Trong bài này bọn họ sẽ khám phá về những hàm DATE & TIME trong Excel. Excel có sẵn nhiều hàm xử lý thời gian giúp bạn cũng có thể đánh dấu tài liệu theo thời hạn một biện pháp nhanh chóng. Tuy nhiên cũng có khá nhiều hàm rất có lợi mà bạn không biết và ít khi sử dụng, phải trong nội dung bài viết tìm hiểu các hàm giải pháp xử lý Date cùng Time này mình đang tổng vừa lòng lại để giúp đỡ bạn dễ dãi tìm đọc hơn.

Bạn đang xem: Hàm ngày tháng

*


*

1. Hàm Year, Month, Day

Để bóc tách các cực hiếm year, month, day vào một ngày cụ thể nào kia thì ta thường dùng 3 hàm cách xử trí là hàm YEAR, hàm MONTH và hàm DAY.

Cú pháp:


Trong đó: Serial_number là con số đại diện cho một ngày cụ thể như thế nào đó.

Bài viết này được đăng tại


Kết trái trả về ở ô B1 là 2016

2. Hàm Date

Định dạng hiệu quả trả về của hàm DATE dựa vào vào định hình mà bạn nhập vào. Ví dụ bạn nhập bạn nhập ngày - mon - năm thì công dụng nó trả về là ngày - mon - năm. Ngược lại bạn nhập vòa vào tháng - ngày - năm thì nó trả về là tháng - ngày - năm.

Cú pháp:


Ví dụ: Để cùng thêm một số trong những ngày vào trong 1 ngày gồm định dạng mm/dd/yyyy, áp dụng công thức dễ dàng và đơn giản như sau.


Ví du trên ta thấy cho một ngày 23 và ao ước tìm ngày 28 thì ta cộng thêm 5 vào ngày 23.

Trên là ví dụ cộng thêm ngày. đưa sử hiện thời bạn cần cộng thêm cả năm, tháng với ngày thì sẽ áp dụng hàm DATE.


Lưu ý: Hàm DATE bao gồm ba đối số năm, tháng ngày. Excel đã tự nhận biết được rằng tháng 8 (6+2=8=August) tất cả 31 ngày phải sẽ tự đưa sang tháng tiếp sau (Ví dụ 23 August + 9 days = 1 September).

Xem thêm: Danh Sách Những Nhà Xe Đi Từ Sài Gòn Đến Đà Lạt Từ Sài Gòn, Top 15 Nhà Xe Giường Nằm Đi Đà Lạt Từ Sài Gòn

3. Hàm Current Date & Time

Hàm Current Date và Time là hàm trả về ngày tháng năm với giờ phút giây hiện tại. đưa sử lúc bạn nhập là 15:30:30 thì tác dụng nó vẫn trả về là 15:30:30.

Cú pháp:


4. Hàm Hour, Minute, Second

Các hàm này dùng để lấy phần giờ, phần phút cùng phần giây của một giá bán trị thời hạn nào đó.

Cú pháp:


Trong đó: Serial_number là biểu thức thời hạn hoặc một con số chỉ thời gian.

Ví dụ: đến giá trị của CELL A1 là 6:45:17, hãy rước phần giờ cảu ô tính này.


Như vậy tác dụng sẽ trả về là 6.

5. Hàm Time Function

Muốn thêm số giờ, số phút, số giây vào biểu thức thời gian trong Excel ta sử dụng hàm TIME.

Cú pháp:


Kết quả là 8:56:27, đây cũng là hiệu quả cần tìm.

Như vậy là bản thân đã reviews qua biện pháp sử dụng một vài hàm DATE & TIME trong Excel, các hàm này được áp dụng rất thường xuyên nên mong muốn bạn hiểu và biết những áp dụng nó vào thực tế.