Trong tiết học này chúng ta sẽ được tìm hiểu các khái niệm hoàn toàn mới có liên quan đếnKhối lượng riêngTrọng lượng riêng.

Bạn đang xem: Công thức tính trọng lượng lớp 6

Vậy Khối lượng riêng là gì ? Khối lượng riêngsử dụng đơn vị nào ?Trọng lượng riêng là gì ? Trọng lượng riêngsử dụng công thức nào ? Giữa chúng có mối liên hệ gì với nhau hay không?

Để trả lời cho tất cả các câu hỏi trên, mời các em cùng nghiên cứu bài học:Bài 11: Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng. Chúc các em học tốt !


1. Video bài giảng

2. Tóm tắt lý thuyết

2.1. Khối lượng riêng

2.2. Trọng lượng riêng

2.3. Xác định trọng lượng riêng của 1 chất

3. Bài tập minh hoạ

4. Luyện tập bài 11 Vật lý 6

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài tập SGK & Nâng cao

5. Hỏi đápBài 11 Chương 1 Vật lý 6


*

2.1.1. Khối lượng riêng

Khối lượng của \(1{m^3}\)là:

\(m = {\rm{ }}7,8{\rm{ }}\left( {kg} \right).1000{\rm{ }} = {\rm{ }}7800{\rm{ }}\left( {kg} \right)\)

Vậy khối lượng của cột sắt nguyên chất sẽ là:

\(m = 7800\left( {kg} \right).0,9 = 7020{\rm{ }}\left( {kg} \right)\)

Khái niệm:

Khối lượng riêng của một mét khối của một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.

Đơn vị khối lượng riêng là Kí lô gam trên mét khối (ký hiệu: \(kg/{m^3}\))

2.1.2. Bảng khối lượng riêng của một số chất

*

2.1.3. Tính khối lượng của một số chất (vật) theo khối lượng riêng

Biết thể tích đá là \(0,5{\rm{ }}{m^3}\), khối lượng riêng của đá là \(2600{\rm{ }}kg/{m^3}\). Vậy khối lượng của đá sẽ là:

\(m = {\rm{ }}0,5.2600{\rm{ }} = {\rm{ }}1300{\rm{ }}\left( {kg} \right)\)

Theo bài toán trên ta có công thức:

\(m = DV\)

trong đó, D là khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật; m là khối lượng của vật; V là thể tích của vật.


2.2. Trọng lượng riêng


1. Trọng lượng của một met khối một chất gọi là Trọng lượng riêng của chất đó.

2. Đơn vị của trọng lượng riêng là Newton trên met khối, ký hiệu là \(N/{m^3}\).

Ta có công thức tính trọng lượng riêng :

\(d = \frac{P}{V}\) (2)

trong đó: d là trọng lượng riêng \(N/{m^3}\)

P là trọng lượng (N).

V là thể tích (m3)

Dựa theo công thức P = 10.m ta có thể tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D:

\(d = \frac{P}{V} = \frac{{10.m}}{V} = \frac{{10.D.V}}{P} = 10.D\)

⇒ d = 10.D


2.3. Xác định trọng lượng riêng của một chất


Đo trọng lượng quả cân bằng lực kế.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bảng Tên Trong Word 2003, Cách Làm Bảng Tên Trong Word

Dùng bình chia độ xác định thể tích của quả cân.

Áp dụng công thức (2) để tính trọng lượng riêng của quả cân


Bài tập minh họa


Bài 1.

Một hộp sữa Ông thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3

Hướng dẫn giải

Ta có :

\(m = 397g = 0,397kg{\rm{ }};{\rm{ }}V = {\rm{ }}320c{m^3} = 0,00032{m^3}\)

\({\rm{ }}D{\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{m}{V} = {\rm{ }}0,397/0,00032{\rm{ }} \approx {\rm{ }}1240,6{\rm{ }}(kg/{m^3})\)

Bài 2.

Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg

a) Tính thể tích của 1 tấn cát

b) Tính trọng lượng của 1 đống cát 3m3

Tóm tắt :

\(V = 10l = 0,01{m^3}\);

m1= 15kg

m2= 1 tấn = 1000kg

a.V=? ;

b. P =? ;\(V = 3{m^3}\)

Hướng dẫn giải

a. Khối lượng riêng của cát:\(D = \frac{m}{V} = \frac{{15}}{{0.01}} = 1500{\rm{ }}(kg/{m^3})\)

Thể tích 1 tấn cát :\(V = \frac{m}{V} = \frac{{1000}}{{1500}} = 0,667{\rm{ }}({m^3})\)

b. Trọng lượng 1 đống cát 3m3:\(P = d{\rm{ }}{\rm{.}}V{\rm{ }} = 10{\rm{ }}.1500{\rm{ }}.3{\rm{ }} = {\rm{ }}45000N\)


4. Luyện tập Bài 11 Vật lý 6


Qua bài giảngKhối lượng riêng -Trọng lượng riêngnày, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như:

Nắm vững định nghĩa khối lượng riêng, trọng lượng riêng của một chất

Vận dụng công thức m = D.V và P = d.V để tính khối lượng và trọng lượng của một vật.


