Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

Theo Công văn 801/TCT-TNCN chỉ dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 và cung cấp MST NPT, cá nhân cư trú tất cả thu nhập từ chi phí lương, tiền công đề nghị khai QTT nếu tất cả số thuế buộc phải nộp thêm hoặc nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ ngôi trường hợp:

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 801/TCT- TNCN V/v chỉ dẫn quyết toán thuế TNCN năm năm ngoái và cung cấp MST NPT.

Bạn đang xem: Please wait

Hà Nội, ngày thứ 2 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: CụcThuế những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương.

Theo giải pháp của công cụ Thuế thu nhập cá nhân vàLuật thống trị thuế, fan nộp thuế thuộc diện bắt buộc quyết toán thuế thu nhập cánhân có trọng trách khai quyết toán thuế TNCN trong tầm 90 ngày tính từ lúc ngày kếtthúc năm dương lịch.

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾTTOÁN THUẾ TNCN

1. Cá thể có thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Cá nhân cư trú có thu nhập từ chi phí lương, chi phí côngcó nhiệm vụ khai quyết toán thuế nếu bao gồm số thuế bắt buộc nộpthêm hoặccó sốthuế nộp thừa ý kiến đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường vừa lòng sau:

- cá thể có sốthuế yêu cầu nộp bé dại hơn số thuế đã tạm nộp cơ mà không cóyêu ước hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

- cá nhân có thu nhậptừ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đối kháng vịmà có thêm các khoản thu nhập vãng lai ở các nơi khácbình quân tháng trong năm không quá 10 triệu vnd đã được đơn vị chức năng trả thu nhập cá nhân khấu trừ thuế tại mối cung cấp theotỷ lệ 10% nếu không có yêu ước thì không quyết toán thuế đối với phần các khoản thu nhập này.

- cá nhân được người tiêu dùng lao đụng mua bảo đảm nhân thọ(trừ bảo đảm hưu trí từ nguyện), bảo hiểm không nên khác có tích lũy về phí bảo đảm mà người tiêu dùng lao động hoặc doanh nghiệpbảo hiểm đang khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo xác suất 10% bên trên khoản tiền tổn phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động cài đặt hoặc đónggóp cho tất cả những người lao động theo phía dẫn tại Khoản2 Điều 14 Thông tứ số 92/2015/TT-BTC thì không hẳn quyết toán thuế so với phần thu nhập này.

2. Tổ chức trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công

- tổ chức triển khai trả thunhập từ chi phí lương, tiền công không phân biệt bao gồm phát sinh khấu trừ thuế tốt khôngphát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khaiquyết toán thuế với quyết toán thuế nuốm cho cá nhâncó uỷ quyền. Trường hợp tổ chức triển khai không tạo ra trảthu nhập từ chi phí lương, tiền công trong năm2015 thì chưa hẳn khai quyết toán thuế TNCN.

- tổ chức trả thunhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy địnhcủa hình thức Doanh nghiệp thì đề nghị quyết toán thuế so với số thuế thu nhập cá thể đã khấu trừchậm tuyệt nhất là ngày đồ vật 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngàychia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập, gửi đổi,giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho tất cả những người lao động để làm cơ sở cho ngườilao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cánhân. Ngôi trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhưng bên mừng đón kếthừa toàn cục nghĩa vụ về thuế của công ty trước biến đổi (nhưchuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ bỏ Công tytrách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phầnhoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn đơn vị nước thành công ty cổphần và những trường hòa hợp khác theo cách thức của pháp luật) thì công ty trước biến đổi không phải khaiquyết toán thuế đến thời gian có đưa ra quyết định về việc biến hóa doanh nghiệp với không cấp chứngtừ khấu trừ thuế so với người lao cồn được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức triển khai mới, bên đón nhận thựchiện khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Trường đúng theo sau khitổ chức lại công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), bạn lao hễ được điều gửi từ tổchức cũ đến tổ chức triển khai mới (tổ chức được hìnhthành sau khoản thời gian tổ chức lại doanh nghiệp),cuối năm fan lao động tất cả ủy quyền quyết toánthuế thìtổ chức mới yêu cầu thu lại hội chứng từ khấutrừ thuế TNCN do tổ chức cũ vẫn cấp cho những người lao động để làm căn cứ tổng hợpthu nhập, số thuế đang khấu trừ với quyết toán thuế thay cho người lao động.

II. HÌNH THỨC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

1. Cá thể ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức triển khai trảthu nhập

- cá thể có thu nhậptừ chi phí lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập quyết toán thuế trong những trường thích hợp sau:

+ cá thể có thu nhậptừ tiền lương, chi phí công ký kết hợp đồng lao đụng từ 03 tháng trở lên tại một đội chứctrả thu nhập cá nhân và thực tiễn đang thao tác tại kia vào thờiđiểm uỷ quyền quyết toán thuế (bao bao gồm cảtrường vừa lòng không thao tác làm việc đủ 12 mon trong năm)thì được ủy quyền quyết toán thuế trên tổ chứctrả thu nhập đó so với phần các khoản thu nhập do tổ chức triển khai đó chi trả, kể cảtrường hợp cá nhân đồng thời gồm thu nhập từ bảo đảm nhân lâu (trừ bảo hiểm hưu trí từ bỏ nguyện), bảo đảm khôngbắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.

+ Trường hòa hợp tổ chứctrả thu nhập tiến hành việc tổ chức lại công ty lớn (chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, đưa đổi)và ngườilao rượu cồn được điều gửi từ tổ chức cũ đến tổ chức triển khai mới (tổ chức được hình thành sau khi tổchức lại doanh nghiệp), nếu trong thời gian người lao động không tồn tại thêm thu nhậptừ tiền lương, chi phí công trên một khu vực nàokhác thì được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mớiquyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả. Trườnghợp điềuchuyển bạn lao hễ giữa các tổ chức trong cùngmột khối hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, công ty mẹ- con, Trụ sở chính và trụ sở thì cũng rất được áp dụng lý lẽ ủy quyền quyết toánthuế như đối với trường vừa lòng tổ chứclại doanh nghiệp.

+ cá thể có thu nhậptừ chi phí lương, tiền công ký kết hợp đồng lao hễ từ 03 tháng trở lên tại một đội nhóm chứctrả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khácbình quân tháng trong năm không thật 10 triệu đồng đã được đơn vị trả các khoản thu nhập khấu trừ thuế theo phần trăm 10%nếu cá nhân không có yêu ước quyết toán thuế đối với thu nhập vãnglai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trảthu nhập ký hợp đồng lao hễ từ 03 thángtrở lên.Nếu cánhân có yêu ước quyết toán thuế đối vớithu nhập vãng lai thì cá thể trực tiếp quyết toánvới cơ quan thuế.

Ví dụ 1: Năm 2015, Bà A gồm thu nhập từ tiền lương theo vừa lòng đồng lao động dài hạn tạiCông ty X, đồng thời có thu nhập vãnglai tại các nơi khác là 90 triệu vnd đãkhấu trừ thuế TNCN 10%. Như vậy, thu nhập cá nhân vãng lai bìnhquân tháng trong năm năm ngoái của Bà A nhỏ dại hơn10 triệu vnd (90 triệu vnd : 12 mon = 7,5 triệuđồng/tháng), nếu như Bà A thuộc diện phảiquyết toán thuế và không tồn tại yêu cầuquyết toán thuế so với thu nhập vãng lai thì Bà A ủy quyền quyết toán thuế năm 2015 cho Côngty X. Công ty X chỉ quyết toán thuế cầm BàA so với phần thu nhập do doanh nghiệp X trả.

2. Cá thể quyết toán thuế trực tiếp với phòng ban thuế

- Cá nhân đảm bảo an toàn điều khiếu nại được ủy quyền cho tổ chức trả thunhập quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1 nêutrên nhưng mà đã được tổ chức trả thu nhập cấp giấy khấu trừthuế TNCN thì ko ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập (trừ trường hợp tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập đãthu hồi cùng hủy bệnh từ khấu trừ thuế đãcấp đến cá nhân).

- cá nhân có thu nhậptừ tiền lương, tiền công không đảm bảo an toàn điều kiện được ủy quyền cho tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập quyếttoán thuế theo hướng dẫn trên Điểm 1 nêu trên,nhưng nằm trong diện yêu cầu quyết toán thuế TNCN theoquy định thì thẳng quyết toán thuế với ban ngành thuế trên tổng thể thu nhập tạo ra trong năm, cụthể một trong những trường hòa hợp không ủy quyền quyết toánthuế TNCN như sau:

+ cá thể chỉ có thu nhập vãng lai đang khấu trừthuế theo xác suất 10% (kể cả ngôi trường hợp gồm thunhập vãnglai duy nhất tại một nơi) thì cá thể không uỷquyền quyết toán.

+ cá thể có thu nhậptừ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao rượu cồn từ 03 tháng trở lên tại một đối kháng vị,đồng thời tất cả thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (bao tất cả trường hợp không tới mức khấutrừ và đã đến mức khấu trừ nhưng khôngkhấu trừ) thì cá nhân không ủyquyền quyết toán thuế.

Ví dụ 2: Năm 2015, Ông B có thu nhập từ tiền lương theo phù hợp đồng lao hễ trên 03 tháng tại doanh nghiệp M, tháng 3/2015 ông B có thu nhập vãnglai tại công ty N là 20 triệu đ đãkhấu trừ thuế 10%, tháng 10/2015 ông B gồm thu nhập vãng lai tại doanh nghiệp K là 1,5 triệu đ chưa đến hơn cả khấu trừ thuế. Như vậy, vào năm năm ngoái ÔngB có một khoản thu nhập chưa khấu trừ thuế,nếu Ông B ở trong diện quyết toán thuếthì Ông B không ủy quyền quyết toán tạiCông ty M, nhưng mà trực tiếp quyết toán thuế với cơ sở thuế.

3. Trường hợp điều chỉnh sau thời điểm đã ủy quyền quyết toán thuế

Cá nhân sau khi đã ủyquyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập cá nhân đãthực hiện nay quyết toán thuế ráng cho cá nhân, ví như phát hiện cá nhân thuộc diệntrực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập không điều chỉnh lạiquyết toán thuế TNCN của tổ chức triển khai trả thu nhập, chỉ cấp thủ tục khấu trừthuế cho cá thể theo số quyết toán với ghi vàogóc dưới phía trái của chứngtừ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty… sẽ quyết toán thuếTNCN cầm cố cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) trên dòng(số sản phẩm tự) … của Phụ lục Bảngkê 05-1/BK-TNCN” để cá thể trực tiếpquyết toán thuế với phòng ban thuế.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1. Các khoản thu nhập chịu thuế

- Đối với khoản tiền đơn vị ở, điện, nước và những dịch vụ cố nhiên (nếu có) không bao gồm: Khoản lợi íchvề bên ở, điện và nước và những dịch vụ tất nhiên (nếu có) đốivới nhà tại do người sử dụng lao động xây dừng để hỗ trợ miễn phí cho người lao cồn làmviệc tại khu công nghiệp; nhà tại do người tiêu dùng lao động tạo ra tại quần thể kinhtế, địa bàn có điều kiện kinh tế tài chính xã hộikhó khăn, địa bàn có điều kiện kinhtế quan trọng khó khăn cung cấp miễn phí cho những người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sởlàm việcthì các khoản thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê đơn vị hoặc túi tiền khấu hao, chi phí điện, nước và những dịch vụ không giống tính theo tỷ lệgiữa diện tích cá thể sử dụng với diện tích s trụ sở làm việc.

khoản tiền thuê nhà, điện và nước và những dịch vụ kèm theo (nếu có) so với nhà làm việc do đơn vị chức năng sửdụng lao cồn trả ráng tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả nắm nhưng không vượt vượt 15% tổng thunhập chịu đựng thuế gây ra (chưa bao hàm tiền thuê nhà,điện nước và thương mại & dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không rõ ràng nơitrả thu nhập.

2. Thu nhập tính thuế trung bình tháng

- lúc thực hiệnquyết toán thuế năm thì các khoản thu nhập tính thuế trung bình thángđược xácđịnh bằng tổng các khoản thu nhập cả năm (12 tháng) trừ (-) tổngcác khoản bớt trừ của cả năm tiếp theo đóchia cho 12 tháng, rõ ràng như sau:

Thu nhập tính thuế trung bình tháng

Tổng các khoản thu nhập chịu thuế

-

Tổng những khoản sút trừ

● tháng

- trường hợp cá thể cư trú là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết kết hiệp định với nước ta về tránh đánh thuế hailần và phòng ngừa vấn đề trốn lậu thuế đối với các một số loại thuế đánh vào thu nhậpthì nhiệm vụ thuế TNCN được tính từ tháng đến nước ta trong ngôi trường hợp cá nhân lần đầu tiên xuất hiện tại ViệtNam đến tháng xong Hợp đồng lao rượu cồn vàrời việt nam (được tính đủ theo tháng).

- Tổng thu nhập chịu thuế năm 2015: 70 triệu vnd x 9 mon = 630triệu đồng

- Khoản sút trừ gia đạo cho bạn dạng thân ông D năm 2015:

9 triệu vnd x 9 mon = 81 triệu đồng.

- thu nhập cá nhân tính thuế năm 2015:

630 triệu vnd - 81 triệu đồng = 549 triệu đồng

- thu nhập cá nhân tính thuế trung bình tháng năm 2015:

549 triệu đồng : 9 mon = 61 triệu đồng.

3. Quy đổi thu nhập không bao hàm thuế TNCN thành thu nhập gồm thuế TNCN

4. Các khoản giảm trừ

4.1. Về câu hỏi tính giảm trừ gia đạo cho bạn dạng thân

- Trường đúng theo trong kỳ tính thuế cá thể cư trúchưa tính sút trừ gia đạo cho bản thân hoặctính giảm trừ gia đạo cho phiên bản thân chưa đủ 12 tháng thì được xem đủ12 tháng nếu tiến hành quyết toán thuếtheo quy định.

Ví dụ 4: từ tháng 01/2015 đếntháng 4/2015 bà E không có thu nhập từ tiền lương, chi phí công.Từ tháng 5/2015 mang lại tháng 12/2015 bàE gồm thu nhập từ tiền lương, chi phí công vì ký thích hợp đồng lao hễ trên 03 tháng tại Công tyA. Như vậy, trong năm 2015 bà E được trợ thì tínhgiảm trừ gia cảnh cho bản thân trường đoản cú tháng5/2015 đến khi kết thúc tháng 12/2015 (tương ứng vớitháng gồm phát sinh thu nhập). Trường hợp bà E thực hiện quyết toán thuế thì bà E được tính giảm trừ cho bạn dạng thân đủ 12 tháng.

- Đối với cá thể là công dân của quốc gia, vùnglãnh thổ đã ký kết hiệp định với việt nam vềtránh tấn công thuế nhì lần và ngăn ngừaviệc trốn lậu thuế đối với các một số loại thuế tiến công vàothu nhập cùng là cá nhân cư trú tại Việt Namthì vấn đề tính bớt trừ gia cảnh chobản thân được tính khớp ứng với sốtháng xác minh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phải khai tại nước ta theo quy định.

4.2. Về bài toán tính giảm trừ gia cảnh cho những người phụthuộc

- Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùnglãnh thổ đã ký kết kết hiệp nghị với việt nam vềtránh tiến công thuế nhị lần và chống ngừaviệc trốn lậu thuế so với các một số loại thuế tiến công vàothu nhập và là cá nhân cư trú trên Việt Namthì bài toán tính giảm trừ gia cảnh chongười dựa vào được tính tương ứng với số thángxác định nhiệm vụ thuế thu nhập cá nhân phảikhai tại nước ta theo quy định.

Ví dụ 6: mang sử mon 3/2015 bà K sinh con,tháng 8/2015 bà K đăng ký giảm trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ thuộc,tại mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN bà K khai tiêu chuẩn “thờiđiểm tính sút trừ” là tháng 3/2015thì trong thời điểm bà K được tạm tính bớt trừgia cảnh cho tất cả những người phụ thuộc tính từ lúc tháng 8/2015, lúc quyếttoán bà K được tính giảm trừ gia cảnhcho người nhờ vào từ mon 3/2015 đến khi kết thúc tháng12/2015 mà chưa hẳn đăng cam kết lại.

Ví dụ 7: mang sử mon 3/2015 bà K sinh con,tháng 8/2015 bà K đk giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc,tại mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN bà K khai tiêu chuẩn “thờiđiểm tính giảm trừ” là tháng 8/2015thì những năm bà K được tạm tính giảm trừgia cảnh cho những người phụ thuộc kể từ tháng 8/2015, lúc quyếttoán để được tính lại theo thực tế phátsinh từ thời điểm tháng 3/2015 thì bà K cần đăng kýlại theo thực tiễn phát sinh tại mẫu số02/ĐK-NPT-TNCN và gửi dĩ nhiên hồ sơquyết toán thuế.

