Hệ thống 26 chuẩn chỉnh mực kế tân oán toàn nước tiên tiến nhất đã có kiểm soát và điều chỉnh cùng bổ sung theo những Quyết định cùng thông tư của Bộ tài bao gồm

Bạn đang xem: Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán

*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 01 - CHUẨN MỰC CHUNG (Ban hành với chào làng theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 1hai năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài ...
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO(Ban hành với chào làng theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 1hai năm 2001 của Sở trưởng Bộ Tài chính)
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Ban hành và chào làng theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 năm 2001 của Sở trưởng Sở ...
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Ban hành và chào làng theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 năm 2001 của Sở trưởng Sở T...
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 - BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Xem thêm: Ngày Thần Tài Là Ngày Mấy - Ý Nghĩa Ngày Vía Thần Tài

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 - THUÊ TÀI SẢN (Ban hành cùng công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 mon 1hai năm 2002 của Sở trưởng Bộ Tài c...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 - CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành và chào làng theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 mon 12 năm 2003 củ...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 - THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓPhường LIÊN DOANH (Ban hành cùng ra mắt theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 thá...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 - ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 nă...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC Ban hành với ra mắt theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 mon 1hai năm 2001 của Bộ trưởng Sở...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 - HỢPhường ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành và ra mắt theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 năm 2002 của Sở trưởng Bộ Tà...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 16 - CHI PHÍ ĐI VAY (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 1hai năm 2002 của Bộ trưởng Sở Tài c...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - THUẾ THU NHẬPhường DOANH NGHIỆPhường (Ban hành cùng chào làng theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Sở trưởng ...
Cách tính thuế TNCN hợp đồng dịch vụ, giao khoán, thời vụ, test việc Cách đăng ký người phụ thuộc vào bớt trừ gia chình ảnh năm 2021 Cách đăng ký Mã số thuế cá thể bên trên HTKK cùng thuedientu Thủ tục kiến tạo hóa đối kháng năng lượng điện tử lần đầu tiên qua mạng Cách tính thuế thu nhập công ty năm 2019 Các khoản ngân sách được trừ cùng Không được trừ tính thuế TNDN Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn năm 2019 Hạch toán thù thuế GTGT theo phương thức trực tiếp bên trên lợi nhuận Mức xử pphân tử vi phạm hành chủ yếu kế toán thù mới nhất Mức phạt nộp chậm rì rì tờ knhì thuế GTGT, TNCN, TNDoanh Nghiệp, Môn bài Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 tiên tiến nhất Cách điền Mã chương nộp thuế, mã Tiểu mục nộp thuế Hướng dẫn kê knhì bổ sung cập nhật kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT mới nhất Cách kê knhị thuế GTGT theo quý hoặc theo mon Các bậc thuế môn bài xích năm 2021 tiên tiến nhất Cách kê knhị thuế môn bài năm 2021 qua mạng Cách viết hóa đối kháng GTGT tiên tiến nhất khi bán hàng, các dịch vụ, kiến tạo Cách xử trí hóa đối chọi viết sai đưa ra tiết từng trường hợp Cách lập báo cáo tình hình áp dụng hóa 1-1 theo quý - Tháng
Cách tải bảng kê Excel vào HTKK tiên tiến nhất Quy định về Phụ cấp tiền điện thoại gồm Chịu đựng thuế TNCN không Quy định về tiền phú cấp nạp năng lượng trưa, nạp năng lượng ca mới nhất Cách tính thuế TNcông nhân - Quyết tân oán thuế TNcông nhân tất cả 2 khu vực thu nhập