địa lí 12 bài 23


a) Hãy tính tốc độ lớn lên quý hiếm cung ứng ngành tdragon trọt mang lại từng team cây cỏ (rước năm 1990 = 100%).

You watching: địa lí 12 bài 23

b) Dựa bên trên số liệu vừa tính, hãy vẽ bên trên thuộc hệ trục tọa độ các con đường biểu diễn tốc độ vững mạnh giá trị cung ứng của các đội cây trồng.

c) Nhận xét đến mối quan hệ giữa vận tốc lớn lên với sự thay đổi cơ cấu quý hiếm thêm vào ngành tdragon trọt. Sự biến hóa bên trên phản ảnh điều gì vào cung ứng hoa màu, thực phẩm cùng trong Việc phát huy thế mạnh mẽ của công nghiệp nhiệt đới gió mùa ?

Trả lời:

a) Tốc độ vững mạnh giá trị tiếp tế ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cối (lấy năm 1990 = 100%)

*


b) Vẽ biểu đồ

Biểu thiết bị tốc độ tăng trưởng quý hiếm cung cấp của những nhóm cây xanh làm việc việt nam quy trình tiến độ 1990-

2005

 

*

c) Nhận xét:

Về tốc độ tăng trưởng (quy trình 1990-2005):


+ Cây công nghiệp bao gồm tốc độ lớn lên nhanh độc nhất (tăng 282,3%), tiếp theo là cây rau xanh đậu (tăng 156,8%). Cả hai nhóm cây này đều có vận tốc vững mạnh cao hơn nữa tốc độ phát triển của ngành trồng trọt.

+ Cây lương thực, cây nạp năng lượng quả cùng cây không giống có vận tốc lớn lên phải chăng hơn vận tốc tăng trưởng của ngành tLong trọt.

 Về sự chuyển đổi cơ cấu

Cơ cấu giá trị cấp dưỡng ngành trồng trọt của nước ta năm 1990 cùng năm 2005 (%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây nạp năng lượng quả

Cây khác

1990

100,0

67,1

7,0

13,5

10,1

2,3

2005

100,0

59,2

8,3

23,7

7,3

1,5

Từ năm 1990 mang lại năm 2005, cơ cấu quý giá cấp dưỡng ngành tLong trọt sinh sống việt nam tất cả sự đổi khác theo hướng:

+ Giảm tỉ trọng cây hoa màu, cây nạp năng lượng quả cùng cây khác.


+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau đậu.

- Giữa vận tốc phát triển và sự biến đổi cơ cấu tổ chức giá trị thêm vào ngành tdragon trọt tất cả quan hệ chặt chẽ với nhau.

+ Cây công nghiệp với cây rau xanh đậu tất cả vận tốc vững mạnh cao hơn tốc độ vững mạnh của ngành tdragon trọt, nhưng tỉ trọng bao gồm Xu thế tăng.

+ Cây hoa màu, cây nạp năng lượng quả cùng cây không giống bao gồm tốc độ phát triển phải chăng rộng vận tốc vững mạnh của ngành tdragon trọt, tuy vậy tỉ trọng gồm xu hướng bớt.

See more: Coi Đặc Công Vn Như Lực Lượng Đặc Biệt Hàng Đầu Thế Giới Là Hơi Chủ Quan!

- Sự biến hóa cơ cấu cực hiếm cung ứng ngành trồng trọt chứng tỏ:

+ Trong sản xuất hoa màu, thực phẩm, đã có Xu thế đa dạng hóa, những loại rau củ đậu được tăng nhanh chế tạo.

+ Nền NNTT nhiệt đới gió mùa càng ngày được phát huy gắng bạo phổi cùng với vấn đề tạo nên các thành phầm hàng hóa có giá trị cao.

Cho bảng số liệu:

Bảng 23.2. Diện tích gieo tLong cây lâu năm thường niên với cây công nghiệp lâu năm

(Đơn vị: ngàn ha)

*


a) Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo tLong cây lâu năm thường niên và cây lâu năm lâu năm trong vòng thời hạn trường đoản cú 1975 mang lại 2005.

b) Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích S cây công nghiệp (phân theo cây lâu năm hàng năm cùng cây công nghiệp lâu năm) có liên quan như thế nào tới việc biến hóa vào phân bổ cấp dưỡng cây công nghiệp ?

Trả lời:

a) Để đối chiếu Xu thế dịch chuyển diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm cùng lâu năm trong vòng thời gian 1975 - 2005, cũng tương tự ship hàng đến thắc mắc b), nên tính toán, up date số liệu, lập thành bảng nới nlỗi sau:

Cơ cấu diện tích gieo tdragon cây lâu năm ngơi nghỉ nước ta, tiến trình 1975 - 2005 (%)


Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp thọ năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


- Về vận tốc phát triển (năm 2005 đối với năm 1975): Diện tích cây lâu năm lâu năm tăng nkhô hanh hơn diện tích S gieo trồng cây công nghiệp thường niên.

+ So với năm 1975, diện tích S gieo trồng cây công ngbiệp nhiều năm năm 2005 tăng 1460,8 nghìn ha (tăng cấp 9,5 lần).

+ Cũng trong thời gian trên, diện tích S gieo tdragon cây lâu năm hàng năm tăng 651,4 ngàn ha (tăng gấp 4,1 lần). Riêng vào quy trình 1985 - 1990, diện tích S gieo trồng cây lâu năm hàng năm bớt, kế tiếp tăng dần đều.

- Về sự đổi khác cơ cấu (quá trình 1975 - 2005):

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây lâu năm hàng năm ngày càng sút, trường đoản cú 54,9% (năm 197-5) xuống còn 34,5% (năm 2005), bớt 20,4%.

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm không hoàn thành tăng, từ bỏ 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005), tăng đôi mươi,4%.

See more: Hướng Dẫn Cài Gcafe Cho Máy Nhà Thành Công 100%, Cách Cài Gcafe Tại Nhà Mien Phi

b) Sự biến hóa vào cơ cấu tổ chức diện tích S cây công nghiệp có tương quan rõ nét tới việc đổi khác vào phân bổ cây công nghiệp tự xuất hiện cùng cách tân và phát triển các vùng chăm canh cây công nghiệp, đa số là các cây công nghiệp nhiều năm.