4.3. Điều kiện nhằm xác định người khuyết tật, khôngcó khả năng lao hễ là người phụthuộc

4.4. Thủ tục,hồ sơ quyết toán thuế TNCN

4.4.1. Hồsơ khai quyết toán thuế

- trường hợp tổ chức trả các khoản thu nhập không cấp giấy khấutrừ thuế cho cá thể do tổ chức triển khai trả thu nhập đã xong xuôi hoạt cồn thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữliệu của ngành thuế để cẩn thận xử lýhồ sơ quyết toán thuế cho cá thể màkhông bắt buộc phải có hội chứng từ khấu trừthuế.

- trường hợp tín đồ nộp thuế bị mất bệnh từ khấu trừ thuế (liên giaocho fan nộp thuế) thì tín đồ nộp thuế cóthể sử dụng phiên bản chụp hội chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu lại tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập cá nhân đãkhấu trừ, sẽ tạm nộp trong thời hạn khi hoànthuế, quyết toán thuế. Cơ quan thuế thừa nhận hồsơ có trọng trách đối chiếu hội chứng từ khấu trừ thuế tín đồ nộpthuế cung ứng với những thông tin trên khối hệ thống dữ liệu ngànhthuế và một vài tài liệukhác liên quan khi giải quyết hồ sơ trả thuế, quyết toán thuế cho tất cả những người nộp thuế.

4.4.2. Vị trí nộp hồ sơ quyết toán thuế

4.4.2.1. Đốivới tổ chức triển khai trả thu nhập

- tổ chức triển khai trả thu nhập cá nhân là cơ sở sản xuất, gớm doanhnộp làm hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp làm chủ tổchức.

- tổ chức trả thu nhập là ban ngành Trung ương; cơ quan thuộc, trực trực thuộc Bộ, ngành, ubnd cấp tỉnh; phòng ban cấptỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại viên Thuế nơi tổ chức đóng trụsở chính.

Xem thêm: Spam Là Gì Trong Facebook, Tin Nhắn, Mail Là Gì? Cách Xử Lý Spam Facebook 2021

- tổ chức triển khai trả thu nhập là phòng ban thuộc, trực thuộcUBND cung cấp huyện; cơ quan cung cấp huyện nộp làm hồ sơ khai thuế tại chi cục Thuế khu vực tổchức đóng góp trụ sở chính.

- tổ chức trả các khoản thu nhập là những cơ quan nước ngoài giao, tổchức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế nộp làm hồ sơ khai thuế tại viên Thuếnơi tổ chức triển khai đóng trụ sở chính.

4.4.2.2. Đốivới cá nhân

- cá nhân có thu nhậptừ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm thì chỗ nộp hồ sơquyết toán thuế là cục Thuế nơi cánhân nộp làm hồ sơ khai thuế vào năm.

- cá nhân có thu nhậptừ tiền lương, tiền công trường đoản cú hai khu vực trở lênthuộc diện trường đoản cú quyết toán thuế thì vị trí nộp hồ nước sơquyết toán thuế như sau:

+ cá nhân đã tính giảmtrừ gia đạo cho bản thân tại tổ chức trả các khoản thu nhập nào thì nộp hồ sơquyết toán thuế tại phòng ban thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thunhập đó. Ngôi trường hợp cá thể có chuyển đổi nơi thao tác làm việc và tại tổ chức triển khai trả thu nhập sau cùng có tính giảmtrừ gia đạo cho bạn dạng thân thì nộp hồ sơ quyết toánthuế tại ban ngành thuế cai quản tổ chức trả thunhập cuối cùng. Ngôi trường hợp cá thể có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập ở đầu cuối không tính giảmtrừ gia đạo cho bạn dạng thân thì nộp làm hồ sơ quyết toánthuế tại bỏ ra cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đk thường trú hoặc nhất thời trú).

Ví dụ 8: Năm 2015, ông S thao tác tại tp. Hồ chí minh và trực thuộc diện phải trực tiếpquyết toán thuế TNCN. Mon 01/2016, ông S đưa ra thủ đô hà nội làm câu hỏi tại Côngty A do đưa ra cục Thuế quận trả Kiếm cai quản lývà cư trú tại bỏ ra cục Thuế quận Tây Hồ. Nhưvậy, Ông S nộp làm hồ sơ quyết toán thuếTNCN năm 2015 tại:

Chi viên Thuế quận hoàn Kiếm trường hợp tại thời gian quyết toánnăm 2015, Ông S đang rất được tính bớt trừ bảnthân tại doanh nghiệp A.