4.1. Trắc nghiệm


Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm traTrắc nghiệm Khối lượng riêng -Trọng lượng riêngcực hay có đáp án và lời giải chi tiết.


Câu 1:Một hộp sữa Ông thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3


A.\(1440,6{\rm{ }}(kg/{m^3})\)B.\(1240,6{\rm{ }}(kg/{m^3})\)C.\(1740,6{\rm{ }}(kg/{m^3})\)D.\(1300,6{\rm{ }}(kg/{m^3})\)

Câu 2:

Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg. Tính thể tích của 1 tấn cát


A.\( 0,667{\rm{ }}({m^3})\)B.\( 0,667{\rm{ }}({m^4})\)C.\( 0,778{\rm{ }}({m^3})\)D.\( 0,778{\rm{ }}({m^4})\)

Câu 3:

Cho biết 1kg nước có thể tích 1 lít còn 1kg dầu hỏa có thể tích 5/4 lít. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A.1 lít nước có thể tích lớn hơn 1 lít dầu hỏaB.1 lít dầu hỏa có khối lượng lớn hơn 1 lít nướcC.Khối lượng riêng của dầu hỏa bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏaD.Khối lượng riêng của nước bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa.

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!


4.2. Bài tập SGK và Nâng cao về Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng


Bài tập C1 trang 36 SGK Vật lý 6

Bài tập C2 trang 37 SGK Vật lý 6

Bài tập C3 trang 37 SGK Vật lý 6

Bài tập C4 trang 37 SGK Vật lý 6

Bài tập C5 trang 38 SGK Vật lý 6

Bài tập C6 trang 38 SGK Vật lý 6

Bài tập 11.1 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.2 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.3 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.4 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.5 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.6 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.7 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.8 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.9 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.10 trang 39 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.11 trang 39 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.12 trang 39 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.13 trang 39 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.14 trang 40 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.15 trang 40 SBT Vật lý 6


5. Hỏi đáp Bài 11 Chương 1 Vật lý 6


Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mụcHỏi đáp, Cộng đồng Vật lý12guns.vnsẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!


-- Mod Vật Lý 6 HỌC247


*

MGID

Bài học cùng chương


Vật lý 6 Bài 1: Đo độ dài
Vật lý 6 Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)
Vật lý 6 Bài 3: Đo thể tích chất lỏng
Vật lý 6 Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước
Vật lý 6 Bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng
Vật lý 6 Bài 6: Lực - Hai lực cân bằng
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6


Toán 6

Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo

Toán 6 Kết Nối Tri Thức

Toán 6 Cánh Diều

Giải bài tập Toán 6 CTST

Giải bài tập Toán 6 KNTT

Giải bài tập Toán 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 6


Ngữ văn 6

Ngữ Văn 6 CTST

Ngữ Văn 6 KNTT

Ngữ Văn 6 Cánh Diều

Soạn Văn 6 CTST

Soạn Văn 6 KNTT

Soạn Văn 6 Cánh Diều

Văn mẫu 6


Tiếng Anh 6

Giải Tiếng Anh 6 CTST

Giải Tiếng Anh 6 KNTT

Giải Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 CTST

Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 KNTT

Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải Sách bài tập Tiếng Anh 6


Khoa học tự nhiên 6

Khoa học tự nhiên 6 CTST

Khoa học tự nhiên 6 KNTT

Khoa học tự nhiên 6 Cánh Diều

Giải bài tập KHTN 6 CTST

Giải bài tập KHTN 6 KNTT

Giải bài tập KHTN 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6

Đề thi giữa HK2 môn KHTN 6


Tin học 6

Tin học 6 CTST

Tin học 6 KNTT

Tin học 6 Cánh Diều

Giải bài tập Tin học 6 CTST

Giải bài tập Tin học 6 KNTT

Giải bài tập Tin học 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học 6


Lịch sử và Địa lý 6

Lịch sử & Địa lí 6 CTST

Lịch sử & Địa lí 6 KNTT

Lịch sử & Địa lí 6 Cánh Diều

Giải bài tập LS và ĐL 6 CTST

Giải bài tập LS và ĐL 6 KNTT

Giải bài tập LS và ĐL 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 6

Đề thi giữa HK2 môn LS và ĐL 6


Công nghệ 6

Công Nghệ 6 CTST

Công Nghệ 6 KNTT

Công Nghệ 6 Cánh Diều

Giải bài tập Công Nghệ 6 CTST

Giải bài tập Công Nghệ 6 KNTT

Giải bài tập Công Nghệ 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm Công nghệ 6


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 6

Tư liệu lớp 6


Đề thi

Đề thi giữa HK1 lớp 6

Đề thi giữa HK2 lớp 6

Đề thi HK1 lớp 6

Đề thi HK2 lớp 6


Xem nhiều nhất tuần

Video Toán nâng cao lớp 6

9 bài văn mẫu Viết bài tập làm văn số 5 hay nhất

14 bài văn mẫu Luyện nói về văn miêu tả chọn lọc

10 bài văn mẫu hay Viết bài tập làm văn số 7

12 bài văn mẫu Viết bài tập làm văn số 6


Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

12guns.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247