Chiết tự chữ hán là gì? cách nhớ và học tiếng trung siêu nhanh! ⇒by tiếng trung chinese

1. (Động) Gãy, bẻ gãy. ◎Như: “phân tách đoạn nhất cnạp năng lượng thú chi” 折斷一根樹枝 bẻ gãy một cành cây. ◇Đỗ Mục 杜牧: “Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu” 折戟沉沙鐵未消 (Xích Bích hoài cổ 赤壁懷古) Ngọn kích gãy chìm trong kho bãi mèo (vẫn thọ ngày) mà sắt vẫn không tiêu.2. (Động) Phán đân oán. ◎Như: “tách ngục” 折獄 phán đoán thù hình lao tù, “chiết trung” 折衷 ổn định thích hợp đúng, không thái thừa ko chưa ổn.3. (Động) Uốn cong, bẻ cong. ◇Tấn Tlỗi 晉書: “Ngô bất năng vi ngũ đẩu mễ tách yêu” 吾不能為五斗米折腰 (Đào Tiềm truyện 陶潛傳) Ta cấp thiết bởi năm đấu gạo (mà lại chịu) khom lưng.4. (Động) Phục, bội phục. ◎Như: “phân tách phục” 折服 bội phục.5. (Động) Gấp, xếp. ◎Như: “tách cân” 折巾 cấp khăn. § Cũng như 摺.6. (Động) Nhún. ◎Như: “chiết ngày tiết hạ sĩ” 折節下士 nhún mình mình tiếp kẻ sĩ.7. (Động) Trách nát bị, hạch sách. ◇Sử Kí 史記: “Ư kyên ổn diện tách đình tránh” 於今面折廷爭 (Lữ Thái Hậu bổn định kỉ 呂太后本紀) Nay hoạnh hoẹ ngay lập tức mặt sinh sống vị trí triều đình.8. (Động) Hủy đi. ◎Như: “tách khoán” 折券 diệt văn từ bỏ nợ đi.9. (Động) Chết non. ◎Như: “yểu chiết” 夭折, “đoản chiết” 短折 đa số nghĩa là chết non cả.10. (Động) Tổn thất, tổn hao. ◎Như: “tách bản” 折本 lỗ vốn, “tách thọ” 折壽 tổn định tbọn họ.11. (Động) Trừ giảm. ◎Như: “phân tách khấu” 折扣.12. (Động) Đổi đem, đền cố gắng. ◎Như: “chiết sắc” 折色 lấy cái này đền rồng cầm cố dòng tê, “dĩ mễ phân tách tiền” 以米折錢 đem gạo đổi rước tiền.13. (Động) Đắp khu đất làm vị trí tế.14. (Động) Đổi pmùi hương hướng.15. (Danh) Sự băn khoăn, vấp váp bửa, thua cuộc. ◎Như: “bách phân tách bất hồi” 百折不回 trăm (nghìn) vấn đề không (có tác dụng cho) sờn.16. (Danh) Số phân chia thập phân. ◎Như: bảy phần mười Hotline là “thất chiết” 七折, tám phần mười Call là “chén chiết” 八折, 75 Phần Trăm điện thoại tư vấn là “thất ngũ chiết” 七五折.17. (Danh) Đồ tống táng thời cổ.18. (Danh) Tên một đường nét viết chữ Hán, ngoạch qua 1 bên.19. Một âm là “đề”. (Tính) “Đề đề” 折折 nhàn nhã, nhàn hạ.

You watching: Chiết tự chữ hán là gì? cách nhớ và học tiếng trung siêu nhanh! ⇒by tiếng trung chinese


① Bẻ gẫy.② Phán đoán, nhỏng tách lao tù 折獄 phán đoán hình lao tù, tách trung 折衷 hóa học chính sự ngờ, v.v.③ Cong, sự gì chưa hẳn là việc được thẳng trong cả Hotline là tách. Nlỗi chuyển phân tách 轉折, chu tách 周折 phần lớn là ý nghĩa sâu sắc gàng quải mắc míu cả. Nghiêng mình sấp xuống Gọi là khánh phân tách 磬折.④ Nhún, như tách máu hạ sĩ 折節下士 nhún bản thân tiếp kẻ sĩ.⑤ Toả phân tách, vấp té. Như bách phân tách bất hồi 百折不回 trăm lần toả phân tách không trùng.⑥ Bẻ bắt, nhỏng diện tách đình tách 面折廷諍 hạch sách giữa khía cạnh ở nơi triều đình.⑦ Huỷ đi, nlỗi phân tách khoán 折券 huỷ văn từ bỏ nợ đi.⑧ Ckhông còn non, nlỗi yểu phân tách 夭折, đoản phân tách 短折 đều tức là bị tiêu diệt non cả.⑨ Số vẫn phân tách, như số gì chia mười phần vật dụng bảy Call là thất chiết 七折, phần vật dụng tám Điện thoại tư vấn là chén phân tách 八折, 75 Phần Trăm hotline là thất ngũ tách 七五折, v.v.⑩ Thiếu thốn, như phân tách bản 折本 lỗ vốn.⑪ Sóng ngang, đền vắt. Như tách sắc đẹp 折色 đem tính năng này đền rồng cầm mẫu cơ.⑫ Ðắp khu đất làm khu vực tế.⑬ Ðồ tống táng.⑭ Một âm là đề. Ðề đề 折折 dẽ dàng, an nhàn.
① Gãy, bẻ gãy: 折斷腿 Gãy cẳng; 折斷一根樹枝 Bẻ gẫy một cành cây; 其子好騎,墮而折其髀 Người con đắm đuối cỡi ngựa, bổ gãy đùi (Hoài Nam tử); ② Hao tổn, tổn định thất: 損兵折將 Hao binch tổn tướng; ③ Chết: 天折 Chết non, bị tiêu diệt yểu; ④ Quay lại, lộn lại, trsống về: 走了半路又折回來 Đi được nửa con đường lại trnghỉ ngơi về. ⑤ Gập, gấp, xếp: 折衣服 Gấp quần áo; 折尺 Thước xếp; ⑥ Trừ, giảm, khấu, chiết giá: 九折 Trừ 10%; 八五折 Chiết giá bán 15%; 七折八釦 Khấu đầu khấu đuôi; ⑦ (Tính) bằng, tính ra, biến đổi, quy ra: 一個牛工折兩個人工 Một công trâu bằng nhì công người; 這筆外幣折成越南盾是多少? Số nước ngoài tệ này thay đổi ra được bao nhiêu đồng Việt Nam?; ⑧ Phục: 心折 Cảm phục; ⑨ Quanh teo, trắc trở, vấp váp bổ, toả chiết: 曲折 Quanh co, khúc chiết; 百折不回 Trăm ngàn vấn đề cũng ko nản chí lòng; ⑩ (văn) Phán đoán: 折獄 Phán đoán thù hình ngục; ⑪ (văn) Nhún: 折節下士 Nhún bản thân tiếp kẻ sĩ; ⑫ (văn) Bẻ bắt: 面折廷諍 Bắt bẻ ngay lập tức phương diện thân nơi triều đình; ⑬ (văn) Huỷ bỏ: 折券 Huỷ bỏ văn uống trường đoản cú (giấy) nợ; ⑭ Sổ: 摺子 (Quyển) sổ con; 存摺 Sổ gởi tiền tiết kiệm. Xem 折 , .