Chi viên Thuế quận Tây Hồ nếu như tại thời khắc quyết toánnăm 2015, Ông S bên cạnh giảm trừ phiên bản thân tại doanh nghiệp A.

+ trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh đến bảnthân ở ngẫu nhiên tổ chức trả các khoản thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại bỏ ra cục Thuế khu vực cánhân cư trú (nơi đk thường trú hoặc tạmtrú).

- trường hợp cá nhân không cam kết hợp đồng lao động, hoặc kýhợp đồng lao rượu cồn dưới 03 tháng, hoặc kýhợp đồng cung cấp dịch vụ gồm thu nhập tại mộtnơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại bỏ ra cục Thuế chỗ cá nhâncư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc trợ thì trú).

- Cá nhântrong năm gồm thu nhập từ chi phí lương, tiền công trên một khu vực hoặc các nơi tuy vậy tại thời khắc quyết toán khônglàm bài toán tại tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập nào thì chỗ nộp hồ sơ quyết toán thuế là đưa ra cục Thuế nơi cá thể cư trú (nơi đăng ký thường trúhoặc lâm thời trú).

4.4.3. Đốivới cá nhân cư trú tại những nơi vàthuộc diện quyết toán thuế tạicơ quan thuế nơi cá thể cư trú

Trường hợp cá thể cư trú tạinhiều địa điểm và ở trong diện quyết toán thuế tại cơ sở thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân lựa lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

4.4.4. Trách nhiệm chào đón và xử lý hồ sơ quyết toánthuế của cơ sở thuế

Cơ quan thuế có trọng trách hướng dẫn và chào đón hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phía dẫnnêu trên. Trường hợp cơ sở thuế sẽ hạch toán nghĩa vụ quyết toán thuế của cá thể vào ứng dụng quản lý thuế của ngành thì phòng ban thuế ko được trả lại làm hồ sơ quyết toán thuế với cótrách nhiệm giải pháp xử lý hồ sơ theo quy định.

Đối với cá thể có số thuế TNCN nộp quá theo quyếttoán thuế đề nghị hoàn thì cơ quan thuế địa thế căn cứ quy định hiện hành để không xử phân phát hành bao gồm chậm nộp hồ sơ khai thuế giả dụ cánhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế sau thờihạn quy định.

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Tổ chức trả thu nhậpvà cá nhân thuộc diện khai quyết toánthuế nộp làm hồ sơ quyết toán thuế chậm rì rì nhấtlà ngày lắp thêm 90 kể từ ngày hoàn thành năm dươnglịch.

Trường hợp cá thể cư trú là tín đồ nước ngoàikết thúc vừa lòng đồng làm việc tại nước ta nhưng trước khi xuất cảnh bắt buộc làm giấy tờ thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thìthời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhậpcá nhân trong trường hợp này chậm rãi nhấtlà ngày trang bị 45 (bốn mươi lăm) tính từ lúc ngày cá thể xuất cảnh.

6. Trả thuế

7. Ứng dụng CNTT cung ứng quyết toán thuế TNCN năm 2015

Hiện trên Tổng cục Thuế đang tiến hành việc nâng cấpcác ứng dụng cung ứng và xử lýcác tờ khai quyết toán đáp ứng theo cácmẫu biểu new tại Thông bốn số 92/2015/TT-BTC.Trong thời gian tăng cấp ứng dụng, cơ sở thuế tổ chức tiếpnhận, kiểm tra, xác nhận và truyền dữliệu làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm năm ngoái về các đại lý dữ liệutập trung tại Tổng viên Thuế nhằm ghi nhận, hạch toán đầy đủtờ khai, phụ lục tờ khai vào khối hệ thống TMS bởi mẫu biểutheo phiên phiên bản mới nhất trên những ứngdụng của ngành thuế.

8. Về câu hỏi kê khai Phụ lục bảng kê mẫu mã số 05-3/BK-TNCN

- ban ngành thuế phía dẫn tổ chức triển khai trả thu nhập kê khai đầy đủ100% NPT đang tính sút trừ trong năm 2015 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN. Đối với hầu như NPT đãđược cấp MST thì không phải khai đầy đủ cácthông tin định danh chỉ cần khai thông tin tạicác chỉ tiêu <06> “STT”, <07> “Họ vàtên người nộp thuế”, <08> “MST của fan nộp thuế”, <09> “Họ vàtên người phụ thuộc”, <11> “MST của tín đồ phụ thuộc”, <14> “Quanhệ với người nộp thuế”, <21> “Thời gian tính giảm trừ từtháng”, <22> “Thời gian tính sút trừđến tháng”.

