Tính số nst, số tâm động, số cromatit ở các kì của nguyên phân biết 2n = 44

a, Tính số NST đơn với số NST knghiền, số chổ chính giữa cồn, số crômatit qua những kì của nguyên phân

b,Tính số NST solo với số NST kép, số vai trung phong rượu cồn, số crômatit qua những kì của giảm phân


*

nstcromatittrung khu động
Trung gian NP2n = trăng tròn (kép)2.2n = 402n = 20
đầu np2n = 20( kép)2.2n = 402n = 20
giữa np2n = 20( kép)2.2n = 402n = 20
sau np2.2n = 40 (đơn)02.2n = 40
cuối np2n = 20 (đơn)02n = 20
trung gian GPhường 12n = trăng tròn (kép)2.2n=402n = 20
đầu gp 12n = 20 (kép)2.2n=402n = 20
thân gp12n = 20 (kép)2.2n = 402n = 20
sau gp 12n = 20( kép)2.2n = 402n = 20
cuối gp 1n = 10 (kép)2n = 20n = 10
đầu gp 2n = 10 (kép)2n = 20n =10
giữa gp 2n = 10 (kép)2n = 20n = 10
sau gp 22n = trăng tròn (đơn)02n = 20
cuối gp 2n =10 (đơn)0n = 10


*

Một tb bao gồm bộ nst 2n=40 ngulặng phân 5 lần. Xác định: a) Số cromatit sống kì thân của lần ngulặng phân thứ nhất của những tế bào? b) Số cromatit sinh hoạt kì thân của lần nguim phân lần 5 của những tế bào? c) Số NST kxay sinh hoạt kì giữa của lần nguyên ổn phân trước tiên của các ...quý khách hàng đã xem: Công thức tính số cromatit

a) Số cromatit sinh sống kì thân của lần NPhường trước tiên của TB: Số cromatit=4n=80 (cromatit)

b) Số TB tmê mẩn gia vào lần NPhường lắp thêm 5: 24=16 (TB)

Số cromatit ở kì giữa của lần NP.. trang bị 5 của những TB: 16. 4n= 16.2.2n=16.2.40= 1280(cromatit)

c) Số NST kxay sinh sống kì thân của lần NP.. thứ nhất của TB: 2n NST kép= 40 (NST kép)

Cho một loại có cỗ NST 2n=14 a, số NST ngơi nghỉ kỳ đầu ,kỳ thân ,kỳ sau nguyên phân , sút phân , với hình hài NST của chúng.b, yinhs số cromatit,số trung tâm động sống kỳ đầu ,kỳ giữa ,kỳ sau nguyên ổn phân, sút phân.
nstcromatitvai trung phong động
đầu np2n = 14 nst kép2.2n = 282n = 14
giữa np2n = 14 nst kép2.2n = 282n = 14
sau np2.2n=28 nst kép02.2n = 28

đầu GP1

2n = 14 nst kép2.2n=282n = 14
thân gp 12n= 14 nst kép2.2n =282n=14
sau gp 12n = 14 nst kép2.2n= 282n = 14
đầu gp 2n = 7 nst kép2.n = 14n = 7
thân gp2n = 7 nst kép2.n = 14n = 7
sau gp22n = 14 nst đơn02n = 14

Cho những biết tin về nhiễm sắc thể như sau:


*

(1) NST mãi sau ở cả 2 tâm trạng trong chu kì tế bào là NST solo với NST knghiền.

You watching: Tính số nst, số tâm động, số cromatit ở các kì của nguyên phân biết 2n = 44

(2) Tại kì thân chu kì tế bào từng NST 1-1 chỉ có một cromatit.

(3) Mỗi NST thể knghiền bình thường có một trung tâm đụng bởi cất 2 cromatit còn NST đơn chỉ có 1 chổ chính giữa rượu cồn.

(4) Một cặp NST kxay tương đồng có đựng 2 cromatit với trong những cromatit có 1 phân tử ADN.

(5) Mỗi cromatit chứa một phân tử ADoanh Nghiệp tương tự phân tử ADN của NST sống tinh thần đơn tương xứng.

(6) Dựa vào chức năng phân chia NST thành 2 loại: NST thường với NST giới tính.

Số lên tiếng đúng đắn là:

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 0 Sinh học tập 1 0 Gửi Hủy

Đáp án C

Ý 1: Trong chu kì tế bào NST có sự biến hóa tinh thần giữa kép với đối chọi, trong những số ấy, NST kép bao gồm 2 cromomatit dính cùng nhau ngơi nghỉ tâm hễ =>ĐÚNG.

Ý 2: Ở kì giữa của chu kì tế bào thì NST mãi sau ngơi nghỉ tâm trạng kép=>ĐÚNG.

Ý 4: Mỗi cặp NST knghiền tương đương bao gồm 2 NST kxay, mỗi NST knghiền bao gồm 2 cromatit cho nên vì vậy từng cặp NST kxay đề nghị cất 4 cromatit, trong những cromatit chứa 1 phân tử ADN=>SAI.

See more: Cách In 4 Trang Trên 1 Mặt Giấy Trong Pdf, Cách Để In Nhiều Trang Một Mặt Trong Adobe Reader

Ý 5: Cromatit lúc tách nhau ngoài trọng tâm rượu cồn thì đang trở thành NST 1-1, cho nên ADoanh Nghiệp chứa vào cromatit y như ADoanh Nghiệp cất vào NST đơn=>ĐÚNG.

Ý 6: Dựa vào tính năng của những ren bên trên NST (chức năng của NST) tín đồ ta đang chia NST thành 2 các loại là NST thường và NST giới tính=>ĐÚNG.

Vậy gồm 3 ý đúng.

Đúng 0 Bình luận (0)

Tại lúa, 2n=24. Xác định số NST 1-1, NST knghiền, số trọng điểm động, số cromatit qua các kỳ của nguyên ổn phân?

Lớp 9 Sinch học Di truyền với Biến dị - Chương I. Các thử nghiệm củ... 1 0 Gửi Hủy

a) * Quá trình nguim phân :

-Kì đầu : + Số NST:2n nst kép = 44 NST kép

+ Số trung ương động : 2n=44 chổ chính giữa động

+ Số cromatit : 2nx2=44x2=88 cromatit

-Kì giữa : Giống kì đầu

-Kì sau : + Số NST: 4n nst đối kháng = 88 nst đơn

+ số trung tâm động: 4n=88 nst đơn

+ số cromatit: 0 ( nst ở dạng đối kháng )

- kì cuối : + Số NST : 2n đơn=44 nst

+ số trung ương động :2n=44 trọng tâm động

+ số cromatit: 0 ( NST dạng đơn )

* Kì giữa I: + Số NST: 2n kép = 44 NST kép

+ số chổ chính giữa động : 2n=44 trọng điểm động

+ Số cromatit : 4n= 2n x2 = 88 cromatit

* kì sau II : + số NST : 2n solo = 44 NST đơn

+ số vai trung phong động : 2n = 44 tâm động

+ số cromatit : O ( NST ở dạng đối kháng )

Đúng 0
Bình luận (0)

Có 4 thích hợp tử của cùng một loại nguyên phân một số trong những lần ko bởi nhau

- Hợp tử A ngulặng phân 1 số ít lần cần môi trường thiên nhiên nội bào cung cấp nguyên liệu tương tự 56 NST 1-1.

- Hợp tử B nguyên ổn phân 1 số lần cho ra số tế bào bé tất cả số NST vội 4 lần số NST của bộ 2n

- Hợp tử C cùng vừa lòng tử D nguim phniềm nở môi trường xung quanh nội bào hỗ trợ nguyên vật liệu tương đương 16 NST 1-1.

Tổng số NST trong toàn bộ những tế bào con là 128.

a) Xác định số NST lưỡng bội của loài

b) Xác định mốc giới hạn nguyên ổn phân của mỗi vừa lòng tử

c) Nếu những tế bào con hiện ra sau nguyên ổn phân đã ở kỳ giữa của lần nguyên phân tiếp theo sau có tất cả bao nhiêu cromatit? Tâm động?

