Chu vi hình tứ giác là giữa những kiến thức toán học mà chúng ta học sinh đề nghị nắm vững. Cùng ôn lại qua nội dung bài viết này nhé!

Ở lịch trình tiểu học, các em học viên sẽ bắt đầu được có tác dụng quen với một số trong những dạng toán hình học dễ dàng và đơn giản như phương pháp tính chu vi và mặc tích. Trong nội dung bài viết này 12guns.vn sẽ giúp đỡ các em ôn lại định hướng về chu vi hình tứ giác và một số dạng bài bác tập liên quan.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi hình tứ giác lớp 2

Cách tính chu vi tứ giác

Định nghĩa hình tứ giác:

Hình tứ giác là một đa giác có 4 cạnh, 4 đỉnh. Tứ giác rất có thể là tứ giác đối kháng (không bao gồm cặp cạnh đối nào cắt nhau) hoặc tứ giác kép (có hai cặp cạnh đối cắt nhau). Tổng những góc của tứ giác là 360 độ.


Chu vi tứ giác thực chất là tổng độ dài của các cạnh tạo nên hình đó. Công thức chung lúc tính chu vi của những hình tứ giác chính là tìm tổng của toàn bộ các cạnh chế tác nên.

Công thức thông thường tính chu vi tứ giác:

P = a + b + c + d (đvt)

Trong đó: a, b, c, d lần lượt là độ dài những cạnh của tứ giác, p là chu vi

Ví dụ: mang lại tứ giác BDCE có các cạnh là BD = 2, DC = 3, CE = 4, EB = 5. Yêu ước tính chu vi tứ giác BDCE, đơn vị đo cm.

Giải:

Áp dụng công thức tính chu vi, ta có:

P = 2 + 3 + 4 + 5 = 14 (cm)

Tuy nhiên so với mỗi hình cũng trở nên có phương pháp tính chu vi riêng.

Hình chữ nhật là tứ giác gồm 4 góc vuông, hai cạnh đối nhau sẽ bằng nhau, cạnh ngắn gọi là chiều rộng, 2 cạnh còn sót lại gọi là chiều dài.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

C = (a + b) x 2 (đvt)

Trong đó: a là chiều dài, b là chiều rộng, C là chu vi.

Xem thêm: Quá Trình Quang Hợp Của Cây Xanh Trong Phòng Ban Đêm Có Hại Cho Sức Khỏe? ?

Ví dụ: cho một hình chữ nhật ABCD tất cả chiều lâu năm cạnh AB = 6cm cùng chiều dài cạnh BD = 2 cm. Yêu cầu: Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD?

Giải:

Ta bao gồm AB = a = 6 cm và BD = b = 2cm.

Áp dụng cách làm tính chu vi hình chữ nhật, ta có:

C = (a + b) x 2 = (6 + 2) x 2= 16 (cm)

Hình vuông là tứ giác gồm 4 cạnh bởi nhau, 2 cạnh đối tuy nhiên song và bởi nhau, những đường chéo cánh bằng nhau và vuông góc trên trung điểm.

Công thức tính chu vi hình vuông

P = a + a + a + a = 4 x a (đvt)

Trong đó: a là độ dài các cạnh của hình vuông, p. Là chu vi

Ví dụ: Cho hình vuông ABCD gồm cạnh AB = 8 cm. Yêu cầu tính chu vi hình vuông ABCD?

Giải:

Ta có: AB = BC = CD = da = 8Áp dụng phương pháp tính chu vi hình vuông, ta có:

P = 4 x 8 = 36 (cm)

Hình thang là tứ giác có ít nhất 2 cạnh đối tuy vậy song


Công thức tính chu vi hình thang

P = a + b + c + d (đvt)

Các dạng câu hỏi thông dụng

Dạng 1: Tính chu vi tứ giác có các cạnh sau:

5dm, 3dm, 6dm, 4dm3cm, 5cm, 4cm, 3,5cm

Giải:

Áp dụng cách làm tính chu vi ta có:

P = 5 + 3 + 6 + 4 = 18dmP = 3 + 5 + 4 + 3,5 = 15,5cm

Dạng 2: Hình tứ giác MNPQ gồm chu vi 52cm, biết tổng độ nhiều năm hai cạnh MN với NP bằng 21cm. Tra cứu tổng độ lâu năm của hai cạnh PQ và QM

Giải:

Ta bao gồm chu vi tứ giác MNPQ: p = MN + NP + PQ + QM = 52

MN + NP = 21 ⇒P = 21 + (PQ + QM) = 45 (cm)

Tổng độ nhiều năm của nhị cạnh PQ và QM là: PQ + QM = 52 - 21 = 31

Đáp số: 31cm

Dạng 3: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều dài là 24m và chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Một hình vuông có độ dài các cạnh bằng 50% chiều nhiều năm của hình chữ nhật. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật với hình vuông?

Giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 x 13 = 8 (cm)

Cạnh của hình vuông là: 24 x 12 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: C = (24 + 8) x 2 = 64 (cm)

Chu vi hình vuông bằng: p. = 4 x 12 = 48 (cm)

Đáp số: C = 64 (cm), phường = 48 (cm)

Dạng 4: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật cấp mấy lần chiều rộng?

Giải:

Gọi a, b lần lượt là chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật.

Ta có:

 C = (a + b) x 2

⇔ 6b =(a + b) x 2

⇔6b2 = a + b

⇔6b2- b = a

⇔6b2-2b2= a ⇒a = 4b

Vậy chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Trên đó là cách tính chu vi tứ giác và những dạng bài tập thông dụng. Mong muốn qua nội dung bài viết các em hoàn toàn có thể ứng dụng vào quy trình học tập.


Hình tròn và giải pháp tính chu vi hình tròn : Bạn đang tìm hiểu về phương pháp tính chu vi hình tròn, nội dung bài viết này đã hướng dẫn cụ thể cho bạn về kiểu cách tính chu vi hình tròn.
Công thức tính chu vi hình vuông : Công thức tính chu vi hình vuông vắn giúp chúng ta cũng có thể giải được các bài toán trong sách vở cũng tương tự áp dụng vào thực tế. Cùng tò mò công thức này qua bài viết sau.