Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm 60 đề kiểm tra quality học kì 1 gồm đáp án chi tiết kèm theo được tổng hòa hợp từ đề thi chính thức của các năm học trước.

Bạn đang xem: Đề thi hk1 toán 7


Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm đáp án


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Mỗi câu sau bao gồm nêu tứ phương án trả lời, trong những số đó chỉ có một giải pháp đúng. Nên lựa chọn phương án đúng (viết vào bài xích làm chữ cái đứng trước giải pháp được lựa chọn)

Câu 1: ví như

*
thì
*
bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết trái của phép tính

*

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hệ thức như thế nào đúng trong những hệ thức sau:

*

*

*

*

Câu 4 Số

*
là kết quả của phép tính:

*

*


*

*

Câu 5: hiệu quả của biểu thức

*
là :

*

*

*

D. -3

Câu 6: Trong những điểm sau:

*
, điểm nào không thuộc thiết bị thị của hàm số
*

A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: cho một đường trực tiếp cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong đều nhau được sinh sản thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8 tất cả bao nhiêu con đường thẳng đi sang 1 điểm thắt chặt và cố định và vuông góc với cùng một đường

A. 1

B. 2

C. 2

D. Vô số

Phần II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

*

*

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho vật dụng thị của hàm số

*
với m là hằng số đi qua điểm
*


a) xác định m

b) Vẽ đồ dùng thị của hàm số vẫn cho với mức giá trị m kiếm được ở câu a

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vuông góc với BC trên H. Bên trên tia đối của tia HA mang điểm D sao để cho HA = HD.

a) minh chứng rằng BC là tia phân giác của góc ABD

b) minh chứng rằng CA=CD

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 2

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện tại phép tính :

*

*

*

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

*

*

*

Bài 3 (1 điểm) 

Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài bố cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác tỉ lệ nghịch với những số 3 ; 4 ; 6

Bài 4 (3 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC

*

A. A(1 ;-1)

B. B (-1 ; 1)

*

D. IV

Câu 5. Số 2,12345 trực thuộc tập phù hợp số nào

A. Từ nhiên

B. Nguyên

C. Hữu tỉ

D. Vô tỉ

Dùng hình vẽ mặt dưới, với mang thiết: Tam giác A B C và mặt đường thẳng xy tuy vậy song với B C cắt các cạnh A B, A C thứu tự tại D cùng E, để trả lời các thắc mắc từ 6 đến 10

Câu 6. Góc

*
 cùng với góc nào sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

*

*

*

D. EAD

Câu 7. Góc

*
 là góc đối đỉnh của góc nào?

*

*

*

*

Câu 8.

Xem thêm: Fan Nhí Xin Chữ Kí Thì Khéo Léo Từ Chối, Nhưng Hỏi Số Điện Thoại Thì Mỹ Tâm Đọc Vanh Vách

Góc
*
 là góc trong cùng phía của góc nào?

*

*

*

*

Câu 9. Góc không tính tại đỉnh

*
của tam giác
*
là góc nào sau đây ?

*

*

*

D. Cả B cùng C phần nhiều đúng

Câu 10 . Tổng các góc nào sau đây bằng

*

*

*

*

D. Cả A, B, C phần đa đúng

B. TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): triển khai tính phải chăng (nếu bao gồm thể)

*

*

Bài 2 (1,5 điểm)

*

*Bài 3. (1,0 điểm)

Tính số đo những góc của tam giác

*
 biết bọn chúng tỉ lệ với những số 2 ; 3 ; 5.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại B với

*
, tia phân giác góc A cắt cạnh BC trên D. Trên cạnh AC đem E thế nào cho
*

a) Tính số đo các góc

*

b) chứng minh

*

c) hội chứng minh: DE là trung trực của AC

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) học sinh chọn câu vấn đáp đúng mang đến mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài bác (Ví dụ: Câu 1 lựa chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1. quý giá của lũy quá

*
 bằng

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Câu 2. tác dụng của

*
 bằng

*

*

*

*

Câu 3. Cho a là một số trong những tự nhiên, tóm lại nào tiếp sau đây đúng ?

A. A là một số hữu tỉ

C. A là một vài nguyên

B. A là một số trong những thực

D. Cả A, B,C các đúng

Câu 4. Điểm

*
thuộc thứ thị hàm số
*
thì x bằng

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Câu 5. Đại lượng y tỉ lệ nghịch cùng với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a nếu

*

B. Y-x=a

*

*

Câu 6. Có tác dụng tròn số 2,018 cho hai chữ số thập phân ta được công dụng là

A. 2,01

B. 2,02

C. 2,03

D. 2,3

Dùng hình vẽ bên dưới với giả thiết: Tam giác A B C gồm

*
. CD là tia đối của tia C B và đường thẳng xy / / AB, để trả lời các câu hỏi từ 7 tới 12