Lớp 9 Toán 0 0 Gửi Hủy Tại lúa có cỗ NST 2n=24.Hỏi sống kì giữa của ngulặng phân có số lượng NST solo, caromatit,chổ chính giữa động là bao nhiêu? Lớp 9 Sinch học tập Đề khám nghiệm học kì I - Đề 1 3 1 Gửi Hủy

số nst đối chọi là :0

số cromatit là 48

số tâm hễ là 24

Đúng 1
Bình luận (0)

số nst đơn là :0

số cromatit là 48

số trung ương rượu cồn là 24

Đúng 0
Bình luận (0)

Lúa tất cả cỗ nst 2n=24:

ở kì thân của nguyên ổn phân có

số lượng NST đơn= 0

crômatit = 4n =48

tân động= 4n = 4

Đúng 0
Bình luận (0)

Ở lúa nước, cỗ nst 2n=24,quan giáp một nhóm tế bào đã nguyên phân, fan ta đếm được tổng thể nst kxay tập trung nghỉ ngơi mặt phẳng xích đao với những nst đối kháng vẫn phân li về nhị cực của tế bào là 864. Số nst knghiền nhiều hơn thế nữa số nst solo là 96.

A)hãy cho thấy đội tế bào đang làm việc kì như thế nào của nguyên ổn phân ?

B) hãy xác định số tế bào sinh sống từng kì.

Lớp 10 Sinh học Bài 18-19. Chu kì tế bào, những bề ngoài phân bào,... 1 0 Gửi Hủy

a) bởi vì tb sinh sống tinh thần kxay cùng tập trung cùng bề mặt phẳng xích đạo => tb sẽ làm việc kì giữa

Dường như còn tb còn đã sống tinh thần đối kháng và vẫn phân li về 2 rất của tb .

Điện thoại tư vấn a là số nst của tb làm việc kì giữa

b là số nst của tb nghỉ ngơi kì sau

theo bài bác ra , ta bao gồm hệ :

(egincasesa + b = 864 \a - b = 96endcases)

=> a = 480 nst ; b = 384 nst

=> kì thân gồm : 480 : 24 = 20 tb

=> kì sau có : 384 : 24 = 16 tb

Đúng 2
Bình luận (1)

Ở lợn 2n = 38 NST . Có 1 tinc bào bậc 1( Tế bào sinch tinh) của lợn sẽ bớt phân. Hãy xác minh :

- Số NST kép.

- Số NST đơn

- Số trọng tâm đụng.

- Số crômatit.

See more: Hướng Dẫn Lấy Danh Bạ Từ Gmail Bằng Điện Thoại, Máy Tính Đơn Giản

Trong tế bào nghỉ ngơi từng kì của giảm phân I và giảm phân II?

Lớp 10 Sinch học tập Ôn tập học tập kì I 1 2 Gửi Hủy

Giảm phân I

Giảm phân II

Kì trung gian

Kì đầu I

Kì thân I

Kì sau I

Kì cuối I

Kì đầu II

Kì giữa II

Kì sau II

Kì cuối II

Số NST đơn

0

0

0

0

0

0

0

2n = 38

n = 19

Sô NST kép

2n = 38

2n = 38

2n = 38

2n = 38

n = 19

n = 19

n = 19

0

0

Số crômatit

4n = 76

4n = 76

4n = 76

4n = 76

2n = 38

2n = 38

2n = 38

0

0

Số tâm động

2n = 38

2n = 38

2n = 38

2n = 38

n = 19

n = 19

n = 19

2n = 38

n = 19

Đúng 2
Bình luận (0)

Một tế bào của fan (2n=46) tiến hành ngulặng phân. Hãy xác minh số lượng NSTsolo, NST kxay sinh sống các kỳ của nguim phân.

Lớp 10 Sinh học tập Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào,... 2 0 Gửi Hủy

Kỳ đầu: 2n = 46 NST kép