Fes2 + h2so4 = fe2(so4)3 + h2o + so2

Câu 359349: Cho phản nghịch ứng: FeS2 + H2SO4 quánh nóng→ Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tỉ lệ số phân tử bị khử với số phân tử bị lão hóa là:

A.

You watching: Fes2 + h2so4 = fe2(so4)3 + h2o + so2

11 : 1

B. 15 : 2

C. 15 : 1

D. 11 : 2


Xác định số lão hóa của những nguyên tố để tra cứu chất oxi hoá cùng hóa học khử.

See more: Nên Mua Xe Máy Điện Hãng Nào Tốt Nhất, Xe Máy Điện Nào Tốt Nhất Hiện Nay

Viết quy trình oxi hóa và quá trình khử, cân đối từng quá trình.

Tìm hệ số thích hợp cho chất lão hóa và chất khử làm thế nào cho tổng số electron đến bởi tổng cộng electron dìm.

Đặt hệ số của những hóa học lão hóa cùng chất khử vào sơ trang bị phản bội ứng, từ kia tính ra hệ số các hóa học khác. Từ đó xác định được tỉ lệ thành phần số phân tử bị khử với số phân tử bị oxi hóa.

See more: Những Trang Web Được Yêu Thích Nhất Việt Nam Hiện Nay, Những Trang Web Hay Được Yêu Thích Nhất Việt Nam


Giải chi tiết:

Xác định số oxi hóa của những nguim tố hóa học đổi khác vào làm phản ứng:

*

Vậy phương trình chất hóa học được cân bằng là:

2FeS2 + 14H2SO4 đặc nóng→ Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O

Vậy số phân tử bị khử là 15, số phân tử bị oxi hóa là 2. Tỉ lệ số phân tử bị khử với số phân tử bị lão hóa là 15 : 2.

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền công ty quản: cửa hàng Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát