Hệ thống tài khoản ngân hàng

– Hiểu được hạng mục về Loại, Tài khoản tổng thích hợp những cấp;– Hiểu được hướng dẫn về công dụng; câu chữ làm phản ánh; kết cấu; tính chất; giải pháp msinh hoạt tài khoản chi tiết của từng tài khoản tổng hợp


Hệ thống tài khoản Ngân sản phẩm Nhà nước và hệ thống tài khoản của các TCTD vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành. Cả nhì khối hệ thống thông tin tài khoản hầu như áp dụng mã hóa theo khối hệ thống số thập phân các bậc cùng được sắp xếp theo trình tự: Loại, thông tin tài khoản tổng thích hợp những cấp, tài khoản phân tích, cam kết hiệu chi phí tệ.

You watching: Hệ thống tài khoản ngân hàng

a. Loại:

Loại là hình thức phân tổ tài khoản theo câu chữ nhiệm vụ tốt các loại gia tài. Mỗi loại bao gồm 1 số tài khoản làm phản hình họa hoạt động vui chơi của một nhiệm vụ hay là 1 loại gia sản làm sao đó. Cả nhị hệ thống thông tin tài khoản đa số sắp xếp thành 9 các loại, trong các số đó các loại 1,2,3 có những nhóm tài khoản phản bội hình họa gia sản của NHNN với TCTD; các loại 4 gồm đội tài khoản phản bội ảnh nợ đề xuất trả; các loại 5 bao gồm những thông tin tài khoản bội nghịch hình ảnh hoạt động tkhô giòn toán; nhiều loại 6 bao gồm những thông tin tài khoản bội phản hình họa vốn với quỹ của NH; một số loại 7, 8 gồm các TK làm phản hình ảnh các khoản thu nhập, ngân sách,; một số loại 9 có các TK ngoại bảng. Loại ký kết hiệu bằng văn bản số Ả rập, bắt đầu từ số 1 cho số chín trong các số đó từ bỏ hàng đầu mang đến số 8 giành riêng cho những tài khoản vào bảng cân đối kế tân oán, số cửu dành riêng cho các thông tin tài khoản xung quanh bảng bằng vận kế toán thù.

Các các loại trong khối hệ thống thông tin tài khoản của NHNN với hệ thống tài khoản của TCTD:

*

b. Tài khoản tổng hợp

Tài khoản tổng vừa lòng trong khối hệ thống thông tin tài khoản hiện hành của NHNN và tổ chức tín dụng thanh toán được bố trí thành 5 cung cấp, từ bỏ cấp 1 đến cấp cho 5.

Tài khoản tổng thích hợp cấp cho 1 dùng làm chi tiết hóa Loại, được kí hiệu vày 2 chữ số, chữ số trước tiên chỉ Loại và chữ số trang bị hai là đồ vật từ của TKTH vào Loại ;

Tài khoản tổng hợp cấp cho 2 dùng để làm chi tiết hóa thông tin tài khoản tổng thích hợp cung cấp 1, được kí hiệu vị 3 chữ số, hai chữ số đầu là số hiệu TKTH cấp cho 1 cùng chữ số thiết bị ba là số máy từ bỏ của TKTH cung cấp 2 trong TKTH cung cấp 1;

Tài khoản tổng hợp cung cấp 3 dùng để chi tiết hoá TKTH cấp cho 2, được kí hiệu bởi 4 chữ số, tía chữ số đầu là số hiệu TKTH cấp 2 cùng chữ số thiết bị tứ là số hiệu của TKTH cung cấp 3 trong TKTH cấp cho 2;

Phương thơm pháp mã hóa số hiệu tài khoản tổng hợp nội nước ngoài bảng được sắp xếp theo khối hệ thống số thập phân các cung cấp, được khái quát nlỗi sau:

Loại –> TKTH cấp 1 –> TKTH cấp 2 –> ….. –> TKTH cung cấp 5

Ví dụ vào hệ thống thông tin tài khoản của những TCTD:

*

Thống đốc NHNN mức sử dụng tính chất thống duy nhất của các thông tin tài khoản tổng vừa lòng cấp cho 1, cấp cho 2, cung cấp 3, còn thông tin tài khoản tổng thích hợp cung cấp 4, cấp cho 5 bởi vì Tổng người đứng đầu (giám đốc) các NHTM (TCTD) giải pháp phù hợp cùng với văn bản hoạt động vui chơi của từng đơn vị chức năng.

See more: Dragon Ball Super Đám Cưới Của Vegeta Và Bulma Cuoi Nhau, Just A Moment

c. Tài khoản bỏ ra tiết:

Theo cơ chế của NHNN, số hiệu thông tin tài khoản cụ thể có nhị thành phần là số hiệu tài khoản tổng đúng theo với tè khoản. Số đái khoản thua cuộc thông tin tài khoản tổng đúng theo, ký hiệu tiền tệ với biện pháp nhau bằng một dầu chnóng (.)

Để Ship hàng đến câu hỏi cai quản, marketing ngoại tệ trên dãy số của số hiệu tài khoản bao gồm thêm ký hiệu tiền tệ mang đến từng loại nước ngoài tệ. Từng loại ngoại tệ được mã hoá bằng nhị chữ số ban đầu từ 00 đến 99. Ký hiệu ngoại tệ được ghi vào bên nên của tài khoản tổng hợp cùng trước đái khoản.

do vậy số hiệu thông tin tài khoản cụ thể theo luật có dạng chung;

XXXX XX . X(XX…)

Chú giải:XXXX: Tài khoản tổng phù hợp cấp cho 3XX : Ký hiệu tiền tệX(XX..): Số đồ vật tự thông tin tài khoản chi tiết (đái khoản).

See more: Top 6 Phần Mềm Cắt Ghép Video Bằng Adobe Premiere, 3 Bước Cắt Video Bằng Adobe Premiere Cực Đơn Giản

Nhìn chung, đối với tài khoản cụ thể (tiểu khoản), khối hệ thống thông tin tài khoản kế tân oán chỉ giới thiệu kim chỉ nan thông thường, giành quyền đưa ra quyết định về văn bản tương tự như số lượng tài khoản chi tiết đến từng đơn vị chức năng kế toán thù ngân hàng. lấy một ví dụ, vào mô hình ngân hàng tiến bộ được cung ứng vì công nghệ tiên tiến, tài khoản cụ thể người tiêu dùng được cấu tạo theo như hình thức:

*

Các tài khoản cụ thể phần lớn được đính chặt với cùng 1 Mã Sản Phẩm nhất quyết. Mã sản phẩm vẫn chính sách phần đông báo cáo, đặc điểm, phương pháp hoạt động và khẳng định tài khoản sổ loại tổng đúng theo của tài khoản người tiêu dùng. Mọi giao dịch so với tài khoản người tiêu dùng được update vào từng tài khoản chi tiết cùng tài khoản sổ chiếc vẫn chỉ update lợi nhuận tổng hòa hợp (Nợ, Có) của cục bộ các thông tin tài khoản chi tiết thuộc thông tin tài khoản sổ dòng đó. Tài khoản chi tiết của bạn được quản lý trên Module tnham hiểm riêng biệt.