đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4

Đề thi Tân oán lớp 4 giữa học tập kì 1 là cỗ tổng hợp 70 đề thi thân học tập kì 1 lớp 4. Đề chất vấn giữa kì 1 lớp 4 môn Tân oán này sẽ là tài liệu tìm hiểu thêm tốt góp các thầy cô tất cả cơ sở ra đề đánh giá, góp các em học viên gồm thêm đề luyện tập nhằm củng nạm kỹ năng, sẵn sàng sẵn sàng chuẩn bị cho bài thi thân kì 1 lớp 4 tiếp đây.

You watching: đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4


Đề thi thân kì 1 Tân oán 4 năm 2021

Câu 1: (M1-1 điểm)

a. Số 37 682 900 được phát âm là:

A. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nhì nghìn chín trăm

B. Ba mươi bảy sáu trăm tám mươi nhị chín trăm

C. Ba mươi bảy triệu sáu tám nhị nghìn chín trăm

D. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám nhị nghìn chín trăm solo vị

b. Số Ba trăm linc năm triệu tư trăm sáu mươi nhì ngàn tám trăm mười tía được viết là:

A. 305 4trăng tròn 813

B. 305 462 813

C. 350 462 813

Câu 2: (M1- 1 điểm)

a. Số phù hợp để điền vào khu vực chnóng 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

b. Số tương thích nhằm điền vào nơi chấm 3 năm 8 mon = … mon là:


A. 44

B. 45

C. 46

D. 4

Câu 3: (M2- 1 điểm) Dòng nào sau đây nêu đúng số những góc có vào Hình 1?

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tội phạm, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù đọng, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tội nhân, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tội nhân, 1 góc bẹt

Câu 4: (M3- 1 điểm)

Số tương thích điền vào khu vực chấm 1 phút 15 giây =.....giây là:

A. 65

B. 75

C. 85

D. 95

Câu 5: (M2- 1 điểm)

a. Dãy số như thế nào sau đây được viết theo thiết bị từ tự nhỏ nhắn đến lớn?

A. 14 892; 15 826; 13 836; 17 973

B. 47 167; 47 846; 48 741; 49 758

C. 18 868; 19 728; trăng tròn 758; đôi mươi 016

D. 92 757; 74 741; 61 483; 55 922

b. Giá trị của chữ số 3 trong các 244 823 859 là:

A. 30

B. 300

C. 3 000

D. 30 000

Câu 6: (M4-1 điểm) Trung bình cộng của hai số bằng số lớn số 1 tất cả 2 chữ số. Biết một số bằng 100. Tìm số kia?

A. 100

B. 99

C. 198

D. 98

II. Phần trường đoản cú luận (4 điểm):

Câu 7: (M2-1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 137 485 + 21 706

b. 654 135 – 147 061

Câu 8: (M3- 1điểm) Một lớp học tập bao gồm 36 học sinh, trong số ấy số học viên chị em nhiều hơn nữa số sinh nam 6 em. Hỏi lớp học kia tất cả bao nhiêu học sinh con gái, bao nhiêu học viên nam?


Câu 9: (M2- 1 điểm) Một hình chữ nhật tất cả chiêu nhiều năm là 12m, chiều rộng lớn bởi 50% chiều dài. Tính diện tích S hình chữ nhật đó

Câu 10: (M4- 1 điểm) Tính bằng cách tiện lợi nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 56 + 67 + 78 + 89

Đáp án đề thi thân học tập kì 1 lớp 4

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

a

b

a

b

a

b

Đáp án

A

C

D

A

C

B

B

C

D

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

2. Phần trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) HS đặt tính cùng triển khai mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 8: (1 điểm)

- HS viết đúng câu giải mã và phép tính tính số HS người vợ được 0, 5 điểm

- HS viết đúng câu lời giải cùng phnghiền tính số HS nam được 0,5 điểm

Bài giải

Số học viên nữ giới là:

(36 + 6) : 2 = 21 (học tập sinh)

Chiều rộng của Sảnh ngôi trường là:

21 - 6 = 15 (học tập sinh)

Đáp số: 21 học sinh nữ; 15 học viên nam

Câu 9: (1 điểm)

- HS viết đúng câu giải mã cùng phép tính tính chiều rộng được 0, 25 điểm

- HS tính đúng câu giải thuật cùng phnghiền tính diện tích HCN được 0,5 điểm

- HS viết đúng đáp số được 0,25 điểm

Chiều rộng của Hcông nhân là:

12 : 2 = 6 (m)

Diện tích của Hcông nhân là:

12 x 6 = 72 (m2)

Đáp số: 72 m2

Câu 10 (1 điểm): Tính băng biện pháp dễ dãi nhất

11 + 12 + 13 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 89

= (11 +99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55


= 110 + 110 + 110 + 110 + 55

Trên đó là đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán thù Có đáp án chi tiết đương nhiên. Các em học viên xem thêm cỗ đề ôn tập môn Toán lớp 4 dưới đây để củng núm, hệ thống lại toàn bộ kỹ năng và kiến thức đã học tập, chuẩn bị đến bài thi, bài bác khám nghiệm sắp tới đây.

Đề thi thân kì 1 Toán thù 4 Số 1

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số 47032 hiểu là:

a. Bốn mươi bảy nghìn nhì trăm cha mươi.

b. Bốn mươi bảy nghìn bố trăm linc hai

c. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai

d. Bốn mươi bảy ngàn ba trăm không mươi hai

Câu 2: Trong những số 678387 chữ số 6 sống hàng ……, lớp……

A. Hàng trăm ngàn, lớp nghìn

B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

C. Hàng nghìn, lớp nghìn

D. Hàng trăm nghìn, lớp solo vị

Câu 3: Viết số thích hợp vào địa điểm chnóng của:

a. 5 tạ 8kg =…..kg

A. 500

B. 580

C. 508

D. 518

b. 2 phút ít 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

Câu 4: Kết trái của những phnghiền tính là:

a. 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: Tìm x

x – 425 = 625

1200 – x = 666

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

Phần II.

Trong thỏng viện tất cả 1800 cuốn nắn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn thế số sách đọc thêm 1000 cuốn.Hỏi trong thư viện có từng nào cuốn sách mỗi loại?

Đề thi thân kì 1 Toán thù 4 Số 2

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:

Đọc sốViết số
Mười triệu tám trăm linh bố ngàn sáu trăm nhị mươi.

33775184

Hai mươi triệu, bảy mươi ngàn với tám 1-1 vị

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

37865 + 161928

368517 - 74639

…………………….. ……………………

Bài 3. Điền tên thường gọi tương ứng bên dưới mỗi góc sau đây:

………………….. ………………….. …………………..

Bài 4. Cho hình chữ nhật (Nhỏng hình mẫu vẽ bên)


a) Cạnh AB tuy nhiên tuy vậy với cạnh ..........

b) Diện hình chữ nhật ABCD là : .......................................

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) 3 tấn 5kilogam = ....... kilogam. Số điền vào vị trí ....... là :

A. 350

B. 3050

C. 3005

D. 30050

b) 2 tiếng 15 phút ít = ......... phút ít. Số điền vào nơi ........ là :

A. 215

B. 17

C. 135

D. 35

c) Trung bình cùng của những số: 364; 290 với 636 số là:

A. 327

B. 463

C. 430

D. 360

d) So sánh: 123102 □ 97899. Dấu phù hợp điền vào ô trống là :

A.

C. =

Bài 6. Một ngôi trường tiểu học bao gồm 445 học sinh, số học viên cô bé ít hơn số học viên phái mạnh là 13 chúng ta. Tìm số học viên phái mạnh, học sinh thiếu phụ vào ngôi trường.

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 3

Phần I: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng.

