Khi xin nghỉ việc không lương, việc lựa chọn một mẫu đơn chuẩn là rất quan trọng, nhất là với những trường hợp nghỉ việc trong thời gian dài. Vậy, mẫu đơn xin nghỉ không lương 2022 chuẩn nhất hiện nay thế nào?


*

Câu hỏi: Sắp tới tôi dự định xin nghỉ không lương trong 02 tuần, công ty yêu cầu phải có đơn xin nghỉ việc. Vậy tôi cần sử dụng mẫu đơn xin nghỉ nào để nộp cho công ty? Tôi cảm ơn! – Nguyễn Hằng (Đà Nẵng).

Bạn đang xem: Đơn xin nghỉ phép không lương


Người lao động được nghỉ không lương khi nào?

Bên cạnh nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, người lao động còn được tạo điều kiện để nghỉ không lương. Điều này được quy định rõ tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật Lao động như sau:

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Như vậy, người lao động nghỉ không lương 01 ngày với một trong các lý do sau:

- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết;

- Cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài ra, trường hợp người lao động muốn nghỉ không lương dài ngày với các lý do khác thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Theo đó, khi nghỉ không lương người lao động phải thông báo với người sử dụng lao động và có thể có thêm đơn xin nghỉ không lương.

Mẫu đơn xin nghỉ không lương 2022 thế nào? (Ảnh minh họa)

Mẫu đơn xin nghỉ không lương hiện nay thế nào?

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ không lương dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty (1)………………………….

- Trưởng phòng Nhân sự (2)

- Trưởng (3)……………....………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………………….....

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………......

Đơn vị công tác:………………………………………………………………...

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………...

Số điện thoại liên hệ khi cần: …………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc công ty, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng (4)……………. cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày …. tháng …. năm…. đến ngày …. tháng …. năm…..

Xem thêm: Cài Đặt Giới Hạn Băng Thông Wifi Viettel Dễ Dàng, Cách Giới Hạn Băng Thông Wifi Modem Zte Viettel

Lý do xin nghỉ (5):………………………….....................................................

……………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho (6) ………………….. trong suốt thời gian tạm nghỉ.

Các công việc được bàn giao (7):……………………………………………...

……………………………………………………………………………………

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

………, ngày …… tháng …… năm....

Giám đốc

(Duyệt)

Trưởng phòng Nhân sự(Xác nhận)

Người quản lý(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ không lương:

(1) Phụ thuộc vào nơi người lao động làm việc: công ty, cơ quan, đơn vị, tổ chức,…

(2) Người lao động nên nắm rõ cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để ghi chính xác bộ phận quản lý nhân sự có thẩm quyền.

(3) (4) Bộ phận, đơn vị quản lý trực tiếp người lao động.

(5) Ghi rõ lý do xin nghỉ, lý do càng chi tiết, càng hợp lý thì đơn xin nghỉ càng dễ được chấp thuận, phê duyệt.

(6) Ghi rõ họ tên, chức vụ, phòng/ban/bộ phận, thông tin liên lạc của người đảm nhiệm phần việc trong thời gian người lao động nghỉ.

(7) Ghi chi tiết các công việc bàn giao, càng chi tiết bao nhiêu người tiếp nhận càng dễ dàng thực hiện công việc bấy nhiêu và thuận lợi cho người có thẩm quyền xét duyệt đơn.

 

Trường hợp nào nghỉ việc không lương vẫn được đóng BHXH?

Tại khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH chỉ rõ, người lao động không làm việc và không hưởng lương từ đủ 14 ngày trở lên trong 01 tháng thì không đóng BHXH của tháng đó, thời gian để tính hưởng BHXH sẽ trừ đi khoảng thời gian này.

Ngoài ra, khoản 1.7 Điều 38 Quyết định 959/BHXH cũng quy định:

“Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Như vậy, theo những quy định trên, người lao động nghỉ việc không lương vẫn được đóng BHXH khi:

- Nghỉ việc không hưởng lương dưới 14 ngày;