Trước sự mở ra của Windows 10, trước đấy là Windows 8, 8.1, Windows 7 vẫn giữ cho chính mình một vị cụ riêng, vị Windows 7 nhẹ, đơn giản, áp dụng ổn định với vớ cả phần mềm và game.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

12guns.vn chia sẻ link download Windows 10, 11, 7, 8.1, XP, Vista; Office 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003; mẹo nhỏ Windows 10, 11 & các ứng dụng khác đến người tiêu dùng Việt Nam