Vâng ! câu hỏi gộp các ô thành 1 ô trong Excel là 1 việc làm quá dễ dàng và đơn giản và thân thuộc với nhiều bạn rồi.

Có lẽ nó là một trong những hành đụng được triển khai nhiều nhất lúc sử dụng Excel, duy nhất là đối với dân văn phòng công sở và nhất là Kế Toán.

Tuy nhiên, đó chỉ cần gộp ô, gộp hàng khi bạn chưa nhập tài liệu thôi. Còn nếu như như những ô, các hàng đó đã có tài liệu rồi thì sao?

Làm nắm nào nhằm gộp những hàng, các cột vào Excel vào thông thường một ô mà vẫn tồn tại dữ liệu? nếu như bạn đang chạm mặt khó khăn về vấn đề này thì hãy đọc bài phía dẫn sau đây nhé.

Trong bài viết này mình sẽ giải đáp một cách chi tiết và sâu sắc nhất cho chúng ta và đảm bảo người nào cũng có thể có tác dụng được thành công một cách thuận lợi