1/ Giá trị của chữ số 5 vào số: 571638 là:

a. 500

b. 50000

c. 500000

d. 5000000

2/ Số lớn nhất trong những số 725369; 725396; 725936; 725693

a. 725936.

b. 725396

c. 725369

d. 725693

3/ 3 tạ 60 kg = …… kg. Số phù hợp yêu cầu điền vào chổ chnóng là :

a. 306

b. 603

c. 360

d. 3600

4/ 2 giờ nửa tiếng = …… phút ít. Số tương thích buộc phải điền vào chổ chnóng là :

a. 60

b. 120

c. 90

d. 150

5/ Trung bình cộng của các số 10 ; 30 ; 50; 70 là :

a. 40

b. 30

c. 20

d. 10

Phần II:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 514626 + 8236

b) 987864 - 783251

Câu 2: Cho hình tứ đọng giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh tuy vậy song là:

b/ Các cặp cạnh vuông góc là:

c/ Góc tội phạm là góc:

d/ Góc nhọn là góc:

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 25 cm, chiều rộng lớn 15 centimet.

Câu 4: Lúc này tổng số tuổi bà mẹ với tuổi con là 45 tuổi. Con thấp hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi nhỏ với tuổi mẹ.

Đề thi thân kì 1 Tân oán 4 Số 4

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Viết những số sau đây:

a) Năm trăm tứ mươi triệu ba trăm ngàn tư trăm : ........................

b) Chín trăm triệu không trăm linh chín nghìn tám trăm mười: ........ ................

Đọc các số sau:

a) 5 000 000 000:......................................................................................

b) 158 005 000:.......................................................................................

Câu 2. Viết từng số thành tổng:

a) 75 485 = ....................................................................................

b) 855 036 =..........................................................................................

Câu 3. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 1 phút ít =...........giây

50% phút = ............giây

b) 1 ráng kỉ =...........năm

1/4 cầm cố kỉ =............năm

Câu 4. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 4 yến = ...........kg

1 tạ 5kg =...........kg

b) 8 tạ =............kg


1 tấn 65kg =...........kg

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

150287 + 4995

50505 + 950909

65102 – 13859

80000 – 48765

Câu 2. Trong vườn bên Nam tất cả 1đôi mươi cây cam với cây bưởi, trong số ấy số lượng km cam nhiều hơn thế nữa số kilomet bưởi là trăng tròn cây. Hỏi trong vườn nhà Nam có từng nào cây cam, từng nào cây bưởi?

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 5

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng

A. 6kilogam 5g = ........................g. Số điền vào khu vực chấm là:

a, 6005

b, 605

c, 65

B. 1 phút 5 giây = ............................giây. Số điền vào địa điểm chấm là:

a, 650

b, 65

c, 56

C. Một mhình ảnh vườn cửa hình vuông vắn tất cả cạnh 8 m. Diện tích hình vuông là:

a, 32m2

b, 64m2

c, 16m2

D. Trung bình cùng của 3 số: 45, 55, 65 là:

a, 45

b, 55

c, 50

Bài 2: Đọc các số sau:

46 307:..............................................................................................................

125 317: ...........................................................................................................

Viết những số sau:

Ba mươi sáu nghìn tứ trăm: ...........................................................................

Tám trăm linh sáu ngàn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................

Bài 3: Điền lốt tương thích vào vị trí chấm:

89 999...................90 000

89 800 ...................89 786

Bài 4: Xếp những số theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú phệ cho nhỏ bé.

6750, 7650, 6507, 7560

...........................................................................................................................

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789 + 121 021

b, 89 743 – 11 599

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

Bài 2: Bài toán:

Một lớp học tất cả 36 học viên, trong số đó số học sinh thanh nữ nhiều hơn số sinch phái mạnh 6 em. Hỏi lớp học kia gồm bao nhiêu học sinh thiếu nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Đề thi thân kì 1 Toán thù 4 Số 6

A/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Số: “Bốn mươi lăm nghìn nhì trăm linh bảy” được viết là:

A. 45 207

B. 45 027

C. 40.527

Câu 2: Giá trị của chữ số 8 trong những 548 762 là:

A. 8 0000

B. 8000

C. 800

Câu 3: Số lớn số 1 trong số số: 85 732 , 85 723 , 85 372 là:

A. 85 732

B. 85 723

C. 85 372

Câu 4: 8T 55 kg = ...... kg . Số phải điền vào địa điểm chnóng là:

A. 855

B. 8550

C. 8055

Câu 5: 2 phút 10 giây = ....... giây. Số buộc phải điền vào nơi chnóng là :

A. 120

B. 130

C. 210

Câu 6: 9 tạ 5 kg ..... 95 kilogam. Dấu nên điền vào khu vực chấm là:

A. >

B.

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 7

Phần I: Mỗi bài bác tập dưới đây tất cả các câu vấn đáp A, B, C, D. Hãy khoanh vào địa điểm đặt trước các câu vấn đáp đúng.

See more: Quên Mật Khẩu Wechat Lấy Lại Tài Khoản Wechat Hiệu Quả Nhanh

Bài 1:

a) Số “Ba triệu không trăm nhị mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn” viết là:

A. 300028604

B. 30028604

C. 3028604

D. 30286040

b) Số lớn số 1 trong những số 5571; 6571; 5971; 6570

A. 5571

B. 6571

C. 5971

D. 6570

Bài 2: (1 điểm)

a) Cho biết 56031 = 50000 + .... + 30+1. Số tương thích để viết vào ô trống là:

A. 60

B. 600

C. 6000

D. 60000

b) Bác Hồ ra đi kiếm đường cứu vớt nước vào khoảng thời gian 1911. Năm kia thuộc vắt kỷ nào?

A. XVIII

B. XVI

C. XXI

D. XX

Bài 3:

a) 4 tấn 29 kg =..........kilogam ? Số phù hợp nhằm viết vào khu vực chnóng là:

A. 429 kg

B. 4029 kg

C. 4290kg

D. 40029 kg

b) 2 ngày 18 tiếng =.............giờ

A. 62 giờ

B. 48 giờ

C. 56 giờ

D. 66 giờ

Phần II:

1) Đặt tính rồi tính.

a) 51236 + 45619

b) 13058 – 8769

c) 2057 x 3

d) 65840 : 5

……………….... ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………........ ……………....

2) Tìm x:

a) x - 363 = 975

b) 815 – x = 207

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

3) Tìm bằng cách dễ dãi nhất.

a) 37 + 24 + 3

b) 742 + 99 + 1

…………………….......... …………………………….

…………………….......... ……………………….........

…………………….......... …………………………….

Phần III:

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 22m. Chiều dài ra hơn chiều rộng 10 m. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Đề thi thân kì 1 Toán thù 4 Số 8

Bài 1: Viết các số sau:

a. Sáu mươi nhì ngàn tía trăm linch năm: ..............

b. Một trăm năm mươi nhì ngàn sáu trăm: ….........

c. Tám mươi cha triệu nhì mươi tư nghìn: …………

d. Năm trăm ba mươi kiểu mẫu triệu ko nghìn năm trăm nhị mươi tám : ……...

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Chữ số 7 trong các 5729018 có giá trị là:

A. 7000

B. 70000

C. 700000

b. Năm 2011 thuộc vắt kỉ:

A. XIX

B. XX

C. XXI

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a, 125378 + 248459

b, 635783 - 290876

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hai thùng dầu bao gồm toàn bộ 2575 lkhông nhiều. Thùng đầu tiên gồm số dầu nhiều hơn thế nữa thùng vật dụng nhị là 235 lít. Hỏi từng thùng bao gồm bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a. Một hình tứ đọng giác gồm 4 góc vuông là hình vuông....

b. Một hình tứ giác gồm bốn cạnh đều bằng nhau là hình vuông vắn...

c. Hình chữ nhật là hình vuông vắn...

d. Hình vuông là hình chữ nhật quan trọng đặc biệt....

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 9

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vần âm trước câu trả lời đúng tuyệt nhất.

Bài 1:

a. Mười triệu tám trăm linc tía ngàn sáu trăm nhị mươi

A. 18 003 620

B. 10083 620

C. 10 803 620

D. 10 620 803

b. Sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn bảy trăm cha mươi kiểu mẫu.

A. 6 045 731

B. 6 450 731

C. 6 504 731

D. 6 450 317

c. Giá trị của chữ số 5 trong số 35 161 là:

A. 5 000

B. 500

C. 50000

D. 50

Bài 2:

a) 3 tấn 5kg. Số điền vào địa điểm …..là:

A. 350kg

B. 3050kg

C. 3005kg

D. 30050kg

b) 2 tiếng đồng hồ 15 phút ít =………. Số điền vào địa điểm ……..là:

A. 215

B. 17

C. 35

D. 135

c) Trung bình cộng của các số: 364; 290 cùng 636 là:

A. 430

B. 463

C. 327

D. 360

II. Phần trường đoản cú luận:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

48765 + 26592

368517 – 74639

Bài 4: Điền tên gọi khớp ứng bên dưới từng góc sau đây:

Bài 5: Bài toán:

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 35 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng máy nhì là 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 10

I . Trắc nghiệm: Đánh vết nhân vào ô trống em cho là đúng:

1) Chu vi hình vuông vắn có cạnh 5 cm là:

a. 10centimet 

b. 15 cm 

c. 20 centimet 

d. 25 centimet 

2) Số bao gồm 10 ngàn 5 chục 3 đơn vị là:

a. 1053

b. 10503 

c. 10053 

d. 100053 

3) Số tương thích điền vào khu vực (…): 5 tạ 3 kilogam = … kg là:

a. 53 kg

b. 503 kg 

c. 5003 kilogam 

d. 50003 kg

4) 9 nỗ lực kỉ 70 năm là:

a. 97 năm 

b. 970 năm 

c. 907 năm

5)Tổng nhị số là 8 với hiệu nhì số là 2 vậy số bé là:

a 1

b 2 

c 3 

II. Tự luận:

1) Đặt tính rồi tính:

63723 – 59875

43697 + 1987

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2) Tính x:

X – 987 = 437

X + 9625 = 9700

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3) Một xí nghiệp 2 tuần đầu hàng tuần phân phối được 1250 thành phầm, 3 tuần sau mỗi tuần cung ứng 1000 sản phẩm. Hỏi mức độ vừa phải hàng tuần phân phối từng nào sản phẩm?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Đề thi thân kì 1 Tân oán 4 Số 11

Phần 1:

Bài 1: Em hãy khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng.

1. Số “bảy mươi hai triệu” viết là:

A. 7 200

B. 72 000 000

C. 7 200 000

D. 72 000

2. Trong hàng đầu 056 900, chữ số 5 có giá trị là:

A. 500 000

B. 50 000

C. 5000

D. 500

3. 6 phút ít 36 giây = .......... giây.

A. 360

B. 376

C. 380

D. 396

4. Trung bình cùng của: 220; 240; 260 cùng 280 là:

A. 250

B. 260

C. 270

D. 280

Bài 2: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

1) Giá trị của biểu thức: 130 x 7 + 19708 = 20610

2) Chu vi của hình tam giác mặt là 108 centimet.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy ghi tên những cặp tuy vậy tuy vậy với nhau.

Trả lời:......................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Phần II.

Bài 1: Tìm X:

a) X + 537 = 5250

b) 90532 – X = 26735

Bài 2:

1) Đặt tính rồi tính:

6346 + 352;

74328 – 5942;

5034 x 8;

14100 : 6

2) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

364 + 257 + 136 + 243

Bài 3: Một ngôi trường Tiểu học gồm 555 học viên. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái 27 em. Hỏi trường Tiểu học tập đó gồm từng nào học viên trai, từng nào học viên gái?

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 12

PHẦN I: Trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng cho mỗi bài xích tập dưới đây:

Bài 1: “Ba triệu năm trăm mười lăm ngàn không trăm bốn mươi hai” viết là:

A. 3 515 042

B. 3 515 420

C. 3 155 042

D. 3 515 024

Bài 2: Chữ số 8 của số 52 816 103 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng trăm

B. Hàng nghìn

C. Hàng triệu

D. Hàng trăm nghìn

Bài 3: Số 176 715 638 bao gồm mấy lớp?

A. 1 lớp

B. 2 lớp

C. 3 lớp

D. 4 lớp

Bài 4: Số phù hợp viết vào khu vực chnóng của 1 yến 7 kilogam = …..kg là:

A. 107

B. 17

C. 170

D. 1700

Bài 5: Số tương thích viết vào địa điểm chấm của 3h 40 phút ít = ……phút ít là:

A. 70

B. 340

C. 100

D. 220

Bài 6: Lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- TP Hà Nội được tổ chức triển khai vào thay kỉ nào?

A. X

B. XXI

C. 15 XIX

D. XX

Bài 7: Một hình vuông gồm chu vi là 24centimet, diện tích S của hình vuông vắn đó là:

A. 36cm

B. 24cm

C. 36cm2

D. 24cm2

Bài 8: Cho hình bên:

Cạnh AD tuy vậy song với cạnh làm sao bên dưới đây?

A. BC

B. AB

C. CD

D. DA

PHẦN II: Tự luận:

Bài 1: Thực hiện những phxay tính sau (gồm đặt tính): (2điểm)

569564 + 310652

45000 – 21306

2570 x 5

41272 : 4

Bài 2: Chiều cao của chúng ta Mai, Lan, Thúy, Cúc và Hằng theo thứ tự là 142centimet, 133centimet, 145cm, 138cm cùng 132 cm. Hỏi mức độ vừa phải mỗi bạn cao bao nhiêu xăng- ti- mét?

Bài 3: Tuổi người mẹ cùng tuổi con cùng lại được 41 tuổi. Mẹ rộng nhỏ 27 tuổi. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

Đề thi thân học tập kì 1 lớp 4

Tmê mệt khảo các đề bình chọn thân học tập kì 1 lớp 4 khác:

Tđam mê khảo tổng thể đề thi tại tệp tin download về.

Đề chất vấn giữa kỳ 1 môn Toán thù lớp 4 bao hàm 65 đề thi. Mỗi đề thi có 2 phần Trắc nghiệm với Tự luận cùng với những dạng kiến thức và kỹ năng trong thâm tâm, cụ thể mang đến từng bài học, tập luyện kỹ năng giải Toán thù về số tự nhiên và thoải mái, bảng đơn vị đo cân nặng, biểu đồ vật, tìm số mức độ vừa phải cộng,....

Bên cạnh đó, các em học sinh hoặc quý phú huynh còn hoàn toàn có thể đọc thêm đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học tập kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tứ 22 của cục Giáo Dục. Những đề thi này được 12guns.vn sưu tầm với tinh lọc từ các trường tè học tập bên trên toàn nước nhằm mang lại cho học viên lớp 4 mọi đề ôn thi học kì chất lượng tốt nhất. Mời các em thuộc quý phú huynh tải miễn phí đề thi về cùng ôn luyện.

See more: Trang 1 - Top Game Cổ Điển Được Dân Văn Phòng Yêu Thích


Đối cùng với công tác học lớp 4, các thầy cô, những bậc prúc huynh, những em học sinh tìm hiểu thêm đội dưới đây. Nhóm Tài liệu học hành lớp 4. Tại đây bao gồm những tư liệu miễn tầm giá chia sẻ về kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo, dàn xếp bài bác dạy dỗ, biên soạn bài xích biên soạn giáo án.,,, được các thầy giáo 12guns.vn share tiếp tục.