See more: Hướng Dẫn Xem Tin Nhắn Lưu Trữ Trên Messenger Iphone, Cách Xem Tin Nhắn Lưu Trữ Trên Messenger Iphone


(khn) ① Lộn, lộn nhào: 折跟頭 Lộn nhào; ② Đổ ụp xuống: 一失手,把一碗湯都折了 Lỡ tay, bát canh đổ ụp xuống; ③ Đổ qua đổ lại: 水太熱,用兩個碗來回折一折就涼了 Nước nóng quá, đem nhị chiếc chén đổ qua đổ lại mang lại nguội. Xem 折 , .
① Gãy: 棍子折了 Chiếc gậy gãy rồi; 折戟沉沙鐵未消 Cây kích gãy ngập trong mèo, Fe còn chưa tiêu (Đỗ Mục: Xích Bích hoài cổ); ② Hao tốn, lỗ: 折本 Hụt vốn, lỗ vốn; ③ (Họ) Chiết. Xem 折 , .

See more: Tổng Hợp Cách Tắt Nguồn Máy Tính Bằng Bàn Phím Win 10/7 Đơn Giản


Bẻ gãy. Nghĩa bóng chỉ sự khổ cực, bị quấy rầy và hành hạ. Cung oán ngâm khúc bao gồm câu: » Kìa những kẻ thiên ma bạch phân tách « — chịu đựng khuất phục. Cam lòng — Chết yểu, chết tthấp — Đáng lẽ cần hiểu Triết.

cha chiết 波折 • bá lăng tách liễu 霸陵折柳 • bách phân tách 百折 • bách phân tách bất hồi 百折不回 • bách chiết thiên hồi 百折千回 • bách chiết thiên ma 百折千磨 • chiết phân phối 折半 • chiết trở nên 折變 • chiết cựu 折舊 • tách để mắt tới 折閱 • chiết đoạn 折断 • tách đoạn 折斷 • chiết hoa 折花 • phân tách hồi 折回 • chiết khấu 折扣 • phân tách liễu 折柳 • tách ma 折磨 • chiết ngục 折獄 • chiết quế 折桂 • chiết toả 折剉 • chiết toả 折挫 • chiết tổn định 折損 • tách trung 折中 • tách trung 折衷 • tách tụng 折訟 • tách con đường 折線 • tách từ bỏ 折字 • tách xạ 折射 • chiết xung 折衝 • phân tách yêu thương 折腰 • đưa chiết 轉折 • đả phân tách 打折 • đoản chiết 短折 • hoành chiết 横折 • hoành chiết 橫折 • khúc tách 曲折 • ma tách 磨折 • toả tách 挫折 • yểu tách 夭折 • yểu phân tách 殀折
• Không hầu dẫn - 箜篌引 (Tào Thực)• Mai Pha - 梅坡 (Từ Cơ)• Phụng sđọng tuần kiểm lưỡng gớm lộ chủng trái trúc sự tất nhập Tần nhân vịnh - 奉使巡檢兩京路種果樹事畢入秦因詠 (Trịnh Thẩm)• Sơn lâu xuy địch tống Trương Thúc Hổ quy Ngô Tùng - 山樓吹笛送張叔虎歸吳淞 (Tiền Đỗ)• Sơn quỷ - 山鬼 (Khuất Nguyên)• Thù chỏng công loài kiến quá - 酬諸公見過 (Vương Duy)• Tống O.E. quân huề lan quy quốc - 送O·E·君攜蘭歸國 (Lỗ Tấn)• Tự quân đưa ra xuất hĩ - 自君之出矣 (Nguyễn Húc)• Văn khốc giả - 聞哭者 (Bạch Cư Dị)• Xuân tận nhật du hậu hồ khuyến mãi Lưu Khởi Cư (Lưu thời pmùi hương thiêu dược) - 春盡日遊後湖贈劉起居(劉時方燒藥) (Từ Huyễn)