khí. Giá trị của m là:

Cho hỗn hợp A gồm 2 chất cơ học mạch hsinh sống X, Y (chỉ chứa C, H, O cùng MX Y) tính năng toàn vẹn với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol đối chọi chức với 2 muối hạt của hai axit cơ học 1-1 chức, kế tiếp nhau vào dãy đồng đẳng. Mặt khác đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu được CO2 và 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X vào A là

Đun lạnh 0,1 mol este no, solo chức mạch hsống X cùng với 30 ml dung dịch kiềm mật độ 20% (D = 1,2 g/ml) của một sắt kẽm kim loại kiềm A. Sau khi xong phản ứng xà chống hoá, cô cạn dung dịch thì chiếm được hóa học rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá bởi vì CuO thành sản phẩm có tác dụng phản bội ứng tcầm bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì chiếm được 9,54 gam muối cacbonat, 8,26 gam các thành phần hỗn hợp CO2 và hơi nước. Công thức cấu tạo của X là:

Khi cho X (C3H6O2) chức năng với dung dịch NaOH nấu nóng nhận được CH3COONa. Công thức kết cấu của X là

Cho một lượng hỗn hợp X gồm 2 hóa học cơ học no, đối kháng chức, mạch hsinh sống (phân tử chỉ đựng C, H, O) công dụng toàn vẹn cùng với 20ml dung dịch NaOH 2M chiếm được một muối bột và một ancol. Đun rét lượng ancol thu được cùng với axit H2SO4 sệt làm việc 1700C thu được 0,015 mol anken. Nếu đốt cháy một lượng tất cả hổn hợp X như bên trên rồi mang lại thành phầm cháy qua bình CaO dư thì thấy cân nặng bình tăng 7,75 gam. Biết các phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn. Phát biểu làm sao sau đây đúng?

Hỗn phù hợp M tất cả axit cacboxylic X, ancol Y (số đông đối chọi chức) cùng este Z được tạo thành tự X và Y (trong M , oxi chỉ chiếm 43,795% về khối hận lượng). Cho 10,96g M chức năng vừa đủ cùng với 40g dung dịch NaOH 10% tạo nên 9,4g muối. Công thức của X và Y theo lần lượt là :

Trong phân tử este đa chức mạch hsinh hoạt X gồm 2 links pi, số nguyên tử cacbon với oxi không giống nhau là 2. Cho X tính năng cùng với hỗn hợp NaOH, nhận được thành phầm gồm 1 muối hạt của axit cacboxylic Y với một ancol Z. Biết X không tồn tại làm phản ứng tráng bạc . Số công thức cấu tạo cân xứng của X là :

Este X có đặc điểm sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X tạo thành CO2 cùng H2O tất cả số mol bởi nhau

- Thủy phân X trong môi trường thiên nhiên axit chiếm được chất Y ( tmê mệt gia làm phản ứng tnắm gương) cùng hóa học Z (có số nguim tử cacbon bằng một nửa số cacbon trong X)

Có những tuyên bố sau :

(1) Chất X nằm trong loại este no, đối chọi chức

(2) Chất Y rã vô hạn vào nước

(3) Đun Z cùng với dung dịch H2SO4 đặc nghỉ ngơi 170oC chiếm được anken

(4) Trong ĐK hay Z làm việc trạng thái lỏng

(5) X hoàn toàn có thể kết hợp Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp màu xanh

Số tuyên bố đúng là

Hỗn vừa lòng M gồm một este, một axit cacboxylic cùng một ancol (đều no, đối kháng chức, mạch hở). Tbỏ phân hoàn toàn 9,27 gam M bởi lượng vừa đủ hỗn hợp đựng 0,15 mol NaOH thu được 4,8 gam một ancol. Cô cạn hỗn hợp sau thủy phân rồi đem lượng muối bột khan nhận được đốt cháy trọn vẹn chiếm được 0,075 mol H2O. Phần trăm trọng lượng của este có trong M là

Hỗn đúng theo X có axit axetic với metyl fomat. Cho m gam X chức năng toàn vẹn cùng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

Este làm sao tiếp sau đây tdiệt phân vào môi trường xung quanh axit nhận được 2 chất cơ học rất nhiều ttê mê gia bội nghịch ứng tthay gương?

Hỗn thích hợp X tất cả 2 este solo chức. Cho 0,3 mol X công dụng toàn diện cùng với 250 ml hỗn hợp KOH 2M, chiếm được chất hữu cơ Y (no, đối kháng chức, mạch hnghỉ ngơi, có tđam mê gia phản bội ứng tnạm bạc) và 53 gam tất cả hổn hợp muối bột. Đốt cháy trọn vẹn Y đề nghị cần sử dụng vừa đủ 5,6 lít khí O2 đktc. Khối hận lượng của 0,3 mol X là

Cho a mol este X(C9H10O2) tác dụng đầy đủ cùng với 2a mol NaOH, thu được hỗn hợp không tồn tại bội nghịch ứng tthay bạc. Số phương pháp cấu trúc của X là

Tdiệt phân trọn vẹn hỗn hợp E tất cả 2 este X, Y solo chức, đồng phân, mạch hsinh sống, bởi một lượng dung dịch NaOH vừa đủ chiếm được 13,2 gam hỗn hợp 2 muối (Z) cùng 7,8 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol (chỉ rộng kém nhẹm nhau 1 nguyên ổn tử C vào phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn của X cùng Y:

Cho 7,34 gam các thành phần hỗn hợp E bao gồm hai este mạch hngơi nghỉ X với Y (hầu như tạo nên do axit cacboxylic và ancol; MX Y 2. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được H2O, Na2CO3 cùng 0,05 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X vào E là

Hỗn đúng theo X có 3 este 1-1 chức, chế tạo ra thành từ bỏ cùng một ancol Y cùng với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ bao gồm đội -COOH); trong các số đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau với một axit ko no (có đồng phân hình học tập, cất nhì links pi trong phân tử). Thủy phân trọn vẹn 11,76 gam X bởi hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau bội nghịch ứng thu được 1,792 lkhông nhiều khí (đktc) và cân nặng bình tăng 4,96 gam so với lúc đầu gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được CO2 cùng 7,92 gam H2O. Phần trăm cân nặng của este không no vào X có giá trị ngay gần nhất với giá trị nào sau đây?

Hỗn phù hợp E có 2 este 1-1 chức, mạch hở. Đun lạnh 8,96 gam E với lượng đủ dung dịch KOH thì thu được hỗn hợp muối hạt X với tất cả hổn hợp Y có 2 ancol đồng đẳng liên tục. Đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được 7,04 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của este tất cả phân tử khối hận nhỏ rộng vào E là

Thủy phân hoàn toàn một este E trong 500 ml hỗn hợp NaOH 3M, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được 132,9 gam chất rắn và m gam khá một ancol no, đơn chức, mạch hở X. Oxi hóa trọn vẹn m gam ancol X thu được tất cả hổn hợp Y gồm anđehit, axit, ancol dư với nước. Chia hỗn hợp Y thành 3 phần bởi nhau:

Phần 1: Cho vào hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thu được 54 gam Ag.