- Đối với ngôi trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập có yêu cầucấp trước MST đến NPT trước lúc nộp làm hồ sơ quyết toán thuế,để bảo đảm an toàn khai không thiếu thốn 100% NPT vẫn tính bớt trừ gia cảnhtrong năm năm ngoái thì cơ quan thuế hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức trả thu nhập tiến hành như sau:

+ tổ chức triển khai trả thu nhập gửi thông tin của NPT mang lại cơquan thuế trước lúc gửi làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm2015 bằng cách khai vào Bảng tổng hợp đk giảm trừ NPT mẫu số 16/TH được hỗ trợ trên các ứng dụngHTKK, iHTKK cùng QTTNCN cho cơ quan liêu thuế. địa thế căn cứ vàothông tin trên mẫu mã số 16/TH, ban ngành thuế triển khai cấp MST chongười phụ thuộc của NNT.

+ lúc nộp hồ sơ quyết toán thuế tổ chức trả các khoản thu nhập chỉphải khai vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN so với những NPT đã tất cả MST trước thời gian quyếttoán năm 2015 và phần nhiều NPT chưa có MST (bao bao gồm cả mọi NPT sẽ khai vào chủng loại số 16/TH nhưngchưa được cung cấp MST thành công). Trường thích hợp NPT đãkhai vào chủng loại số 16/TH tuy thế đã được thôngbáo cung cấp MST thành công thì chưa hẳn khai lạivào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN.

+ trường hợp đã khai tin tức NPT vào Phụ lục05-3/BK-TNCN nhưng vẫn có yêu ước được cung cấp trước MST choNPT thì cơ sở thuế gợi ý sử dụng tác dụng “Tải dữliệu trường đoản cú Bảng kê 05-3/BK-TNCN trên tờ khai 05/KK-TNCN” tạimàn hình chức năng 16/TH để mang dữ liệu gửi mang lại cơ quanthuế đối với những NPT đã có rất đầy đủ thông tin.

Ví dụ 9: công ty A vào năm 2015 tính giảm trừ đến 1.000 NPT, trong đó: có 400 NPT đã có được cấpMST trước thời điểm quyết toán 2015, sót lại 600 NPT chưacó MST và doanh nghiệp A vẫn gửi để cấp cho MST trước 500 NPT theomẫu số 16/TH. Trong 500 NPT gửi cung cấp MST trước thìchỉ gồm 450 NPT được thông báo cấp MST thành công. Trường thích hợp này, lúc Côngty A nhờ cất hộ hồ sơ quyết toán thuế năm 2015, tạiPhụ lục Bảng kê 05-3/BK-TNCN chỉ phảikhai 400 NPT đã có MST trước thời điểm quyết toán năm 2015 và 150 NPT không được cấp MST (bao gồm50 NPT không được cấp MST thành công tại mẫu số 16/TH).

- Trường hòa hợp NNT có chuyển đổi thông tin NPT, bổ sung cập nhật thêm bắt đầu NPT hoặc giảm NPT thì tổ chức trả thu nhập tiến hành khai bổ sung theo qui định sau:

+ trường hợp chuyển đổi thông tin NPT, bổ sung thêmmới NPT hoặc bớt NPT mà lại không làm sai sót dữliệu vẫn kê khai trên tờ khai 05/KK-TNCN và những Phụ lục khác đương nhiên tờ khai quyết toán thuế thì tổ chức triển khai trả thu nhập chỉ cần khai Bảng tổnghợp đk giảm trừ NPT cho các trườnghợp bắt buộc thay đổi/bổ sung NPT.

+ ngôi trường hợp thay đổi thông tin NPT, bổ sung thêmmới NPT hoặc bớt NPT có làm không nên sót dữ liệuđã kê khai trên tờ khai 05/KK-TNCN và những Phụ lục khác cố nhiên tờ khai thì tổ chức triển khai trả thu nhập tiến hành kê khai như sau:

++ Khai bổ sung tờ khai QT 05/KK-TNCN kèm theo những Phụ lụccần điều chỉnh (trừ Phụ lục 05-3/BK-TNCN).

++ Khai thôngtin cố kỉnh đổi/bổ sung về NPT vào Bảngtổng hợp đk giảm trừ NPT.

9. Về vấn đề cấp MST mang lại NPT tại làm hồ sơ quyết toán thuế năm 2015

- ban ngành thuế địa thế căn cứ Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN và chủng loại số16/TH để cấp cho MST đến NPT chưa có MST nhưng lại đã có khá đầy đủ thôngtin. Đối với gần như NPT chưa có MST và chưa tồn tại đầy đủ thông tin để cấp MST thì cơ quan thuế đôn đốc và lý giải ngườinộp thuế bổ sung cập nhật thông tin NPT. Sau thời khắc quyết toánthuế, vận dụng sẽ cung cấp cơ quan thuế kết xuất các tổ chức trả thu nhập còn những NPT chưa được cấpMST để phòng ban thuế đôn đốc bổ sung cập nhật thông tin, đưavào kế hoạch kiểm tra, thanh tra.

10. Các bề ngoài nộp làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015

Cơ quan liêu thuế hướng dẫn người nộp thuế các hình thức nộp tờkhai quyết toán thuế đối với các trườnghợp ví dụ như sau:

+ Đối với những người nộp thuế đã đăng ký và khaiquyết toán thuế TNCN qua mạng (iHTKK) thìkhông yêu cầu nộp tờ khai giấy do đã áp dụng chữký số nên bảo vệ tính pháp lýkhi gửi tờ khai.

+ Đối với những người nộp thuế chưa đk khaithuế qua mạng thì phòng ban thuế lý giải ngườinộp thuế thẳng nộp hồ sơ quyết toán thuế với cơ quanthuế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổng viên Thuế đề nghị những Cục Thuế căn cứ vàocác văn bạn dạng hướng dẫn thi hành điều khoản Thuế thunhập cá thể và câu chữ hướng dẫn trên văn bản nàyđể triển khai, phổ biến, lý giải và tổ chứcthực hiện tốt việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cánhân trên địa bàn, cụ thể một số nội dungnhư sau:

1. Ngôn từ tuyên truyền

1.1. Cơ quanthuế những cấp tổ chức tập huấn cácnội dung cơ chế thuế liên quan đến bài toán quyết toán thuế TNCN năm năm ngoái cho cáctổ chức, cá nhân trả thu nhập.

1.2. Tuyêntruyền cùng hướng dẫn fan nộp thuế thựchiện triệu tập vào những nội dung:

- các trường hợp cần quyết toán thuế;

- hồ sơ, thủ tục quyết toán thuế;

- Lập cùng gửi làm hồ sơ quyết toán thuế;

- Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế;

- biện pháp tínhthuế TNCN.

2. Biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ

Cục Thuế địa thế căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương lựachọn các hình thức dưới trên đây để tổ chứcthực hiện việc tuyên truyền pháp luậtvề thuế TNCN giao hàng cho việc quyết toán thuế:

- thẳng tuyên truyền trên trang thông tinđiện tử của cục Thuế về quyết toán thuếTNCN.

- Phối phù hợp với cơ quan tin tức đại chúng trênđịa bàn để tuyên truyền,giải đáp về điều khoản thuế TNCN.

- Tuyên truyền, động viên khuyến khích fan nộp thuế gởi hồ sơ quyết toán thuế TNCN qua mạnginternet.

- Áp dụng các bề ngoài để hỗ trợ người nộp thuế thực hiệnquyết toán thuế như: sắp xếp địa điểm,bàn ghế, thiết bị tính, nhân sự phùhợp; áp dụng công cụ media hoặc trực tiếp lý giải và giải đáp vướng mắc về cơ chế thuế TNCN và câu chữ quyết toán thuế, thủ tục, hồ sơ quyết toánthuế (mẫu tờ khai); cung ứng lập tờ khai,gửi hồ sơ quyết toán thuế; so với địa phương cónhiều người nước ngoài trực kế tiếp cơ quanthuế nộp hồ sơ quyết toán thuế cần có thành phần hỗ trợ riêng, ...

Trong quátrình thực thi nếu tất cả vướng mắc, đềnghị những Cục Thuế đề đạt về Tổng cụcThuế để có hướng dẫn xử trí kịp thời./.

Nơi nhận: - Như trên; - LĐ TCT (để b/cáo); - các Vụ, đơn vị chức năng thuộc TCT; - trang web TCT; - Lưu: VT, TNCN.

Bài viết liên quan