Hàm Nối Chuỗi Có Điều Kiện Trong Excel

Ta phần đa đã biết đến kĩ thuật tách chuỗi, tách bóc địa chỉ, bọn họ tên… sử dụng SUBSTITUTE. Ngược lại, ta cũng đều có kĩ thuật ghép chuỗi bằng các hàm như CONCATTEXTJOIN hay các hàm UDF (User-defined function). Trong nội dung bài viết này, ta đang đi vào cụ thể một ví dụ: hàm TEXTJOIN ghép chuỗi thỏa mãn điều kiện. Đây là hàm chỉ bao gồm trong phiên bạn dạng Office 365 và 2019, vì vậy với những phiên bạn dạng cũ hơn, các chúng ta có thể tham khảo những hàm khác trong link cuối bài viết.

Bạn đang xem: Hàm nối chuỗi có điều kiện trong excel


Hàm TEXTJOIN ghép chuỗi thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại trong Excel

Ta có ví dụ sau:

*

Yêu cầu: Liệt kê những thành phố theo từng quốc gia, ngăn cách bởi vệt phẩy.

Xem thêm: Giá Trị Tờ 2 Đô Năm 1776 Series 2003 Giá Bao Nhiều, 2,5 Triệu Đồng Một Tờ 2 Usd

Giải:

Hàm TEXTJOIN phối hợp cùng hàm IF sẽ góp ta làm điều này. Công thức tại chỗ này là:

=TEXTJOIN(“, “,TRUE,IF($A$2:$A$16=$E2,$B$2:$B$16,””))

Sau đó kéo cách làm cho đa số ô còn lại. Ta bao gồm kết quả:


*

*
Trong Office 365 ta ko bắt buộc áp dụng Ctrl + Shift + Enter nhằm trả về công dụng hàm mảng

Giải thích

Ta sẽ thuộc diễn giải bí quyết này như sau:

Hàm TEXTJOIN bao hàm các đối số:

=TEXTJOIN(delimiterignore_texttext1, text2…)

delimiter: kí tự phân cách các chuỗi làm việc dạng TEXT, được ghi trong vệt nháy kép.

ignore_text: giá trị TRUE sẽ làm lơ những ô trống, FALSE bao tất cả những ô trống.

text1, text2: những chuỗi yêu cầu ghép bằng TEXTJOIN

Trong đối số sản phẩm 3 text1 ta lồng vào hàm IF với ý nghĩa như sau:

=IF(vùng điều kiện=điều kiện,vùng cất chuỗi đề xuất ghép,giá trị rỗng)

Từ kia Excel vẫn xét từng ô vào vùng điều kiện có thỏa mãn điều khiếu nại không với trả về quý hiếm tương ứng. Tác dụng từ chức năng Evaluate Formula của ta như sau:

*
Xét từng quý giá trong mảng điều kiện với điều kiện thứ nhất là Indonesia

*
Đưa về TRUE/FALSE

*
Trả về mảng những giá trị đúng và sai

*
Kết quả cuối

Trong trường phù hợp này, hàm IF vẫn trả về cả hiệu quả của 2 trường hợp đúng với sai. Do vậy, nếu ta đặt ignore_text bằng FALSE, tác dụng ta nhận được sẽ bao hàm cả hầu như giá trị rỗng như sau: