Danh lục các loài thực vật việt nam

*

Please use this identifier to lớn cite or links to lớn this item: https://12guns.vn/handle/11742/52310
Title:Nghiên cứu đặc điểm thực vật bậc cao có mạch và đề xuất giải pháp bảo tồn một số loài thực vật quý hiếm tại jhu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Tuyên Quang.
Authors:Phạm Quang Tuyến
Keywords:Thực vật bậc caoGiải pháp bảo tồnThực vật quý hiếmKhu bảo tồn thiên nhiên Na HangTuyên Quang
Abstract:Xây dựng được danh lục thực vật khu bảo tồn với 1374 loài thuộc 676 bỏ ra, 168 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch. Số lượng loài so với danh lục cũ 2006 đã tăng lên 212 loại, tương đương 18,24 % số loài. Luận án đã xác định được 01 loài mới bổ sung cho danh lục thực vật Việt Nam là loài Nam tinh Liheng, tên khoa học là Arisaema lihengianum J. Murata & S. K. Wu,. Xác định được 10 họ thực vật đa dạng nhất có từ 26 loài trở lên, trong đó họ đa dạng nhất là Thầu dầu (Euphorbiaceae) có 58 loại, chiếm 4,22%. Hệ thực vật trong khu vực bao gồm 5 dạng sống, trong đó nhóm cây chồi trên chiếm tỷ lệ cao nhất 73,94% và thấp nhất là nhóm cây chồi nửa ẩn 2,26%. Trong tổng số 1374 loài thì có đến 1291 loài cây có ích chiếm 93,96% số loại, trong đó 812 loài được dùng làm thuốc, chiếm tỷ lệ cao nhất với 59,23%, sau đó là nhóm cây lấy gỗ chiếm 24,29%, nhóm cây làm cảnh 209 loài chiếm 15,24%, nhóm cây ăn được 205 loài chiếm 14,95%, cây có hoạt tính 99 loài (7,22%), cây thức ăn gia súc 67 loài (4,80%), cây cho sợi 43 loài (3,14%),... 3. Nghiên cứu về về thực vật quý hãn hữu, đặc hữu cho thấy trong khu vực nghiên cứu đã xác định được 65 loài thực vật quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam 2007; 29 loài trong Nghị định 32; 56 loài theo IUCN 2015; các loài thực vật quý hiếm phân bố trên nhiều dạng sinh cảnh khác nhau, tuy nhiên mật độ phân bố rẻ, ít chạm chán.
Advisor:Triệu Văn HùngPhan Minh Sáng
Issue Date:2019
Type:Luận án
Extent:154 trang; pdf.
Method:Trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language:vi
Right:Trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn