Cách biểu đạt sự tăng/giảm trong task 1 IELTS - 12guns.vn Bạn đang xem: Decrease đi với giới từ như thế nào

Bạn đang xem: Giới từ tiếng anh là gì? định nghĩa, phân loại và cách sử dụng

*

*

Xem thêm: Nhà Lý Đã Tổ Chức Chính Quyền Trung Ương Và Địa Phương Ra Sao ?

*

*

*

Nhiều bạn luôn luôn “toát các giọt mồ hôi hột” mỗi lúc “chinh chiến” task 1 vì chưa rèn luyện nhiều cách biểu đạt khác nhau khi mô tả tình trạng “tăng”, “giảm” bên trên biểu đồ, dẫn đến cách viết lủng củng cùng lặp từ. Trong nội dung bài viết này, 12guns.vn sẽ share với bạn một trong những cách biểu đạt khác nhau để dễ dãi vượt “cửa ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng cồn từ

Động từ không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,...Bản thân các động từ này chỉ đơn thuần miêu tả nghĩa “giảm”, chúng đề nghị đi cùng những trạng từ để nhấn mạnh trạng thái. Các trạng từ bỏ mà bạn nên áp dụng đó là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,... Động từ có trạng thái: những động trường đoản cú này cũng mang nghĩa “giảm” nhưng phiên bản thân nó đã khái quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn, các bạn không cần sử dụng kèm với những trang trường đoản cú chỉ trang thái nữa. Chúng bao gồm: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài dùng những động từ để miêu tả, chúng ta có thể sử dụng các danh từ đi kèm với một số trong những tính tự để diễn đạt một cách đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số cách diễn tả khác

– The price sank to new low point

– The price went into không tính tiền fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went back to lớn the 2010 level

– The price fell to its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương từ bỏ như vậy, khi biểu đạt sự tăng lên của bảng biểu đồ, bạn có thể sử dụng:

a. áp dụng động từ

Verb không có trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased. Bản thân các động từ bỏ này chỉ đối kháng thuần miêu tả nghĩa “tăng”, nên đi cùng các trạng tự để nhấn mạnh vấn đề trạng thái. Các trạng từ nên sử dụng đó là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb bao gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các động tự này cũng sở hữu nghĩa “tăng” nhưng bản thân nó đã bao hàm nghĩa nhấn mạnh hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ kèm theo với một số trong những tính tự để miêu tả một cách phong phú hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số cách diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed to a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cao tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (gấp 4 lần)/ quintupled (gấp 5 lần)

– The price climbed/ soared khổng lồ a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period