Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường phù hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, bí quyết tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, bí quyết tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần Hình hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích s xung quanh và diện tích nhị đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm là a, chiều rộng là b và độ cao là h.

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta đem chu vi dưới mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- mong muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt đáy bằng tổng của chiều dài và chiều rộng lớn nhân cùng với 2.

- Diện tích mặt dưới bằng tích của chiều dài cùng chiều rộng.

2. Một số trong những dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích s xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng luật lệ tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 8cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 4cm.

Bài giải

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, search chu vi lòng hoặc chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- search tổng chu vi lòng theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng nuốm vào bí quyết để tìm các đại lượng chưa biết.

Ví dụ. mang đến hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 217,5m2 cùng nửa chu vi mặt dưới bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán gồm lời văn (thường là tìm diện tích hộp, căn phòng, đánh tường …)

Phương pháp: Cần xác minh xem diện tích s cần tìm kiếm là diện tích xung xung quanh hay diện tích s toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích s xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ. 1 căn phòng mẫu mã hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Fan ta ao ước quét vôi các bức tường xung quanh và trằn của căn nhà đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung quanh của căn hộ đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của căn hộ đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích đề nghị quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài xích tập vận dụng

Bài 1.

Xem thêm: Top 10 Ứng Dụng Hay Trên Cydia Ios 7 Của Iphone 5, 4S, 4, 10 Ứng Dụng Cydia Hay Nhất Cho Iphone Ideas

Một hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và chiều cao 15cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 9m, chiều rộng kém chiều dài 3m và chiều cao dài 4m. Bạn ta buộc phải quét vôi tường và xà nhà trong căn hộ đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích những cửa và cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. một chiếc thùng ko nắp ngoại hình hộp chữ nhật, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài và kém chiều nhiều năm 1,2m, độ cao dài 1,5m. Fan ta tô cả khía cạnh trong cùng mặt không tính của thùng, cứ 2m2 thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn vẫn sơn kết thúc cái thùng đó.

Bài 4. một cái thùng làm ra hộp chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4dm, chiều cao 3,5dm và mặc tích một lòng là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của loại thùng đó.

Bài 5. Hải buộc phải làm 2 dòng thùng hình lập phương bởi sắt không có nắp đậy cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải nên cần bao nhiêu m2 sắt?

b) Hải tính sơn cả bên trong và bên ngoài 2 cái thùng kia thì yêu cầu mua bao nhiêu kg sơn, hiểu được cứ 20m2 thì đề xuất 5kg sơn?

Bài 6. Hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s đáy là 25,7dm2, diện tích xung xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s toàn phần là 25,27dm2, diện tích s đáy là 625cm2. Hỏi diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Bài 8. cho 1 hộp giấy hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 1,2dm, chiều rộng lớn là 5cm, độ cao là 6cm. Tính diện tích s toàn phần của vỏ hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của một hình hộp chữ nhất, biết chiều nhiều năm 12m6dm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, độ cao 5m50cm.

Bài 10. Một chống họp hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là , chiều rộng nhát chiều dài 20dm, chiều cao 35dm. Bạn ta ý muốn quét vôi trần nhà và tứ bức tường phía trong phòng. Hiểu được diện tích những cửa là 22,5m2. Tính diện tích s cần quét vôi.

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube 12guns.vn


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, 12guns.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa đào tạo lớp 6 mang lại con, được tặng kèm miễn phí khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đk học test cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!